Hur gå till väga vid felaktigt faderskap?

2010-02-05 i Faderskap
FRÅGA |Hej! Jag vore tacksam för ett konkret svar på hur jag går tillväga vid ett faderskap som är felaktigt. Flickan är nu 20 år och både hon och jag vet att jag ej är fadern. Ville tro att hon var mitt barn trots att mamman hade en annan under konceptionstiden, vilket gjorde att jag skrev på faderskapet. Kan jag själv lämna in en stämningsansökan och/eller hur gör jag rent konkret. Tack på förhand
|Hej! Ett faderskap upphävs genom en domstols dom. En sådan talan initieras precis som du säger genom att du ansöker om stämning. Vill du att faderskapet ska upphävas ska du _ansöka om stämning mot barnet och yrkar att domstolen ska upphäva faderskapet_. Det blir i så fall en fråga mellan dig och barnet. Det är ni som blir parter i målet. Modern ska emellertid höras som vittne i målet om det kan ske. Talan ska väckas vid den tingsrätt där barnet har sitt hemvist. På Sveriges domstolars hemsida finns en sökfunktion där du kan ta reda på vilken tingsrätt du ska vända dig till. Se http://www.domstol.se/templates/DV_Search____156.aspx?tab=postalcode Barnets samtycke eller medverkan är inte nödvändigt för att starta en process för upphävande av faderskap. Du kan alltså göra det här helt själv, men jag rekommenderar att du tar kontakt med en verksam familjerättsjurist för att vara säker på att allt går rätt till. Eftersom du skriver att du bekräftat faderskapet genom underskrift utgår jag ifrån att du och barnets mor inte var gifta vid barnets födelse. Därför krävs det att det _visas_ att du inte är far till barnet för att rätten ska upphäva faderskapet. Jag vet inte vilken bevisning som är tillräcklig för att uppnå detta beviskrav men en verksam jurist borde kunna hjälpa dig med det. Läs mer i föräldrabalken: https://lagen.nu/1949:381 . Se särskilt 1:4 st 3 och 3:3 st 2 Med vänlig hälsning

Faderskapstest

2009-12-31 i Faderskap
FRÅGA |hejsan jag undrar om man kan göra ett faderskapstest långt efter barnets födsel? min dotter är 8 månader och jag är ganska säker på vem som är pappan, men en kille jag hade samlag med innan vill testa sig och barnet för att vara på säkra sidan, tro sig att barnet kan vara hans. båda är vi under 20 år och jag undrar om man kan göra testet gratis någon stans utan att blanda in hennes \"pappa\" för papprerna om faderskapstest är påskriva med \"pappan\" killen ärg tror är papppan.
Linn Ahlvik Börjesson |Hej,Det finns ingen tidsgräns för att göra faderskapstest. Faderskapet för ett barn med en ogift mamma fastställs genom bekräftelse eller dom, enligt Föräldrabalken 1 kapitlet, 3 §. Tingsrätten ska fastställa att en man är far till barnet om ett genetiskt test visar att han är fadern, enligt Föräldrabalken 1 kapitlet, 5 §. Om en annan man tidigare har skrivit på en bekräftelse om att han är barnets far som har godkänts av modern och socialnämnden, ska denna bekräftelse då förklaras ogiltig av rätten, enligt Föräldrabalken 1 kapitlet, 4 §. Föräldrabalken hittar du https://lagen.nu/1949:381. Faderskapet kommer alltså att ändras om DNA-testet visar att den andre killen är barnets pappa och det kommer killen som har skrivit på bekräftelsen i så fall att få veta. Socialtjänsten i kommunen kan göra en utredning om faderskapet och utföra ett DNA-test. Det bästa är att du börjar med att kontakta dem för mer information.Med vänlig hälsning,

Föräldrars ansvar för resekostnader vid umgänge

2009-11-13 i Faderskap
FRÅGA |Hej! Pappan till min dotter har umgänge varannan helg och begär nu pengar utav mig för att hämta lämna.. Kan han göra det då han själv valt att flytta? Det är ganska exakt 10 mil emellan oss. Tack på förhand.
Daniel Jessen-Winbo |Hej!Vad jag förstår så bor barnet endast hos dig och inte hos sin fader (som barnet i och för sig har umgänge med). Vid en sådan här situation stadgas det i 6 kap 15b§ föräldrabalken (FB), se https://lagen.nu/1949:381#K6, att ni båda ska dela på resekostnaderna. Dock ska det här ske en helhetsbedömning av situationen. Denna ska främst ta sikte på era ekonomiska förhållanden. Skulle du inte ha förmåga att betala dessa kostnader har du ingen lagstadgad skyldighet att ersätta fadern. En övrig omständighet som kan beaktas är det att det är fadern som har flyttat iväg. Detta kan tillmätas viss hänsyn men utgångspunkten är som sagt att kostnaderna ska delas. Dock är det så att kostnaderna för resorna ska vara av någon betydelse för att de ska fördelas er emellan. Av ett fall från hovrätten (RH 1993:30) framgår det att resan för att vara av någon betydelse måste vara minst 10 mil enkel väg mellan föräldrarna. Vilket i ditt fall betyder att någon skyldighet för dig att bistå i kostnaderna inte föreligger om nu sträckan inte överstiger 10 mil. Dock är detta som sagt inte hugget i sten utan omständigheter i det enskilda fallet kan leda till en annan bedömning.Skulle ni nu inte själva kunna lösa denna fråga utan att konflikt uppstår finns det enligt 3 kap 6§ Socialtjänstlagen möjlighet att av socialnämnden få förordnat kontaktperson som får hjälpa till med konfliktlösningen, se https://lagen.nu/2001:453#K3. Skulle ni ändå inte komma överens kan du vända dig till domstol enligt 6 kap 17§ st.2 FB för att få saken prövad.