Måste köpekontrakt upprättas för ett fastighetsköp?

2019-02-28 i Formkrav
FRÅGA
Är det lag om köpekontrakt vid försäljning av fastighet?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar frågan som att du undrar huruvida det finns någon lag som kräver att ett köpekontrakt måste upprättas för att med bindande verkan sälja en fastighet.

För att ett köp av fastighet ska vara giltigt måste formkraven vara uppfyllda.

Formkraven följer av 4 kap 1 § jordabalken (hädanefter JB).

Av bestämmelsen sägs att köpehandling måste upprättas. Svaret på din fråga är alltså ja. Ett köpekontrakt måste upprättas efter vad som följer av 4 kap 1 § JB.

Vad många brukar göra är att upprätta två köpehandlingar. Dels ett köpekontrakt som uppfyller samtliga formkrav och där villkoren för försäljningen tas med, och dels ett köpebrev.

När villkoren är uppfyllda och både köpare och säljare är redo att genomföra själva transaktionen upprättas ofta ett köpebrev, vilket fungerar som ett kvitto för försäljningen. Så kallade svävarvillkor, dvs villkor som måste uppfyllas även efter köpet brukar ofta tas med i köpebrevet (4 kap 3 § JB). Uppfylls inte villkoren har parten rätt att frånträda avtalet.

Observera däremot att det inte är nödvändigt med två köpehandlingar.

Slutsats

Lagen kräver att någon köpehandling upprättas. Det räcker med att upprätta ett köpekontrakt som uppfyller formkraven för att (efter underskrifter) ha ingått ett giltigt köpeavtal.

Jag hoppas mitt svar har varit till nytta!

Med vänliga hälsningar,
Jesper Horndahl
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Formkrav (157)
2020-07-12 Behöver man skriva på avtal med viss färg på pennan?
2020-05-25 Måste vittnen till en framtidsfullmakt ange hemvist och yrke?
2020-05-21 Är det möjligt att ha två likalydande original av framtidsfullmakter?
2020-05-11 Solennitetsvittnen vid framtidsfullmakt

Alla besvarade frågor (81822)