Formkrav för framtidsfullmakt samt mall

2018-12-07 i Formkrav
FRÅGA
Hej!Vi planerar ge varandra framtidsfullmakter makar emellan.Samtidigt vill vi ge våra två döttrar gemensam framtidsfullmakt, för var och en av oss makar,att gälla om vi av någon anledning inte kan sköta vår eller våra angelägenheter.Går det att själva formulera fullmakten eller skall det vara ett förtryckt formulär att ifyllas.Finns det blanketter för två fullmaktshavare? Tack på förhand
SVAR

Hej! Tack för att du vände dig till Lawline med din fråga och ursäkta för sent svar!

Reglerna om framtidsfullmakter återfinns i lag (2017:310) om framtidsfullmakter.

Ni behöver inte egentligen ha en färdig mall, men det finns vissa formkrav som ska följas för att en framtidsfullmakt ska vara giltig. Framtidsfullmakten ska vara skriftlig och bevittnad av två vittnen som inte är fullmaktshavare. Det krävs även att det framgår av fullmakten att det är just en framtidsfullmakt, vem eller vilka som är fullmaktshavare och vilka angelägenheter fullmakten omfattar samt vilka övriga villkor som gäller (exempelvis att det först och främst är du och din make som har framtidsfullmakt för varandra men när ni inte längre kan besluta själva så träder era döttrars fullmakt in), enligt 4 och 5 §§.

Om du ni vill vara på säkra sidan har vi på https://lawline.avtalsrobot.se/ en mall som ni kan följa, bläddra ner till framtidsfullmakt och fyll i era uppgifter!

Vänligen,

Isabella Vasiliou
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Formkrav (179)
2021-11-04 Formkrav för framtidsfullmakt om bl.a. bevittnande eller fullmaktsgivarens underskrift
2021-09-25 Vad krävs för avtal och bevis vid köp av katt?
2021-09-06 Överlåtelse av bostadsrätt
2021-08-28 Är avtalet giltigt utan underskrift?

Alla besvarade frågor (97717)