Hur blir det vid bodelning om fastighet skrivits över på endast en av makarna?

2021-06-30 i Enskild egendom
FRÅGA |Hej, min syster var gift och de hade ett hus tillsammans. 2015 skrev maken över villan på min syster. 2017 sålde då min syster villan. Och flyttade till en hyreslägenhet och maken flyttade till eget äldreboende januari 2018. Dom var fortfarande gifta. Maken avled nyligen. Dom har två gemensamma barn. Och maken hade 2 barn innan.Kan dom kräva arv efter husförsäljningen 2017? Det stod på min syster.Tacksam för svar
Jessica Sarhede |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Enskild egendom eller giftorättsgods Som utgångspunkt är alla egendomar i ett äktenskap giftorättsgods, dvs gemensamma oavsett vem som på papper står som ägare utan det hjälper endast i ett senare avseende vid bodelning, att det kan ge förtur till att få egendomen på sin lott, 7:1-2 jämte 11:7 äktenskapsbalken. För att egendom inte ska bli gemensam krävs det att makarna skriver ett äktenskapsförord som skickas in till skatteverket eller att någon av makarna ärver eller mottar en gåva där givaren har angett att gåvan eller arvet ska vara mottagarens enskilda egendom. Äktenskapsförord ska som nämnts skickas in till skatteverket, som jag tolkar det du skriver är det inte ett äktenskapsförord som makarna skrivit på.Gåvor mellan makarMakarna har under äktenskapet hand om sin egna egendom vilket innebär att under äktenskapet kan makarna både till andra mellan även mellan, varandra ge gåvor vilket det verkar som maken i detta fall hade avsikt att göra, 1:3 jämte 8:1 ÄktB. För att en gåva ska bli giltig mellan makar ställs det dock vissa krav och för fast egendom finns det krav på skriftlig handling. Det vill säga att din syster och hennes avlidna make upprättade någon form av gåvobrev som de båda undertecknat och där det framgår uppgifter om vilken fastighet som ska överlåtas, 4:29 jordabalken. Så detta beror på hur du menar att sin systers make skrev över fastigheten på din syster. Om gåvan är giltigt fullbordadI detta fall kommer gåvan att undantas så de pengar som din syster fick vid försäljningen kommer inte att räknas med som giftorättsgods och därav ingen andel av försäljningen kommer tillfalla makens egna barn, 8:1 ÄktB.Arv- om gåvan inte giltigt fullbordad Deras gemensamma barn kommer att få vänta att få ut sitt arv tills din syster avlidit om inte din syster önskar ge dem förskott, 3:1 ärvdabalken. Makens egna barn har rätt att ärva sin pappa direkt men kan undantagsvis till förmån för din syster avstå att ta ut arvet nu och vänta tills din syster också avlidit, 3:2 jämte 3:9 ÄB. Avstår den avlidna makens barn arvet så kommer det nu efter makens död ske en bouppdelning mellan din syster och han för att se vilken andel av boet som systerns man ska tillräknas, så när din syster avlider kommer makens egna barn att få ut den procent av boet som tillhörde deras pappa vid bodelning, denna summa kan ju ha ändrats under de år din syster är ensam efterlevande make vilket makens barn endast i liten utsträckning kan invända mot, men det finns visst utrymme om t.ex. sin syster gett bort en större gåva som minskar arvet avsevärt, 3:3 ÄB. När din syster avlidit kommer dock eftersom hon stod som ensam ägare, deras gemensamma barn ha förtur att få huset på deras arvslott men som sagt av de omständigheter som framgår kommer husets värde att räknas med vid bodelning och inte undantas till din systers förmån, 3:5 ÄB. SammanfattningJag hade gett dig rådet att först och främst ta reda på, på vilket sätt din syster menar att huset skrevs över på henne eftersom det är av betydelse. Efter att tagit reda på så mer omständigheter klargörs hade jag vänt mig till en av juristerna på Lawline eller om du vill anlita en annan familjejurist som kan se över handlingen och dess innebörd. Finns det ingen giltig överlåtelse från din systers make finns det ju möjlighet att trots det vända sig till makens barn för att försöka hitta en överenskommelse, de kanske var medvetna om deras pappas avsikt att ge sin fru huset och därav kommer stödja att efterleva den viljan oavsett vilka skriftliga handlingar som finns. Hoppas detta var svar och vägledning på din fråga!Med vänlig hälsning

Om man inte specificerar enskild egendom i nytt äktenskapsförord?

2020-04-19 i Enskild egendom
FRÅGA |Hej.Jag och min fru är påväg att skilja oss och jag har en fråga angående ett tidigare arv från min mor.I hennes testamente finns inskrivet:"All egendom som tillfaller testamentstagare i arv efter mig jämte avkastning av sådan egendom samt vad som träder i sådan egendoms ställe, skall i äktenskap såväl i samboförhållande utgöra enskilt egendom och således inte ingå i bodelning. Testamentstagare skall dock ha rätt att genom äktenskapsförord särskilt förorda att egendomen, helt eller delvis, skall utgöra giftorätt gods."Efter detta arv har jag och min fru skrivit ett kort äktenskapsförord, pga att vi tidigare hade skrivet att fastigheten vi bor i skulle tillfalla mig vi bodelning och ville upplösa detta äktenskapsförord, att all vår egendom skall utgöra giftorättsgods.. - Betyder detta att jag skrivit bort detta arv som enskild egendom utan att ha specificerat det?
Jessica Sarhede |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Genom det senare äktenskapsförordet som ni skrev så har du "skrivit bort" ditt arv från din mamma som tidigare var enskild egendom då hon själv reglerat vilkoren att du skulle ha möjlighet att genom äktenskapsförord, göra egendomen till gemensam. Trots att inte den enskilda egendomen nämns specifikt så inkluderar formuleringen ni valt nu att även det som tidigare var enskilda egendom blir gemensam, 7:1 äktenskapsbalken.I första hand beroende på hur situationen ser ut skulle jag vänt mig till din exfru för att se om ni kan skriva på ett nytt avtal som reglerar att allt är gemensamt förutom den egendom som kommer från arvet från din mamma. Det verkar ju som ni haft denna överenskommelse tidigare och att ni skrev om äktenskapsförordet till hennes fördel för att ni skulle dela på den fastighet ni levt vilket kanske skulle göra henne villig att gå dig till möttes och skriva ett nytt avtal så du får behålla arvet från din mamma. Hoppas detta var svar på din fråga