Vad gör jag om låntagaren inte betalar tillbaka pengarna?

2020-05-15 i Fordringar
FRÅGA |Exmake tar över vårt hus och är skyldigt mig 1331776kr men får inte låna mer från banken så vi kommit överens via min advokat att han ska betala mig 100000kr nästa år sen 50000kr varje år fram till år 2028 ska han betala resterande. Med dröjsmålsränta enligt parad 3 och 6. Så jag har litet pengar och kämpar att hitta bostad till mig själv nu. Hur funkar det OM han inte betalar t ex 100000 kr nästa år?
Sabrina Curan |Hej! Stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Vad är problemet?Du har lånat ut pengar där betalningen förfaller först nästa år. Detta innebär att du har en fordran gentemot exmaken. Det enklaste sättet att indriva in denna skuld, förutsatt att han inte betalar tillbaka pengarna innan tidsfristen för återbetalning löpt ut, är genom att ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogden. Detta förfarande regleras i lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning (LBH). Nedan går jag igenom hur det går till rent praktiskt. Hur ansöker jag om betalningsföreläggande?Som ovan nämnt görs en ansökan om betalningsföreläggande hos myndigheten Kronofogden. En ansökan kostar 300 kr. Observera att du har rätt att begära ersättning för ansökningsavgiften (17 § LBH). Vidare i ansökan ska du ange ditt yrkande och grunden för detta (10 § LBH). Förenklat innebär detta att du i din ansökan ska ange vilken specifik summa du begär av din motparten samt skälen som du bygger ditt anspråk på.Vad händer efter att jag har skickat in min ansökan?När Kronofogden får in en ansökan om betalningsföreläggande kontaktar myndigheten motparten, i detta fall din exmake, och ber denne att avlägga sin inställning till kravet som anförts i ansökan. Detta resulterar i något av de tre följande utfallen:1. Motparten väljer att betala i enlighet med din ansökan.I det fallet kommer du få den begärda ersättningen och betalningsföreläggandet kommer vara slutfört.2. Motparten bestrider din ansökan inom den angivna svarstiden (31 § LBH).Om exmaken bestrider kravet kan Kronofogden inte längre hantera ärendet. För vidare handläggning måste ärendet överlämnas till tingsrätten (33 § LBH). Detta innebär att det hålls en rättegång där du ska framställa bevis för ditt yrkande. I det fall du förlorar rättegången innebär detta att du inte kommer att få ditt krav samt att du kommer att få stå för både dina och motpartens rättegångskostnader (se Rättegångsbalkens bestämmelser).3. Motparten bestrider inte ansökan i tid eller medger inte någon inställning (42 § LBH).I detta scenariot kommer Kronofogden meddela utslag i enlighet med ditt yrkande. Det innebär att det finns en fastställd betalningsskyldighet. I det fall exmaken därefter inte betalar den fastställda summan kan Kronofogden bland utföra en utmätning.Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att ta kontakt med oss på Lawline igen.Med vänlig hälsning,

När kan jag ansöka om ett betalningsföreläggande?

2020-05-13 i Fordringar
FRÅGA |När skall en kärande begära indrivning.( Tid som förflutit från sista inbetalningsdatum till begäran om indrivning hos kronofogden) ?
Sabrina Curan |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag tolkar din fråga som att du undrar när du som fordringsägare kan ansöka om ett betalningsföreläggande via Kronofogden. Du kan ansöka om ett betalningsföreläggande dagen efter den sista betalningsdagen. Mer information kan du hitta här på Kronofogdens hemsida. Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att vända dig till oss på Lawline igen. Med vänlig hälsning,

Hur kan jag driva in skuld om inget avtal skrivits?

2020-05-11 i Fordringar
FRÅGA |Min dotter har lånat ut 10000 kronor till sitt ex. De bor fortfarande i samma hus pga att hon har svårt att få lgh . Inget finns skrivet om lånet och min fråga är hur möjligheten ser ut att få tillbaka pengarna? Han säger att han inte har några pengar och använde lånet till rena nöjen.
Sabrina Curan |Hej! Stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Vad är problemet?Din dotters före detta partner betalar inte tillbaka pengarna. Detta innebär att hon har en fordran gentemot honom. Det enklaste sättet att indriva denna skuld, förutsatt att situationen inte kan lösa det utan rättsliga förfaranden, är att ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogden. Detta förfarande regleras i lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning (LBH).Hur ansöker jag om betalningsföreläggande?Som ovan nämnt görs en ansökan om betalningsföreläggande hos myndigheten Kronofogden. En ansökan kostar 300 kr. Observera att du har rätt att begära ersättning för ansökningsavgiften (17 § LBH). Vidare i ansökan ska du ange ditt yrkande och grunden för detta (10 § LBH). Förenklat innebär detta att du i din ansökan ska ange vilken specifik summa som begärs av motparten samt skälen som anspråket bygger på.Vad händer efter att jag har skickat in min ansökan?När Kronofogden får in en ansökan om betalningsföreläggande kontaktar myndigheten motparten och ber denne att avlägga sin inställning till kravet som anförts i ansökan. Detta resulterar i något av de tre följande utfallen:1. Motparten väljer att betala i enlighet med din ansökan.I det fallet kommer du få den begärda ersättningen och betalningsföreläggandet kommer vara slutfört.2. Motparten bestrider din ansökan inom den angivna svarstiden (31 § LBH).Om motparten bestrider kravet kan Kronofogden inte längre hantera ärendet. För vidare handläggning måste ärendet överlämnas till tingsrätten (33 § LBH). Detta innebär att det hålls en rättegång där du ska framställa bevis för ditt yrkande. I det fall du förlorar rättegången innebär detta att du inte kommer att få ditt krav samt att du kommer att få stå för både dina och motpartens rättegångskostnader (se Rättegångsbalkens bestämmelser).3. Motparten bestrider inte ansökan i tid eller medger inte någon inställning (42 § LBH).I detta scenariot kommer Kronofogden meddela utslag i enlighet med ditt yrkande. Det innebär att det finns en fastställd betalningsskyldighet. I det fall motparten därefter inte betalar den fastställda summan kan Kronofogden utföra en utmätning.Vad gäller i detta fall? Det finns möjlighet att ansöka om betalningsföreläggande via Kronofogden. Om ärendet går till domstol är det din dotter som måste bevisa att ett lån har utbetalats, vilket kan bli problematiskt om det inte är dokumenterat. Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att ta kontakt med oss på Lawline igen.Med vänlig hälsning,

Kund vägrar att betala - vad gör man?

2020-05-10 i Fordringar
FRÅGA |Hej, vårt bolag har förmedlat konsultuppdrag och hjälpt annat bolag B placera konsult hos kund K.För detta har vi och B via telefon och email kommit överens om ersättning till oss, uppdelat på tre fakturor. En av fakturorna har B betalat men vägrar nu betala resterande två. Vägran går ut på att ideligen lova betalning utan att erlägga, dvs skjuta på framtiden. Pågått i 6 månader trots flertalet påminnelser och motsvarande brutna löften.Hur stor är chansen att kunna driva in resterande belopp via kronofogde, och är det bäst väg att gå eller bör advokat kopplas in?
Sabrina Curan |Hej! Först och främst, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Vad är problemet?Bolaget har inte fått betalt för sin tjänst. Detta innebär att bolaget har en fordran gentemot det andra bolaget. Det enklaste sättet att indriva denna skuld, förutsatt att situationen inte kan lösa det utan rättsliga förfaranden, är att ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogden. Detta förfarande regleras i lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning (LBH).Hur ansöker jag om betalningsföreläggande?Som ovan nämnt görs en ansökan om betalningsföreläggande hos myndigheten Kronofogden. En ansökan kostar 300 kr. Observera att du har rätt att begära ersättning för ansökningsavgiften (17 § LBH). Vidare i ansökan ska du ange ditt yrkande och grunden för detta (10 § LBH). Förenklat innebär detta att du i din ansökan ska ange vilken specifik summa som begärs av motparten samt skälen som anspråket bygger på.Vad händer efter att jag har skickat in min ansökan?När Kronofogden får in en ansökan om betalningsföreläggande kontaktar myndigheten motparten och ber denne att avlägga sin inställning till kravet som anförts i ansökan. Detta resulterar i något av de tre följande utfallen:1. Motparten väljer att betala i enlighet med din ansökan.I det fallet kommer du få den begärda ersättningen och betalningsföreläggandet kommer vara slutfört.2. Motparten bestrider din ansökan inom den angivna svarstiden (31 § LBH).Om bolaget bestrider kravet kan Kronofogden inte längre hantera ärendet. För vidare handläggning måste ärendet överlämnas till tingsrätten (33 § LBH). Detta innebär att det hålls en rättegång där du ska framställa bevis för ditt yrkande. I det fall du förlorar rättegången innebär detta att du inte kommer att få ditt krav samt att du kommer att få stå för både dina och motpartens rättegångskostnader (se Rättegångsbalkens bestämmelser).3. Motparten bestrider inte ansökan i tid eller medger inte någon inställning (42 § LBH).I detta scenariot kommer Kronofogden meddela utslag i enlighet med ditt yrkande. Det innebär att det finns en fastställd betalningsskyldighet. I det fall motparten därefter inte betalar den fastställda summan kan Kronofogden utföra en utmätning.SlutsatsDet mest ekonomiska alternativet, förutsatt att ärendet inte hamnar i domstol, är att ansöka om ett betalningsföreläggande hos Kronofogden. Däremot kan det ta lång tid. Om snabbare hantering önskas kan ni ta kontakt med en jurist för att driva ärendet vidare. Däremot bör man ta i beaktande att det kan bli kostsamt. Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att ta kontakt med oss på Lawline igen.Med vänlig hälsning,

Är jag återbetalningsskyldig för pengar jag inte märkt kommit in på mitt konto?

2020-05-15 i Fordringar
FRÅGA |Vi fick ett brev från banken angående att en kund hade gjort en felaktig betalning till mitt konto.Brevet kom den 2020-04-21 Datum för betalningen var 2019-11-11 Överföringsbelopp 10000 SEK Detta är svaret vi skickade till banken Vi hade inte märkt att dessa pengar hade överförts till mitt konto eftersom vi brukar sällan gå in på vårat bankkonto. Vi har även autogiro till flera företag som vi betalar avgifter till som tar ut pengar automatiskt.Så pengarna har vi hunnit förbruka för vi antog att det var våra egna. Och detta är svaret ifrån banken som fick. Denna överföring som ni fått behöver återbetalas då personen som ni fått det av avled i juli. Det är begravningsbyrån som sköter bouppteckningen som kräver in pengarna, Antar att ni känner personen som avled. Nu vet inte vi vad vi ska göra och om de har rätt att kräva tillbaka pengarna. Även fast vi inte märkte betalningen så tror jag inte att det är en felaktig betalning eftersom hon var våran låtsas mormor och vi hade en väldigt fin och stark relation med henne i flera år tid. Vi var tillsammans nästa varje dag och åt mat tillsammans, reste och hjälpte varandra med många saker m m. Vi brukar överföra pengar till varandra då och då så det var ganska vanligt. Hon avled efter ha gjort överföringen till mitt konto och överföringen var 20191111 och hon dog i juni. Tacksam för svar.
Sabrina Curan |Hej! Stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Vad är det juridiska problemet?Jag tolkar din fråga som att du har mottagit pengar som egentligen inte skulle ha kommit dig tillhanda. Denna typ av situation regleras inte specifikt av någon svensk lag. Däremot finns det en princip som kallas condictio indebiti, som är huvudregeln vid denna typ av frågor, och innebär att en felaktig betalning ska betalas tillbaka. Det finns dock undantag från denna huvudregel.Vad innebär condictio indebiti?Condictio indebiti är en princip som innebär att en felaktig betalning ska återbetalas. Det innebär att om du får en betalning som är felaktig så säger principen att du ska betala tillbaka pengarna till avsändaren.Vilka är undantagen från principen?I praxis har det gjorts vissa undantag från den ovannämnda principen. Vid en bedömning av om undantag föreligger ska en helhetsbedömning göras. Följande är exempel på undantag som har tagits fram genom praxis:– God tro. Detta innebär att du som mottagare av den felaktiga utbetalningen måste har varit omedveten om att betalningen varit felaktig.– Mottagaren måste ha inrättat sig efter betalningen. Detta innebär att pengarna i princip ska ha förbrukats.– Partsförhållandet, det vill säga vem som är mottagaren och vem som är avsändaren samt vilken typ av relation som föreligger mellan parterna.– Passivitet från parterna.Vad innebär detta för dig?Huvudregeln är att du är återbetalningsskyldig. Däremot finns det omständigheter som talar för att undantag kan föreligga i ditt fall. Undantag från denna princip tillämpas däremot i regel mycket restriktivt. I det fall att detta utvecklas till en tvist är det du som har att bevisa att undantag föreligger och att du därmed inte skulle vara återbetalningsskyldig.Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att ta kontakt med oss på Lawline igen.Med vänlig hälsning,

How do I create a correct certificate of indebtedness?

2020-05-11 i Fordringar
FRÅGA |How does my wife write a skuldbrev for a private loan to her daughter which makes her husband equally liable to repay the loan. The loan is for a deposit on a house purchase.
Sabrina Curan |Hello! Thank you for contacting Lawline regarding your legal matter.Rules regarding skuldebrev are found in skuldebrevslagen.A certificate of indebtedness (skuldebrev) should meet the following criteria: The certificate of indebtedness should be written. The claim should be specified. The claim should be specified without any counterpreformances stated. Lastly, the total amount of the debt should be specified. In the certificate of indebtednes the lender should specify who is responsible to repay the loan. In this case the best way is to write that the daughter and her husband are bound in solidum.You may also use Lawlines service that provides legally correct agreements that you can create from home. You can find our services here.Best regards,

Hur får jag tillbaka pengar som jag lånat ut till min kompis?

2020-05-11 i Fordringar
FRÅGA |Jag har lanat ut pengar till en kompis (svensk skriven i sverige) for ett restaurang bygge i Filippinerna, nu vagrar han att betala, eller snarare han besvarar inte mina mail. Tyvar finns inget skriftligt avtal, enbart muntligt. 1. Kan ni skicka ett brev till honom med betalningforlaggande (paminnelse), kanske biter battre med brev fran er?2. Kan jag ga vidare till Kronofogden / tingsratten fast jag ar skriven utomlands? Han ar skriven i sverige och jobbar i Norge.
Sabrina Curan |Hej! Först och främst, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Vad är problemet?Din kompis betalar inte tillbaka pengarna. Detta innebär att du har en fordran gentemot kompisen. Det enklaste sättet att indriva denna skuld, förutsatt att situationen inte kan lösa det utan rättsliga förfaranden, är att ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogden. Detta förfarande regleras i lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning (LBH).Hur ansöker jag om betalningsföreläggande?Som ovan nämnt görs en ansökan om betalningsföreläggande hos myndigheten Kronofogden. En ansökan kostar 300 kr. Observera att du har rätt att begära ersättning för ansökningsavgiften (17 § LBH). Vidare i ansökan ska du ange ditt yrkande och grunden för detta (10 § LBH). Förenklat innebär detta att du i din ansökan ska ange vilken specifik summa som begärs av motparten samt skälen som anspråket bygger på.Vad händer efter att jag har skickat in min ansökan?När Kronofogden får in en ansökan om betalningsföreläggande kontaktar myndigheten motparten och ber denne att avlägga sin inställning till kravet som anförts i ansökan. Detta resulterar i något av de tre följande utfallen:1. Motparten väljer att betala i enlighet med din ansökan.I det fallet kommer du få den begärda ersättningen och betalningsföreläggandet kommer vara slutfört.2. Motparten bestrider din ansökan inom den angivna svarstiden (31 § LBH).Om kompisen bestrider kravet kan Kronofogden inte längre hantera ärendet. För vidare handläggning måste ärendet överlämnas till tingsrätten (33 § LBH). Detta innebär att det hålls en rättegång där du ska framställa bevis för ditt yrkande. I det fall du förlorar rättegången innebär detta att du inte kommer att få ditt krav samt att du kommer att få stå för både dina och motpartens rättegångskostnader (se Rättegångsbalkens bestämmelser).3. Motparten bestrider inte ansökan i tid eller medger inte någon inställning (42 § LBH).I detta scenariot kommer Kronofogden meddela utslag i enlighet med ditt yrkande. Det innebär att det finns en fastställd betalningsskyldighet. I det fall motparten därefter inte betalar den fastställda summan kan Kronofogden utföra en utmätning.SlutsatsVi som arbetar med ideell rådgivning kan dessvärre inte hjälpa dig vidare i ärendet. Om du inte själv vill ansöka om ett betalningsföreläggande eller vill lösa situationen på ett annat sätt kan du boka tid med Lawlines juristbyrå här.Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att ta kontakt med oss på Lawline igen.Med vänlig hälsning,

Hur får jag ut min lön om arbetsgivaren vägrar att betala ut den?

2020-05-04 i Fordringar
FRÅGA |Har ett anställningsavtal med arbetsgivaren men dom vägrar att beta ut min lön . Hur gör jag. Vill ha hjälp.
Sabrina Curan |Hej! Stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Vad är problemet?Du har inte fått din lön av din arbetsgivare. Detta innebär att du har en fordran gentemot arbetsgivaren. Det enklaste sättet att indriva denna skuld, förutsatt att du och din arbetsgivare inte kan lösa det utan rättsliga förfaranden, är att ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogden. Detta förfarande regleras i lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning (LBH).Hur ansöker jag om betalningsföreläggande?Som ovan nämnt görs en ansökan om betalningsföreläggande hos myndigheten Kronofogden. En ansökan kostar 300 kr. Observera att du har rätt att begära ersättning för ansökningsavgiften (17 § LBH). Vidare i ansökan ska du ange ditt yrkande och grunden för detta (10 § LBH). Förenklat innebär detta att du i din ansökan ska ange vilken specifik summa du begär av din arbetsgivare samt skälen som du bygger ditt anspråk på.Vad händer efter att jag har skickat in min ansökan?När Kronofogden får in en ansökan om betalningsföreläggande kontaktar myndigheten motparten, i detta fall din arbetsgivare, och ber denne att avlägga sin inställning till kravet som anförts i ansökan. Detta resulterar i något av de tre följande utfallen:1. Arbetsgivaren väljer att betala i enlighet med din ansökan.I det fallet kommer du få den begärda ersättningen och betalningsföreläggandet kommer vara slutfört.2. Arbetsgivaren bestrider din ansökan inom den angivna svarstiden (31 § LBH).Om arbetsgivaren bestrider kravet kan Kronofogden inte längre hantera ärendet. För vidare handläggning måste ärendet överlämnas till tingsrätten (33 § LBH). Detta innebär att det hålls en rättegång där du ska framställa bevis för ditt yrkande. I det fall du förlorar rättegången innebär detta att du inte kommer att få ditt krav samt att du kommer att få stå för både dina och motpartens rättegångskostnader (se Rättegångsbalkens bestämmelser).3. Arbetsgivaren bestrider inte ansökan i tid eller medger inte någon inställning (42 § LBH).I detta scenariot kommer Kronofogden meddela utslag i enlighet med ditt yrkande. Det innebär att det finns en fastställd betalningsskyldighet. I det fall arbetsgivaren därefter inte betalar den fastställda summan kan Kronofogden bland utföra en utmätning.SlutsatsSammanfattningsvis innebär ovanstående att du kan ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogden för att få ut din ersättning. Beroende på motpartens, det vill säga arbetsgivarens, inställning till yrkandet kan förfarandet ta lite olika vägar. Det mest långtgående scenariot är att frågan behöver prövas i domstol, vilket givetvis kan bli en utdragen och kostsam process. Därför är mitt råd till dig att återigen kontakta din arbetsgivare för att lösa fråga på så vis innan en ansökan skickas till Kronofogden.Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att ta kontakt med oss på Lawline igen.Med vänlig hälsning,