När anses ett par stadigvarande bo tillsammans i sambolagens mening?

FRÅGA
Jag fick svar att man får vara samboende, men att de anser att jag inte har tillbringat tillräckligt med tid i lägenheten. Vart i lagen står det hur mycket tillräckligt med tid är? Hur kan det definieras?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga regleras i sambolagen. Jag tolkar det som att det är ifrågasatt om ni stadigvarande bor tillsammans eftersom du uppger att någon anser att du inte har tillbringat tillräckligt med tid i lägenheten, och att ni därför inte ska klassificeras som sambor.

Vad som avses med sambor i lagens mening är: två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll (1 § första stycket sambolagen). Det krävs att samtliga dessa förutsättningar är uppfyllda för att ett samboförhållande ska anses föreligga.

Det finns ingen regel i sambolagen som uttryckligen anger exakt vad som är tillräckligt med tid för att ni ska anses stadigvarande bo tillsammans. Därför får vi undersöka vad som framkommer i andra rättskällor för att hitta svar. I förarbetena till lagen framkommer det att ett tillfälligt boende tillsammans inte utgör ett samboförhållande (prop. 2002/03:80 s. 43–44). Om ni båda är folkbokförda på adressen eller har gemensamma barn förutsätter man att ni lever stadigvarande tillsammans, det är alltså den som påstår att ni inte stadigvarande bor tillsammans som behöver bevisa detta om ni är folkbokförda på samma adress eller har gemensamma barn, vilket kan tänkas bli svårt (prop. 2002/03:80 s. 44). Om ni inte är folkbokförda på samma adress och inte har gemensamma barn får en helhetsbedömning göras, ett riktmärke anses i dessa fall vara att ni ska ha bott tillsammans i minst sex månader, men även andra omständigheter kan vägas in i den helhetsbedömningen. En sådan omständighet kan vara om ni har gemensam ekonomi där det finns gemensamma bankkonton eller liknande, då kan tiden på sex månader kortas ner (prop. 2002/03:80 s. 44).

I ett rättsfall från hovrätten kom domstolen fram till sju till elva veckor i sig inte räckte för att paret skulle anses stadigvarande bo tillsammans (paret var inte folkbokförda tillsammans). Men omständigheter fanns i målet som ändå gjorde denna tidsperiod tillräcklig. Här beaktade man att paret hade haft en relation innan de flyttade ihop, att de hade upprättat ett inbördes testamente, att de hade haft gemensam ekonomi och att de hade för avsikt att bo varaktigt tillsammans (RH 2005:34).

Övriga krav för att ni ska anses vara sambor i lagens mening är att ni har ett parförhållande, dvs. att ni ska bo tillsammans i ett förhållande som det normalt ingår sexuellt samliv i. Och det sista kravet är att ni ska ha ett gemensamt hushåll, dvs. att ni samarbetar kring vardagliga sysslor och samarbetar ekonomiskt kring utgifter (prop. 2002/03:80 s. 44).

Om de nämnda förutsättningarna är uppfyllda för att ett samboförhållande ska anses föreligga, borde det knappast spela roll om du t.ex. är borta stora delar av dygnets timmar eller sover över hos andra ofta. Notera dock att samboförhållandet anses upphört om du anses ha bosatt dig på annat håll (2 § första stycket punkt två sambolagen). Om du har jobbat på annan ort eller har fått vård utanför hemmet kan du dock ändå anses bo kvar i lagens mening.

Med vänliga hälsningar,

Daniel Broman
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (3020)
2021-10-23 Sambos ensamrätt till bostadsrätt vid separation
2021-10-20 Sambolagen och samboavtal
2021-10-19 Hur kan huset undantas från att bli samboegendom?
2021-10-19 Hur säkrar jag min rätt till samboegendom?

Alla besvarade frågor (96505)