FrågaFAMILJERÄTTFaderskap13/05/2012

Avtal om faderskap och faderskapets skyldigheter vid donation av spermier

Min vän har frågat mig om jag vill ställa upp och ge henne ett barn, donera sperma helt enkelt. Min fråga är, kan man avtala bort barnets rätt att ärva mig eller att göra 'anspråk' på mig som far, eller mammans möjligheter att ställa krav på mig som far?

Lawline svarar

Hej! Jag tolkar din fråga som att det handlar om _privat insemination_, dvs. insemination utanför den statliga sjukvården och utanför reglerna i 6 kap. lag om genetisk integritet. Vad gäller faderskapet och de skyldigheter som följer av ett faderskap så kan de _ej_ avtalas bort. Detta innebär att om kvinnan blir gravid genom den privata insemination så kan du som givare fastställas som fader till barnet genom dom, se 1 kap. 5§ föräldrabalken (FB). Detta gäller dock inte om kvinnan är gift eller sambo med en man som lämnat ett giltigt samtycke till inseminationen, eftersom den mannen då anses vara barnets fader, se 1 kap. 6§ FB. Om det inte finns ett giltigt samtycke kan du enligt tidigare paragraf förklaras vara barnets far och blir då underhållskyldig för barnet, se 7 kap. 1§ FB. Om du inte bor tillsammans med barnet så har barnet rätt till umgänge enligt 6 kap. 15§ FB. Barnet kommer också ärva dig och barnets laglott kan ej testamenteras bort. Hoppas det gav svar på din fråga. Lag om genetisk integritet - https://lagen.nu/2006:351 Föräldrabalken - https://lagen.nu/1949:381 Med vänliga hälsningar
Johan CorellRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Faderskap? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000