Upphävande av faderskap

2011-06-08 i Faderskap
FRÅGA
Min man har precis fått reda på att han inte är biologisk pappa till sin "dotter" som är 6 år, något som han har misstänkt länge, pga tydliga fysiska olikheter. Han har gjort pappatest(DNA) på nätet.Kan han få faderskapet upphävt trots att mamman vägrar medverka till detta? Om faderskapet upphävs kan han då ändå bli tvingad av mamman eller tingsrätt till några skyldigheter gentemot barnet?
SVAR
Hej

Ett faderskap upphävs genom en domstols dom. En talan om upphävande av faderskap kan väckas antingen av fadern eller barnet i fråga genom en ansökan om stämning (se 3 kap 1 § Föräldrabalken här).

Barnets samtycke eller medverkan är inte nödvändigt för att starta en process för upphävande av faderskap. Fadern kan alltså välja att göra detta själv genom en stämningsansökan mot barnet om upphävande av faderskapet. Moderns medverkan är inte nödvändig.

Då faderskapet en gång fastställts (vanligen genom antagande om att den man som barnets mor vid födseln var gift med också ska antas vara barnets far) krävs för faderskapets upphävande att det visas att den mannen inte är far till barnet. Denna bevisning består vanligen av resultatet av rättsgenetisk undersökning, som numera omfattar DNA-analys av blodprov eller munskrap.

Upphävs faderskapet har mannen inte längre några förpliktelser mot barnet.

Närmre angående upphävande av faderskap se 1 kap 2 § Föräldrabalken: här

Med vänliga hälsningar
Angelica Hage
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Faderskap (375)
2021-12-06 Kan man genomföra juridisk abort i Sverige? Kan man häva faderskapet? Vad följer för ansvar av att vara fader?
2021-12-02 Vad händer om fadern inte vill bekräfta faderskapet?
2021-11-27 Gemensam vårdnad vid samboskap
2021-11-17 Om rätten att begära ett faderskapstest

Alla besvarade frågor (97694)