Vad kan man göra när återbetalning av ett skuldebrev inte skett enligt överenskommelse?

2021-10-15 i Fordringar
FRÅGA
Hej. Jag har lånat ut 240 000 kr till mitt barns ex så hen kunde lägga dom pengarna till kontantinsats på en bostad. Vi skrev ett utförligt skuldebrev. Nu har återbetalning enligt överenskommelse inte skett på drygt ett år då hen har dålig ekonomi. Vad ska jag göra.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I din fråga framgår det att ni upprättat ett utförligt skuldebrev. Regler om skuldebrev regleras i skuldebrevslagen (SkbrL)

Ett skuldebrev utgör generellt sett ensidiga, fristående, skriftliga utfästelser där det konstateras att personen i fråga ska erlägga ett penningbelopp samt att med betalningsutfästelse likställs ett förbehållslöst erkännande av en skuld. Personen som utfärdat skuldebrevet är skyldig att betala tillbaka lånet (1 § SkbrL).

Om skuldebrevets förfallotid passerat är gäldenären (den som har en skuld till någon annan) skyldig att betala skuldebrevets summa när borgenären (den som har lånat ut pengar till gäldenären) kräver det. Det finns annars en risk att det även tillkommer dröjsmålsränta på det belopp som ska återbetalas (5 § SkbrL).

I ditt fall

Nu har återbetalning enligt överenskommelse inte skett på drygt ett år. Om ditt barns ex vägrar att betala tillbaka skulden kan du göra en ansökan om betalningsföreläggande hos Kronofogden. Ett betalningsföreläggande innebär att Kronofogden fastställer en skuld, och det skuldebrev ni upprättat med överenskommelse angående återbetalning av lånet. När Kronofogden mottagit din ansökan och meddelat personen om detta så har personen två veckor på sig att inkomma med ett yttrande i saken. Kronofogdemyndigheten beslutar sedan om betalningsföreläggande, och om personen i fråga inte yttrar sig inom två veckor verkställs beslutet. Om personen bestrider yrkanden om betalning kan betalningsföreläggande i stället överlämnas till domstol för prövning.

Det kostar 300 kr att ansöka om betalningsföreläggande, men den kostnaden kan du begära ersättning för i din ansökan. Mer information om hur du går till väga för att göra en ansökan om ett betalningsföreläggande hos Kronofogden hittar du här!

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.

Med vänliga hälsningar,

Fatma Nasser Ali
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?