Vad har en hemmafru för rättigheter vid skilsmässa?

2021-08-26 i Bodelning
FRÅGA |Hej, En kvinna har varit gift i tio år och pga omständigheterna har mannen jobbat och kvinnan varit hemma fru. Nu vid skilsmässan, vad har hon för rättigheter när det gäller ekonomin och förmögenheter som har anskaffats under de tio åren där hon har bidragit med mycket arbete och stöd?
Chantal Kryou |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga regleras i äktenskapsbalken (ÄktB).Jag utgår från att kvinnan och mannen ifråga inte har något äktenskapsförord.Makars egendom är i regel giftorättsgods och ska delas lika mellan makarna vid äktenskapsskillnadNär två personer ingår ett äktenskap omvandlades all deras egendom till giftorättsgods, i den mån det inte är enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Giftorättsgods är det som kommer att delas lika mellan makarna vid bodelning efter skilsmässa (10 kap. 1 § ÄktB). Frun har alltså rätt till hälften av värdet på makarnas giftorättsgods, alltså gemensamma tillgångar (11 kap. 3 § andra meningen ÄktB).Huset anses vara makars gemensamma bostad, om den är avsedd som deras gemensamma hem och används huvudsakligen för det ändamålet (7 kap. 4 § ÄktB). Den gemensamma bostaden är i regel giftorättsgods och ska delas lika mellan makar.Likadelningsprincipens syftar till att skydda den mindre förmögna maken i äktenskapetAtt makar ska dela lika på giftorättsgodset bygger på likadelningsprincipen. Makar har vanligtvis delad ekonomi och det är inte sällan de delar upp vem som köper vad. Exempelvis kanske en make betalar mat och saker till hushållet medan andra betalar kostnader för att renovera huset osv. Det är inte heller sällan en make stannar hemma och den andra jobbar. Principen säkerställer således en ekonomisk jämställdhet mellan makarna i bodelningen och syftar till att skydda den mindre förmögna maken. Frun har alltså rätt till hälften av giftorättsgodset.Sammanfattningsvis ska frun inte hamna i en sämre ekonomisk ställning för att hon inte arbetar, utan hon har rätt till hälften av giftorättsgodset precis som mannen har.Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Du är varmt välkommen att ställa en ny fråga om det är något mer du undrar över!Med vänliga hälsningar,

Vad räknas som enskild egendom i en bodelning?

2021-08-20 i Bodelning
FRÅGA |Hej!Jag och min fd fru står inför bodelning och jag har med anledning av den två frågor som rör enskild egendom.Jag köpte 2001 en lägenhet till mig själv för 175.000 kr. Vi var alltså inte gifta eller sambos och det fanns heller ingen sådan tanke när jag köpte lägenheten.Jag lånade av min far till kontantinsatsen (25.000 kr) resterande lånade jag själv i mitt namn.Min exfru flyttade in 2002 och senare det året sålde jag min lägenhet. Jag gjorde en vinst på 100.000 kr. Delar av dessa pengar investerade jag i den nya lägenheten som jag och min exfru köpte gemensamt. Resterande lån stod vi båda på och även på köpekontraktet.Vad gäller vid bodelning? Räknas min vinst och investering som enskild egendom? Vi gifte oss under tiden vi bodde i den gemensamma lägenheten.Min exfru fick ett arv efter sin far när vi var gifta och ägde fastighet ihop. Arvet, 330.000 kr var testamenterat till henne som enskild egendom. Arvet använde vi bla till resor och behandling för barnlöshet. En del av arvet, 80.000kr användes till omläggning av vår fastighets tak, vilket fakturerades oss båda.Vad gäller här? Vad är enskild egendom vid bodelningen?
Alejandra Vasquez |Hej, tack för din frågaJag kommer dela upp mitt svar i två delar för ett tydligare och ett mer lättförståeligt svar. Räknas din vinst och investering i den nya lägenheten som enskild egendom?För att din vinst och investering i den nya lägenheten ska räknas som enskild egendom så måste det framgå av äktenskapsförordet (se 7 kap. 2 § Äktenskapsbalken). Ett annat sätt för att du ska ha rätt till hela din vinst och investering är om ni till exempel har skrivit ett skuldebrev. Om det inte är så att det finns ett skuldebrev mellan er eller äktenskapsförord så kommer uträkningen av vad den ena kommer behöva köpa ut den andre för se ut på följande sätt: Vid bodelning ska först makarnas andelar av boet beräknas, då ska skulderna räknas av från gifträttgodset i så stor mån att skulderna som maken hade innan talan om äktenskapsskillnad täcks (11 kap. 1 § Äktenskapsbalken och 11 kap. 2 § Äktenskapsbalken). Med giftorättsgods menas allt som inte är enskild egendom tack vare exempelvis äktenskapsförord ( 7 kap. 1 § Äktenskapsbalken). Det som återstår av makarnas giftorättsgods efter att det har gjorts avdrag för skulderna ska läggas samman och delas lika (11 kap. 3 § Äktenskapsbalken).Det spelar ingen roll hur stort andel av bostaden maken ägde, det ska fortfarande delas lika om det inte är så att det finns ett skuldebrev eller äktenskapsförord som säger något annat. Det betyder att för att få reda på vad man ska köpa ut den andre för så ska man enligt grunderna i NJA 1975 s 288 först ta marknadsvärdet minus ingångvärdet samt mäklarkostnader. På det beloppet ska man beräkna den latenta skatten. Värdet på bostaden blir marknadsvärdet minus mäklarkostnaderna och den latenta skatten. Därefter ska enligt reglerna i äktenskapsbalken makarnas andelar av bostaden beräknas och sen drar man av den andelen av lånet vardera ansvarar för. Därefter ska det som ni har kvar läggas samman och delas lika.Vad är enskild egendom vid bodelningen när det gäller arvet som din före detta fru fick?Enligt 7 kap. 2 § Äktenskapsbalken gäller att egendom som en make har ärvt och som enligt testamente av arvlåtaren skall vara mottagarens enskilda ska räknas som enskild egendom och även det som har trätt istället för den egendomen. Men enligt NJA 1992 s. 773 gäller att om den enskilda egendomen har sammanblandats med giftorättsgodset räknas det med i bodelningen. Den enskilda egendomen måste alltså ha sammanblandats med giftorättsgodset för att det ska räknas med som giftorättsgods. Det innebär alltså i det här fallet att i och med att ni har använt pengarna för att köpa saker tillsammans och förmodligen hade pengarna i ett gemensamt bankkonto innan ni använde pengarna så har pengarna förlorat sin identitet och de räknas därmed som giftorättsgods. Är det så att du behöver hjälp med bodelningen rekommenderar jag att du bokar tid hos en av våra jurister. Du kan boka tid direkt påhttp://lawline.se/boka.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att höra av dig till oss.Vänligen

Vad händer med all egendom vid en skilsmässa?

2021-07-31 i Bodelning
FRÅGA |Hej jag frågade förut om vad som händer med mina tillgångar när jag skiljer mig och jag vill ha förtydligande på vad vad som händer med giftorättsgodset. Vill inte ha en lång utläggning som sist utan ett kort och koncist svar på vad som gänder med det, så som jag uppfattat det så kan jg behålla det om jag vill? Eller är jag helt ute o cyklar, snälla förtydliga detta och inte så jätteinvecklat vill bara förstå den biten. tack så mycket på förhand!!
Siva Arif |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag vet inte exakt vad din fråga rör då det inte var jag som besvarade den tidigare. Jag upplever dock att jag förstår frågan som du nu ställer; nämligen vad som händer med er egendom (giftorättsgods) vid en skilsmässa. Eftersom din fråga handlar om makars egendom kommer jag att utgå ifrån äktenskapsbalkens (ÄktB) bestämmelser. En bodelning är något som sker när ett äktenskap upplöses. Bodelning behövs dock inte om makarna endast har enskild egendom och ingen av dem begär att få överta bostad eller bohag från den andra maken (9 kap. 1 § ÄktB). I ett äktenskap finns två sorters egendom; giftorättsgods och enskild egendom. För att något ska vara enskild egendom krävs det att det står till exempel i ett äktenskapsförord, i ett gåvobrev eller i ett testamente (om man fått egendomen), 7 kapitlet 2 § ÄktB. De tillgångar som inte är enskild egendom är istället giftorättsgods (7 kap. 1 § ÄktB).Svar på din fråga: Det som alltså sker med giftorättsgodset är att den delas lika mellan makarna när äktenskapet upplöses, i detta fall p.g.a. en skilsmässa. Återkom gärna om du har fler funderingar!Vänligen,

Hur beräknar man vad man ska köpa ut sin ex-partner för?

2021-07-14 i Bodelning
FRÅGA |Hej!Jag ska köpa ut min ex-partner och undrar hur jag ska räkna ut summan.Vi köpte bostaden för 2 400 000:-Vi tog lån på: 2 040 000:- (Kvar på lånet just nu: 1 887 000:-)Jag stod för hela kontantinsatsen: 360 000:-Jag äger därmed 65% av bostaden, han 35% - men vi båda står 50 - 50 på lånet.Vi har bestämt oss för att dela upp alla möbler etc på eget håll, det ska alltså inte ingå i bodelningen.Hur ska jag räkna och hur mycket jag ska köpa ut honom för?Tusen tack!
Alejandra Vasquez |Hej, tack för din frågaJag kommer först ta upp några generella utgångspunkter och sedan kommer jag gå in på vad som gäller i just ditt fall.Generella utgångspunkterDet framgår inte av din fråga om ni var gifta eller sambor men eftersom samma regler gäller om man är gift eller sambor när det gäller bodelningen av bostaden kommer jag ta upp bestämmelserna i både Äktenskapsbalken och sambolagen. Utgångspunkten är att vid bodelningen om man var sambor är att vid bodelning beräknas först sambornas andelar av samboegendomen och med samboegendom menas bohag och bostad införskaffad för gemensamt bruk, därefter görs det avdrag för skulder och det som återstår delas på hälften ( 12–13 §§ sambolagen). Om man var gift gäller samma sak, det vill säga att vid bodelningen ska först makarnas andelar av boet beräknas, då ska skulderna räknas av från gifträttgodset i så stor mån att skulderna som maken hade innan talan om äktenskapsskillnad täcks (11 kap. 1 § Äktenskapsbalken och 11 kap. 2 § Äktenskapsbalken). Med giftorättsgods menas allt som inte är enskild egendom tack vare exempelvis äktenskapsförord ( 7 kap. 1 § Äktenskapsbalken). Det som återstår av makarnas giftorättsgods efter att det har gjorts avdrag för skulderna ska läggas samman och delas lika (11 kap. 3 § Äktenskapsbalken).Det spelar ingen roll hur stort andel av bostaden maken eller sambon ägde, det ska fortfarande delas lika om det inte är så att det finns ett skuldebrev eller ett samboavtal eller äktenskapsförord som säger något annat. Det betyder att om det inte är så att det finns ett skuldebrev, samboavtal eller äktenskapsförord så ska beräkningen av hur mycket man ska köpa ut den andre för se ut på följande sätt: Man beräknar först värdet på bostaden. Enligt grunderna i NJA 1975 s 288 ska man först ta marknadsvärdet minus ingångvärdet samt mäklarkostnader. På det beloppet ska man beräkna den latenta skatten. Värdet på bostaden blir marknadsvärdet minus mäklarkostnaderna och den latenta skatten. Därefter ska enligt reglerna i äktenskapsbalken makarnas andelar av bostaden beräknas, i ditt fall blir det 65 procent av värdet på bostaden och i din ex partners fall blir det 35 % av bostaden och sen drar man av den andelen av lånet vardera ansvarar för, i ert fall ska du dra av 50 % av lånet från värdet av din andel av bostaden. Din ex-partner ska också dra av 50% av lånet från värdet av han eller hennes andel av bostaden. Därefter ska det som ni har kvar läggas samman och delas lika. I ditt fallVi utgår ifrån att marknadsvärdet är 4.500.000, att mäklarkostnaderna uppgår till 2 % av marknadsvärdet och att den latenta skatten är 22%. Då kommer beräkningen se ut såhär:marknadsvärde: 4.500.000ingångsvärde: - 2.400.000mäklarkostnad: -90.000 (dvs 2% av 4.500.000)---------------------------------------------------------2.010.000skatt: 442.200 (22% av 2.010.000)värdet på bostaden: 4.500.000 (marknadsvärde)- 90.000 (mäklarkostnad)-442.200(skatt)= 3.957.800Därefter beräknar vi var och ens andelar och drar av lånetDin andel av bostaden (65% av 3.957.800)- din andel av lånet (50 % av 1.887.000)= 2.572.570 - 943.500= 1.629.070Din ex-partners andel av bostaden (35% av 3.957.800)- hans eller hennes andel av lånet (50% 1.887.000)= 1.385.230 - 943.500=441.730Därefter lägger ni det som återstår samman och delar på hälften1.629.070 + 441.730= 2.070.8002.070.800/2= 1.035.400Du ska alltså om vi utgår från det här exemplet köpa ut henne eller honom för 1.035.400Om det är så att du på grund av äktenskapsförord eller samboavtal eller skuldebrev ska få tillbaka en del av kontantinsatsen så får du dra av det från beloppet du ska köpa din ex-partner för.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att höra av dig till ossVänligen

Vilken egendom ska ingå i bodelningen?

2021-08-23 i Bodelning
FRÅGA |Hej jag har en fråga. Kan min fru avsäga sig sin del i mitt hus. Detta enligt hennes egen vilja. Hon tycker inte att hon ska ha någon del i huset vid en eventuell skilsmässa. Och kan även säga att vi inte är påväg in i någon separation.
Jasmin Öykü Özdemir |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Reglerna om hur makars tillgångar ska fördelas finns i äktenskapsbalken (ÄktB). Vilken egendom ska ingå i bodelningen?En bodelning ska ske när äktenskapet upplöses antingen genom skilsmässa/separation eller dödsfall (9 kap. 1 § ÄktB). Utgångspunkten vid en bodelning är att all giftorättsgods ska ingå (10 kap. 1 § ÄktB). Giftorättsgods är all egendom som inte är enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Detta innebär att även om det är du som själv köpt huset så kommer det ses som giftorättsgods och kommer därför ingå i bodelningen. Om du däremot har ärvt huset med ett villkor om att det ska vara din enskilda egendom eller om du och din fru har skrivit ett äktenskapsförord om att huset ska vara din enskilda egendom så ska det inte omfattas av bodelningen (7 kap. 2 § ÄktB). Ett äktenskapsförord kan ingås även efter äktenskapet (7 kap. 3 § ÄktB). Sammanfattning och vägledning Jag antar att ni inte har skrivit något äktenskapsförord eller att du har ärvt huset med ett villkor om att det ska vara din enskilda egendom. Om så är fallet innebär detta alltså att din fru har rätt till hälften av ert hus. Det ni kan göra för att redan nu bestämma hur ni ska göra om ni skiljer er är att ingå ett äktenskapsförord. Jag rekommenderar er att skriva ett äktenskapsförord nu, även om ni inte har planer på att separera. I äktenskapsförordet kan ni då skriva att ditt hus är din enskilda egendom och därmed även undantagen från bodelningen.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du såklart välkommen att ställa en ny! Med vänliga hälsningar,

Hur räknar man ut bodelningslikviden?

2021-08-03 i Bodelning
FRÅGA |Hej.Jag undrar hur man räknar ut bodeningslikviden, dvs den suma min man ska lösa ut mig för från bostaden.Jag ser i mpnga exempel att man minskar marknadsvärdet med anskaffningsvärdet (minus mäklararvode och skatt). Men jag har också sett exempel där man minskar marknadsvärdet med lån för att få fram en vinst. Vad är skillnaden?
Alejandra Vasquez |Hej, tack för din frågaDet framgår inte av din fråga om ni var gifta eller sambor men eftersom samma regler gäller om man är gift eller sambor när det gäller bodelningen av bostaden kommer jag ta upp bestämmelserna i både Äktenskapsbalken och sambolagen. Utgångspunkten är att vid bodelningen om man var sambor är att vid bodelning beräknas först sambornas andelar av samboegendomen och med samboegendom menas bohag och bostad införskaffad för gemensamt bruk, därefter görs det avdrag för skulder och det som återstår delas på hälften ( 12–13 §§ sambolagen). Om man var gift gäller samma sak, det vill säga att vid bodelning ska först makarnas andelar av boet beräknas, då ska skulderna räknas av från gifträttgodset i så stor mån att skulderna som maken hade innan talan om äktenskapsskillnad täcks (11 kap. 1 § Äktenskapsbalken och 11 kap. 2 § Äktenskapsbalken). Med giftorättsgods menas allt som inte är enskild egendom tack vare exempelvis äktenskapsförord ( 7 kap. 1 § Äktenskapsbalken). Det som återstår av makarnas giftorättsgods efter att det har gjorts avdrag för skulderna ska läggas samman och delas lika (11 kap. 3 § Äktenskapsbalken).Det spelar ingen roll hur stort andel av bostaden maken eller sambon ägde, det ska fortfarande delas lika om det inte är så att det finns ett skuldebrev eller ett samboavtal eller äktenskapsförord som säger något annat. Det betyder att om det inte är så att det finns ett skuldebrev, samboavtal eller äktenskapsförord så ska beräkningen av hur mycket man ska köpa ut den andre för se ut på följande sätt: Man beräknar först värdet på bostaden. Enligt grunderna i NJA 1975 s 288 ska man först ta marknadsvärdet minus ingångvärdet samt mäklarkostnader. På det beloppet ska man beräkna den latenta skatten. Värdet på bostaden blir marknadsvärdet minus mäklarkostnaderna och den latenta skatten. Därefter ska enligt reglerna i äktenskapsbalken makarnas andelar av bostaden beräknas och sen drar man av den andelen av lånet vardera ansvarar för. Därefter ska det som ni har kvar läggas samman och delas lika. Exempel:Vi utgår ifrån att marknadsvärdet på bostaden är 4.500.000, att bostaden anskaffades för 2.400.000, att mäklarkostnaderna uppgår till 2 % av marknadsvärdet och att den latenta skatten är 22%. Då kommer beräkningen se ut såhär marknadsvärde: 4.500.000ingångsvärde: - 2.400.000mäklarkostnad: -90.000 (dvs 2% av 4.500.000)---------------------------------------------------------2.010.000skatt: 442.200 (22% av 2.010.000)värdet på bostaden: 4.500.000 (marknadsvärde)- 90.000 (mäklarkostnad)-442.200(skatt)= 3.957.800Därefter beräknar vi var och ens andelar och drar av lånet. Vi utgår i det här fallet ifrån att du ägde 65% och din ex-partner 35 % av bostaden och att båda ansvarar för 50% av lånet och att lånet uppgår till 1.887.000 totalt.Din andel av bostaden (65% av 3.957.800)- din andel av lånet (50 % av 1.887.000)= 2.572.570 - 943.500= 1.629.070Din ex-partners andel av bostaden (35% av 3.957.800)- hans eller hennes andel av lånet (50% 1.887.000)= 1.385.230 - 943.500=441.730Därefter lägger ni det som återstår samman och delar på hälften1.629.070 + 441.730= 2.070.8002.070.800/2= 1.035.400Din sambo/make ska alltså om vi utgår ifrån det här exemplet köpa ut dig för 1.035.400.Är det så att du behöver hjälp med bodelningen rekommenderar jag att du bokar tid hos en av våra jurister. Du kan boka tid direkt på http://lawline.se/boka.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att höra av dig till oss.Vänligen

Bodelning med internationella egendomar

2021-07-26 i Bodelning
FRÅGA |Hej.Jag har en svåger som är gift med en Thailändska. Han ägde huset när de gifte sig. Det finns inget äktenskapsförord. Men hon äger 2 hus i Thailand. Kommer dessas värde att räknas in tillsammans med hans bostad om de skiljer sig?
Maja Elken |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vilket lands lag gäller för äktenskapet?Den första saken som behöver undersökas är om svensk lag kommer att tillämpas på bodelningen mellan er. Vilken lag som kommer att tillämpas påverkar såklart hur uppdelningen av egendomen kommer att se ut - och vad som kommer att ingå. Enligt lagen (1990:272) om makars och sambors förmögenhetsförhållanden i internationella situationer (LIMF) 3 § gäller som huvudregel att du och din maka kan avtala skriftligt om vilket lands lag ni vill ska gälla vid bodelningen. Om ni inte har ett sådant avtal, blir frågan om vilket lands lag som ska tillämpas beroende av er hemvist (se 4 § LIMF). Det är inte hugget i sten när man ska anses ha "hemvist" i en viss stat, men viktiga faktorer enligt svensk rätt är var man är medborgare, var man är folkbokförd, hur länge man bott i landet, hur många andra anknytningar man har dit (t ex fast jobb, släktingar i landet etc) samt om man har för avsikt att stanna kvar i landet tillsvidare.Har ni inget skriftligt avtal som nämnts ovan ska lagen i det land där ni båda tog hemvist när ni gifte er gälla. Men om ni därefter flyttat till ett nytt land och bott där tillsammans i minst två år, ska istället det landets lag gälla. Detta innebär att om ni bott i Sverige tillsammans sedan minst två år tillbaka ska svensk lag tillämpas på er bodelning.Vad ska ingå i er bodelning enligt svensk lag?Vad som enligt svensk lag ska ingå i en bodelning står i 11 kap. Äktenskapsbalken. Enligt svensk rätt ingår allt giftorättsgods men inte enskild egendom (som gjorts enskild genom äktenskapsförord). Giftorättsgodset ska ingå i bodelningen oavsett var den egendomen befinner sig. Vad innebär detta för er?Har inget avtal upprättats om vilket lands rätt som ska tillämpas och de har hemvist i Sverige blir svensk rätt tillämplig. Enligt svensk rätt delar de på allt giftorättsgods (dvs huset i Sverige och husen i Thailand) om inget äktenskapsförord har upprättats. Vänliga hälsningar,

Räknas egendom som förvärvats innan äktenskapets ingående som giftorättsgods?

2021-07-05 i Bodelning
FRÅGA |Räknas egendom som jag förvärvat innan mitt äktenskap som giftorättsgods? Jag har inte upprättat något äktenskapsförord
Sophia Engdahl |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår din fråga som att du undrar över om egendom som förvärvats innan äktenskapets ingående räknas som giftorättsgods vid en bodelning. Reglerna om bodelning finns i äktenskapsbalken, fortsättningsvis kallad ÄktB.När ett äktenskap upplöses genom dödsfall ska en bodelning förrättas (1 kap. 5 § och 9 kap. 1 § första stycket ÄktB). I en bodelning ska makarnas giftorättsgods ingå (10 kap. 1 § ÄktB). En makes egendom är giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Egendom kan bli enskild bland annat om det följer av ett äktenskapsförord eller om ena maken fått en gåva eller ett arv med förbehåll om att egendomen ska vara enskild (7 kap. 2 § ÄktB).Har egendomen inte på något sätts gjorts enskild utgör den alltså giftorättsgods. Det spelar då ingen roll om egendomen förvärvats under äktenskapet eller om det är något som ena maken ägde innan äktenskapet ingicks, egendomen räknas oavsett som giftorättsgods.Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning