Talerätt vid fastställande av faderskap

2011-07-13 i Faderskap
FRÅGA
Jag och min förra tjej har en son på 7 månader. När han föddes var min tjej gift på pappaer(barn inom äktenskap)så det står en annan man som pappa i papprena. Skilsmässan mellan dom vart klar 10 dagar efter han föddes. Jag och min son har gjort dna prov, och jag är hans pappa. Vi har nu varsinna boenden mamman och jag och hon andvänder honom imot mig för att jag inte har nån juridisk rätt till honom innan det första faderskapet upphävs via domstolen. Hur kan jag maktlösa pappa göra om inte mammam är arbetsvillig att upphäva det gamla och fastställa mitt nya. (mannen som hon var gift med finnss tydligen i utlänskt fängelse och går inte att få tag på) Familjerätten säger att bollen ligger hos mamman. Men pojken blir lidandes utav det :/ Mvh
SVAR
En man som anser sig vara ett barns far har ingen rätt att väcka talan om fastställande av faderskapet. Du kan däremot kontakta socialnämnden i din kommun och förklara situationen. Socialnämnden kan väcka talan vid domstol för barnets räkning om modern inte är samarbetsvillig.
2 kap. 1 § FB och 3 kap. 5 § FB, se härLina Radovic
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Faderskap (375)
2021-12-06 Kan man genomföra juridisk abort i Sverige? Kan man häva faderskapet? Vad följer för ansvar av att vara fader?
2021-12-02 Vad händer om fadern inte vill bekräfta faderskapet?
2021-11-27 Gemensam vårdnad vid samboskap
2021-11-17 Om rätten att begära ett faderskapstest

Alla besvarade frågor (97694)