Vad krävs för ett giltigt avtal?

2018-11-28 i Formkrav
FRÅGA
Hej!Jag undrar vad ett skriftligt avtal måste innehålla för att vara "lagligt bindande".Det är ingenting som skall köpas eller säljas.Till exempel: Vi är 4 polare som har kommit överens om att fira nyår i nya olika städer varje år, dem kommande 4 åren. Avtalet skall alltså stäcka sig ifrån 2019-01-01 - 2023-01-01. Skulle någon av oss 4 av någon anledning inte ställa upp och följa med på någon av dessa 4 kommande resorna, skall denna betala resterande 3 personer 3000:- var, totalt 9000:-. Hur skriver jag ett bindande avtal på detta? Vad exakt behöver avtalet innehålla, förutom information om vad saken gäller, för att bli bindade?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Huvudregeln vad gäller avtal är att de inte kräver någon särskild form eller innehåll för att vara giltiga (1 § avtalslagen)

Vad som krävs för ett giltigt avtal, enligt huvudregeln, är att anbud och accept stämmer överens med varandra. Det kan således ske såväl skriftligt som muntligt.

Om avtalet kräver viss särskild form för giltighet står det angivet i lag.

Vidare kan ett avtal vara ogiltigt, trots korrekt form, om det exempelvis skulle strida mot lag eller moral.

I ditt fall gör jag bedömningen att huvudregeln gäller. Avtalet som ni vill ingå kräver ingen särskild form eller innehåll och ni kan utforma avtalet hur ni vill och ändå uppnå giltighet. Det krävs alltså bara ett anbud, där viljeförklaringen om att ingå avtalet framförs (kan vara muntligt eller skriftligt) och en accept, där de andra tre säger ja till att ingå avtalet (kan vara muntligt och skriftligt).

Vad jag rekommenderar är att ni ingår avtalet skriftligen. Detta eftersom det ger er tydlighet kring vad som gäller, och det skulle väga tyngre i bevishänseende än ett muntligt.

Vad gäller det skadestånd som den som uteblir ska betala de tre övriga är det enligt min bedömning viktigt att det styrks genom ett skriftligt avtal, där summan (3 000 kr) anges. Detta eftersom, i det fall ett avtalsbrott begås, måste man vanligtvis kunna styrka ekonomisk skada för att få skadestånd. Däremot, om ni avtalar om ett skadestånd i förväg, behöver ingen sådan ekonomisk skada styrkas. Skadeståndet kan då betalas ut direkt till följd av ett eventuellt avtalsbrott.

Summering

Ert avtal kräver ingen särskild form för giltighet, men det är att föredra att avtalet ingås skriftligen.

Hoppas detta svar har gett dig större klarhet i frågan.

Med vänliga hälsningar,

Jesper Horndahl
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Formkrav (179)
2021-11-04 Formkrav för framtidsfullmakt om bl.a. bevittnande eller fullmaktsgivarens underskrift
2021-09-25 Vad krävs för avtal och bevis vid köp av katt?
2021-09-06 Överlåtelse av bostadsrätt
2021-08-28 Är avtalet giltigt utan underskrift?

Alla besvarade frågor (97339)