Generalfullmakt - registrering?

2016-02-17 i Formkrav
FRÅGA |Vad gör jag när jag signerat en vederbörligen bevittnad Generalfullmakt?Skall den registreras någonstans?
Josefin Lind |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! En generalfullmakt är en generell fullmakt som låter fullmäktige utföra alla rättshandlingar som fullmaktsgivaren själv kan göra. Med andra ord finns det ingen speciell situation där fullmäktige har rätt att företa en rättshandling. Begreppet nämns inte i avtalslagen. Det finns inga särskilda formkrav för en generalfullmakts giltighet, såsom att den måste vara skriftlig (även om det är att föredra i bevishänseende), bevittnande, registrering, kungörande med mera. Således behöver generalfullmakten inte registreras utan den besitter redan rättslig verkan.Förhoppningsvis är detta svar till din hjälp. Tveka inte att återkomma om förtydligande önskas eller om du har andra frågor!Vänligen,

Avtals giltighet oberende av underskrift

2015-12-20 i Formkrav
FRÅGA |Hej! Jag har skrivit på ett hyresavtal men skrivit min namnteckning i fel ruta och undrar om det fortfarande gäller? Spelar det ingen roll vart man skriver sin signatur på ett kontrakt?Mvh
Soroosh Parsa |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Hyresavtalets giltighet är inte beroende av era underskrifter. Det är gällande så länge du och hyresvärden har haft för avsikt att avtalet ska gälla enligt de villkor som där är angivna. En underskrift innebär enbart att det är lättare att bevisa att ett avtal faktiskt har ingåtts mellan er. Det har alltså enbart betydelse om ni t.ex. skulle hamna i en tvist där du påstår att inget avtal har ingåtts mellan er. Hyresavtalet gäller därmed fortfarande, om inget annat talar emot.Med vänliga hälsningar,

Vad avses med skriftligen?

2015-12-01 i Formkrav
FRÅGA |Hej!När det gäller Lag (2014:1449) om konsumentskydd vid automatisk avtalsförlängning står det att säljaren måste informera kunden SKRIFTLIGEN minst en månad innan avtalet förlängs. Är skriftligen även per email?
Pernilla Friman |Hej och tack för din fråga!Som du själv noterat framgår det inte av lagtexten vad som menas med skriftligen men i förarbetena till lagen anges att kravet på skriftlighet anses uppfyllt även då meddelandet skickas via email.Vänligen,

Köp av sommarhus

2015-09-24 i Formkrav
FRÅGA |Utköp av delägare. Vi är tre syskon som tillsammans äger ett sommarhus. En vill nu bli utköpt. Vems ansvar är det att upprätta ett köpeavtal, säljare eller köpare? Finns färdiga avtal att hitta nånstans eller måste en jurist eller liknande kopplas in? Tack på förhand!
Thommy Södergård Åkesson |Hej, och tack för din fråga!Man skulle kunna säga att det är ett gemensamt ansvar att upprätta ett köpeavtal och att ingen har något ansvar utöver vad den andra har; det handlar ju om att kunna bevisa att köpet har ägt rum, och det är alltså av intresse för båda parter att få det skriftligt. Dessutom är det i de flesta fall när man köper eller säljer ett hus obligatoriskt att följa vissa formkrav.Om marken inte ingår i huset, skulle man i princip kunna överlåta det genom muntligt avtal. Detta är dock inte att rekommendera. Eftersom ett hus är något värdefullt, är det alltid bäst att upprätta ett skriftligt avtal.. Om marken ingår i huset, är skriftligt avtal dessutom obligatoriskt eftersom det då rör sig om en fastighet; följs inte formkraven blir köpet inte giltigt (se 4 kap. 1 § Jordabalken). Det skriftliga avtalet skall skrivas under av både köparen och säljaren samt innehålla överlåtelseförklaring (det vill säga att det skall stå att fastigheten - eller i detta fall fastighetsdelen - överlåts på köparen). Utom detta finns det inga direkta krav, och det är naturligtvis lämpligt att även ett köpeavtal som rör ett hus där marken inte ingår formuleras på ungefär samma sätt.I ert fall skall ni naturligtvis ange i avtalet att köpet rör t.ex 33 % av fastigheten (eller - om marken inte ingår - huset) eller vilken andel det nu rör sig om. Det finns gott om avtalsmallar på Internet. Exempelvis finns den här sidan:http://www.privataaffarer.se/statiska-sidor/avtalsmallar. Det räcker dock att söka på "avtal överlåtelse fastighet", "avtal köp hus" eller något liknande.Det är också viktigt att komma ihåg att om det rör sig om en fastighet skall köparen ansöka om lagfart. Information om detta finns på Lantmäteriets hemsida: http://www.lantmateriet.se/sv/Fastigheter/Andra-agare/.Hoppas att du fick svar på din fråga! Hör gärna av dig igen om det är något mer du undrar!Hälsningar,

Fullmakt vid fastighetsköp

2016-01-31 i Formkrav
FRÅGA |Köper lägenhet till min dotter i Spanien hon kan inte åka med vid kontraktsskrivning hur får jag en fullmakt med stämplar och på spanska språket med mig till Spanien bor i Göteborg mvh Anna frigenius
Moa Bodin |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!En fullmakt har vissa specifika formkrav som du kan läsa om här. Jag kan råda dig att använda dig utav den HÄR tjänsten, där du får hjälp att på rätt sätt formulera en fullmakt.Gällande översättning så kan du anlita någon som sedan hjälper dig att översätta det till spanska. Jag skulle rekommendera att du har med dig fullmakten i både svenskt och spanskt format. Jag hoppas att du fick lite mer hjälp på vägen. Har du fler frågor om det här får du mer än gärna ställa dem här under i kommentarsfältet så ska jag besvara dem!Vänligen,

Vem får bevittna rättshandlingar?

2015-12-06 i Formkrav
FRÅGA |Får vårdpersonal bevittna ett köpebrev?
|Hej!Tack för din fråga och tack för att du vänder dig till oss på Lawline. Vilka som får bevittna namnteckning regleras i lag (1946:805) med särskilda bestämmelser angående vittne vid vissa rättshandlingar (här).Vittne får vem som helst vara, förutom den mot till vilken rättshandlingen skall företas. Det betyder att den som är köpare/säljare/gåvomottagare alltså inte får bevittna en handling som rör personen själv. Den som är under femton år och den som lider av en psykisk störning som gör att den saknar insikt om betydelsen av bekräftelsen får inte heller bevittna en rättshandling. Vårdpersonal är alltså inte särskilt undantagen i lagtexten på något sätt, utan kan enligt lagen bevittna rättshandlingar som köpebrev precis som alla andra, under förutsättning att personen inte är köpare eller säljare i den aktuella situationen med köpebrevet. Jag hoppas att jag med detta har besvarat din fråga, har du fler frågor är du alltid välkommen att kontakta oss på Lawline igen. Med vänliga hälsningar

Skriftliga handlingar

2015-11-19 i Formkrav
FRÅGA |Räknas email som skriftligt?
Angelica Ahlström |Hej! Tack för att du väljer att vända dig till lawline med din fråga. Eftersom att jag inte vet vilken typ av handling din fråga gäller ska jag försöka besvara frågan generellt. Att en handling i vissa fall ska vara skriftligt innebär ett krav att handlingen måste uppfylla viss form för att vara giltig. Att handlingen är en elektronisk sådan (email) anses allmänt innebära att den räknas som skriftlig om inget annat är sagt. Dock måste handlingen i vissa fall uppfylla vissa andra formkrav som kanske inte kan uppfyllas via email ( ex. underskrifter i vissa fall). Hoppas du fick svar på din fråga!

Vad krävs för att ett gåvobrev av fast egendom ska vara giltigt?

2015-08-11 i Formkrav
FRÅGA |Vad är det som krävs för att ett gåvobrev av en fastighet ska vara giltigt?
|Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att ett gåvobrev avseende en fastighet ska vara giltigt krävs det att det innehåller uppgift om vilken fastighet det rör sig om, en förklaring av givaren att fastigheten ges bort till mottagaren samt deras underskrift, se 4:1 Jordabalken 1:a stycket samt 4:29 Jordabalken. Om du har vidare frågor är du välkommen att återkomma!Mvh