Betalat för mycket i underhåll; kan man få tillbaka pengarna?

Hej! För 2 dagar sen betalade jag in underhåll till försäkringskassan. Jag råkade dock slå en siffra fel och har alltså betalat in 20000. Har betalat 18000 för mycket. Det var hela min lön och jag står helt utan pengar nu.

Finns det möjlighet att få detta tillbaka på något sätt?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Då du av misstag har betalat för mycket till Försäkringskassan så gäller som huvudregel att återbetalning ska ske. Detta går inte att hitta i någon lag utan är istället något som framgår av praxis och detta brukar kallas condictio indebiti. Trots huvudregeln finns det undantagsfall. Om mottagaren av en felaktig utbetalning (i ditt fall Försäkringskassan) varit i s.k. god tro och hunnit inrätta sig efter den felaktiga betalningen, ska denne inte bli återbetalningsskyldig (NJA 2001 s. 353).

I ditt fall handlar det om 18 000 kr för mycket som har betalats, som skiljer sig mycket ifrån vad du egentligen skulle ha betalat. Om det framgår tydligt i underhållet vad du ska betala (som det i regel gör) och din betalning överstigit detta belopp så kan inte Försäkringskassan anses vara i god tro. Dessutom skedde detta för bara några dagar sedan vilket innebär att Försäkringskassan inte kan anses ha inrättat sig efter den felaktiga betalningen.

Därmed ska Försäkringskassan göra en återbetalning till dig på 18 000 kr.

Mitt förslag är att du nu kontaktar Försäkringskassan angående den felaktiga betalningen och ber dom betala tillbaka överbetalningen. Då detta handlar om en statlig myndighet har jag svårt att tänka mig att de skulle neka dig återbetalning så därmed borde det inte vara något problem att få tillbaka pengarna.

Om du har fler frågor kan du ringa till Lawlines telefonrådgivning. Telefonnumret är 08-533 300 04, och telefonrådgivningen har öppet måndag–fredag kl. 10.00–16.00.

Med vändliga hälsningar

Beatrice KarlssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”