Regressrätt

Min fru har lämnat mig. Vi har äktenskapsförord. Vi tog ett bolån dom i praktiken var ett lån för konsumtion då vi båda var utan arbete och a-kassan var slut. Lånet tog vi tillsammans. Jag sålde huset för att betala av lånet, och har köpt en bostadsrätt. Jag har med andra ord, betalat hela lånet, även om hon borde betalat sin halva. Går det att återkräva, eller använda när jag ska betala reavinstskatten för villan. Villan såldes för 5300 000 och bostadsrätten köptes för 2000 000 och jag är rädd att jag inte kommer ha råd att betala reavinstskatten. Det är mitt ärende. Tack för hjälpen och sätt mig i den kategori detta ärende passar.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kommer nedan att redogöra för vad som gäller rättsligt och därefter kort sammanfatta vad jag kommer fram till.

Regressrätt

När man gemensamt har tagit ett lån är samtliga solidariskt betalningsskyldiga, förutsatt att man inte har avtalat om något annat (2 § lagen om skuldebrev). Det innebär även att personen som betalar skulden har så kallad regressrätt gentemot sina medgäldenärer (2 § lagen om skuldebrev). I ditt fall medför detta således att du har rätt att återkräva hälften av beloppet från din medgäldenär.

Hur kan du gå till väga?

För att återkräva hälften är min rekommendation att du i ett första stadie skickar ett kravbrev till din medgäldenär. Om hon skulle motsätta sig betalningsskyldighet går det att väcka en fullgörelsetalan i domstol om saken för att få en så kallad exekutionstitel. Med hjälp av den kan du sedan få hjälp av Kronofogdemyndigheten med att driva in skulden. Du kan även välja att, istället för att skicka ett kravbrev, ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten. Det är dock viktigt att veta att Kronofogden då inte gör någon prövning av ärendet i materiellt hänseende. Detta innebär att ärendet läggs ner om din motpart bestrider betalningsskyldighet och för att gå vidare behöver du då väcka talan i domstol.

Sammanfattning

Du har rätt att kräva hälften av beloppet från din före detta fru. Detta kan du göra genom att skicka ett kravbrev till henne eller att ansöka om betalningsföreläggande. Skulle hon bestrida betalningsskyldighet kan du sedan väcka talan i domstol för att få hjälp med att driva in skulden. Om du vill ha hjälp med att upprätta ett kravbrev så kan jag varmt rekommendera en av våra duktiga jurister hos Lawlines juristbyrå. Om du är intresserad av detta eller om du har några frågor om mitt svar får du mer än gärna kontakta mig på Julia-saga.herhold@lawline.se.

Hoppas att du fick svar på din fråga och stort lycka till!

Med vänlig hälsning,

Julia-Saga HerholdRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”