Gemensam skuld

Hej, jag och min f.d sambo har en gemensam skuld hos våra hyresvärd som hon säger att jag får betala av själv även fast bådas namn stod på kontraktet och även på den avbetalningsplan som gjorts

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Solidariskt betalningsansvar

När man är flera som står på ett kontrakt råder det ett så kallat solidariskt betalningsansvar. Detta innebär att borgenären, dvs. den som skulden ska betalas till har rätt att kräva vem som helst av de betalningsskyldiga på hela skulden. Hyresvärden kan således kräva antingen hela beloppet utav dig eller din f.d sambo. Detta gäller dock endast om inget annat avtalats mellan er.

Regressrätt

Däremot finns det vidare något som kallas regressrätt. Detta innebär att den som hyresvärden har vänt sig till gällande betalningen kan kräva att den andra personen som står på kontraktet betalar sin del av hyran. Dvs. ifall hyresvärden skulle vända sig till dig gällande skulden och kräva full betalning har du rätt att kräva din f.d. sambo på dennes del av hyran. Om din sambo vägrar att betala sin andel kan du vända dig till kronofogden och få hjälp av driva in din skuld.

Slutligen kan det konstateras att det inte endast är du som ska betala av skulden utan denna är gemensam och ska betalas av med hälften. Däremot kan det bli så att hyresvärden vänder sig till dig för att få sin skuld indriven. Du har då skyldighet att betala hela beloppet men i och med regressrätten har du rätt att kräva din f.d sambo på sin del av skulden.

Jag hoppas att detta besvarade din fråga, om inte får du gärna höra av dig till oss igen!

Hälsningar,


Sara HrnicRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Fordringar? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo