FrågaFAMILJERÄTTFaderskap31/01/2012

Faderskapsutredning efter faders död

Hej, jag undrar hur man lättast går tillväga då det vid en mans död enligt papper visat sig att han utöver den bröstarvinge alla visste om har ett barn från ett tidigare äktenskap. Han har på 50 talet gift sig två månader innan barnet föds, därmed pga giftomålet presumerats vara fader antar jag. Då det nu verkar ytterst tveksamt om barnet verkligen skulle vara hans undrar jag hur man nu efter hans död lättast går tillväga för att reda ut detta innan arvskifte görs?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga! Faderskapsfrågor regleras i Föräldrabalken (FB). Precis som du uppmärksammat presumeras maken till modern vara far till barnet, FB 1 kap 1 §. När nu den presumerade fadern avlidit kan en av de taleberättigade arvingarna väcka talan om att faderskapet ska hävas i enlighet med FB 3 kap 1 §. Detta förutsätter att barnet inte varaktigt sammanbott med fadern samt att fadern inte bekräftat faderskapet. På det sättet blir faderskapsfrågan utredd och sedan kan arvsskiftet göras med utgångspunkt i resultatet. Länk till Föräldrabalken: https://lagen.nu/1949:381 Med vänlig hälsning,
Linn TorstenssonRådgivare
Hittade du inte det du sökte?