Fråga om utbetalning av försäkring vid skada på hyrbil

2019-10-14 i Avtal
FRÅGA |JAG HAR BETALAT EN HYRBIL I KROATIEN MED KREDITKORT. I KORTET INGÅR EN SJÄLVRISKELIMINERING. BILEN BLEV SKADAD, JAG FICK BETALA EN SUMMA CA 7000 KR TILL HYRESFIRMAN MOT KVITTO. SUMMAN DROGS FRÅN EN DEPOSITION PÅ MITT KREDITKORT. FÖRSÄKRINGSBOLAGET EUROPEISKA ERV.SOM HANTERAR BANKENS FÖRSÄKRINGSÅTAGANDE VÄGRAR BETALA SUMMAN PÅSTÅENDE ATT JAG HAR BETALAT EN SKADA PÅ BILEN.I HYRBILSFÖRETAGETS VILLKORSSIDOR STÅR ATT DEPOSITIONEN/PANTSUMMAN BESTÅR AV VÄRDET AV EN BRÄNNSLETANK PLUS SJÄLVRISKSUMMA VID SKADA. JAG HAR REDOVISAT HYRESKONTRAKT OCH KVITTON.FÖRSÄKRINGSBOLAGET KRÄVER MIG PÅ ORIGINALKVITTON VAD REPARATIONEN AV BILEN KOSTAR.ÄR DET RIMLIGT. TACKSAM FÖR SVAR
Jennifer Embretsen |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår det som att du undrar vad ett försäkringsbolag rimligen kan kräva av dig för att utbetala dina pengar.Det försäkringsbolaget vill veta är vad skadorna avser och om skadan överstiger självrisken. Det du får göra i ett sådant här fall är att läsa villkoren i ditt kreditkortsavtal. Eftersom att jag inte vet vilket kreditkort du använder dig utav kan jag inte ge dig ett direkt svar. Det du ska kolla efter är om det står att man behöver uppvisa originalfaktura eller endast specifikation, det är troligt att det står originalfaktura eftersom det är vad försäkringsbolaget vill ha. Du kan alltid höra av dig till företaget du hyrde bilen utav och be om originalkvitton, likväl kan du höra av dig till ERV för att få en förklaring gällande vad de behöver.Om du har fler frågor rörande detta är du varmt välkommen att kontakta mig på jennifer.embretsen@lawline.se. Om du vill ha hjälp utav en av våra jurister att tolka avtal kan du maila mig på ovanstående mailadress så hjälper jag dig att komma i kontakt med en av dem.Vänligen,

Rättigheter vid fel i en privatleasad bil

2019-10-11 i Avtal
FRÅGA |Vi har privatleasat en ny Ford Focus från Hedin Bil. Bilen har uppvisat felmeddelanden på 4 viktiga funktioner i bilen som Backstarthjälp, Pre-collision assist, ESP samt Autohold (systemfel). Felmeddelanden kommer i grupp, och försvinner när man antingen trycker ok eller startar om bilen. Bilen leasades i april, och felen har uppstått sedan i juni. Bilen har nu varit inne 4 gånger på verkstaden för att avhjälpa detta, men felen fortsätter att komma. Vi har krävt att de tar tillbaka bilen då den år opålitlig, men de vägrar, utan kräver av oss att komma in med bilen när felmeddelandena kommer upp, annars kan de inte kontrollera vad som är fel säger de. Vilket är ett orimligt krav då det kan vara både kväll eler helg när det händer. Vi har skickat bilder till dem varje gång vi fått upp felmeddeandena.Har vi rätt i att kräva att de tar tillbaka bilen, eller måste vi finna oss i att köra omkring i en opålitlig bil under hela leasingperioden i 3 år?
Michaela Iosifidou |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Inledningsvis vill jag konstatera att privatleasing inte omfattas av någon direkt lagstiftning, utan förhållandet mellan leasingtagaren och leasinggivaren regleras av leasingavtalet. Det är följaktligen avtalsvillkoren som reglerar vilka rättigheter du har och dessa kan se olika ut beroende på vilket företag som erbjuder leasing. Huruvida du har rätt att kräva att företaget tar tillbaka bilen beror till stor del på vad ni gått med på i leasingavtalet.Då jag inte har tillgång till ditt avtal med Hedin Bil kan jag inte ge dig ett direkt svar för vad som gäller i din situation. Ifall ni inom ramen för leasingavtalet kommit överens om eventuella garantier, reparationskostnader eller någon försäkring råder jag dig att läsa de avtalsvillkoren. Där bör svaret på din fråga framgå.Det finns en generell möjlighet att via avtalslagen jämka avtalsvillkor som är oskäliga. Ett avtalsvillkor får jämkas eller lämnas utan avseende, om det är orimligt med hänsyn till avtalets innehåll eller omständigheterna i övrigt (3 kap 36 § avtalslagen). Om det finns ett villkor i ert leasingavtal som avser sådana fel som bilen uppvisar, och villkoret framstår som orimligt i relation till avtalet, kan ni stämma Hedin Bil i en tingsrätt och där kräva en jämkning av villkoret ifråga, eller kräva att det lämnas utan avseende. En jämkning innebär att villkoret inte tillämpas fullt ut, utan det ändras till viss del.För att mer direkt kunna besvara din fråga, huruvida ni har rätt att kräva att Hedin Bil tar tillbaka bilen, krävs en genomgång av ert leasingavtal. Detta är något som våra jurister kan hjälpa er med. Om du vill anlita byrån kan du kontakta mig så hjälper jag dig att boka tid med en jurist.Med vänliga hälsningar,

Kan näringsidkare ändra priset efter att avtal ingåtts?

2019-10-03 i Avtal
FRÅGA |Hej, om vi har fått en totalsumma på mejl av en näringsidkare för ett utfört jobb, har han rätt att ändra denna summa sedan vi godtagit den ?
Lovisa Lindgren |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Eftersom din fråga rör ett avtal mellan dig och näringsidkaren så blir avtalslagen (AvtL) tillämplig. Avtal ska hållasEftersom att ni har accepterat den summa som näringsidkaren skickat er per mail så har ett avtal ingåtts. En viktigt princip inom avtalsrätten är att avtal ska hållas. Det innebär att varken köpare eller säljare har rätt att ändra några avtalsvillkor, såsom exempelvis pris, utan den andres samtycke (1 § AvtL).Om säljaren av misstag angivit fel prisDet finns dock ett undantag till principen om att avtal ska hållas. För att undantagit ska gälla måste:näringsidkaren av misstag ha angivit fel belopp, och ni som köpare ha insett eller borde ha insett att säljaren lämnat ett felaktigt prisOm det förstnämnda priset som angavs i mailet inte var rimligt i förhållande till det utförda jobbet så "borde ni ha insett att priset varit felaktigt", ni var i så kallad ond tro. I sådana fall är näringsidkaren inte bunden till det felaktiga priset (32 § 1 st AvtL). Kolla upp eventuella avtalsvillkorViktigt att nämna är också att avtalslagen går att avtala bort genom egna villkor. Ni bör därför kolla upp ifall näringsidkaren i något avtalsvillkor mellan er har förbehållit sig rätten att ändra priset. I sådana fall gäller alltså detta villkor framför lagen. Jag rekommenderar er därför att kolla upp ifall ni godkänt något sådant avtalsvillkor. Om ni inte gjort det och ifall ni inte heller är anser er vara i ond tro gällande en eventuell felskrivning av priset, är näringsidkaren alltså bunden till det förstnämnda priset. Hoppas ni fick svar på eran fråga!

Underhållsbidrag för hund?

2019-09-30 i Avtal
FRÅGA |om man köper hund tillsammans med sin dåvarande och sen tar det slut kan man kräva den andra på underhåll för hunden?
My Öhman |Hej, Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Rättsligt kan du inte kräva underhåll för en hund så som en kan när det gäller barn. Det enda sättet som en partner man köpt hunden med blir underhållsskyldig är genom avtal mellan parterna. Den som juridiskt sett äger hunden är den som blir skyldig att ta hand om den helt enkelt. Hoppas att du fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att ställa en ny!Hälsningar,

Hjälp med att skriva ett köpekontrakt

2019-10-11 i Avtal
FRÅGA |Hej, Jag undrar om ni kan hjälpa mig med att författa ett kontrakt som gäller för köpet av en illustratörs ver? Vi ska använda det för tillverkning av smink-produkter, och illustratören har gått med på att göra en illustration åt oss. Vi vill köpa verkets alla ekonomiska och moraliskarättigheter (och illustratören har gått med på detta självklart). MVH,
Kajsa Moss Bjerling |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline! Om du behöver hjälp med att upprätta ett kontrakt kan du vända dig till en av våra jurister. Du kan boka en tid direkt på http://lawline.se/boka. Lycka till!Med vänliga hälsningar,

Bokningen sa 600 kr, prislistan har sedermera uppdaterats till 650 kr, vilket pris gäller?

2019-10-10 i Avtal
FRÅGA |Jag har en stylist som jag går hos regelbundet. Hon ändrar ofta priser på sina stående behandlingar under året.Som tex nu har vi ingått ett avtal då jag bokat tid via bokadirekt.se på 600, pris finns i bekräftelsen. Nu har hon ändrat priset till 650 på sin bokningssida. När jag nu har min avtalade tid, har hon då rätt att debitera mig 650 istället för 600 som det gällande priset var vid bokningstillfället?
Lukas de Bruin |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline!Det korta svaret på din fråga är att har du en bokningsbekräftelse på att det ska kosta 600 kr så är det detta som gäller. Har ett avtal ingåtts under en viss prisbild kan inte ena parten ensidigt ändra på priset om detta inte har uttryckligen överenskommits.Med vänliga hälsningar

Är jag betalningsskyldig om jag byter juridiskt biträde?

2019-10-03 i Avtal
FRÅGA |Skilsmässomål. Är ej tillfreds med mitt juridiska biträdes insats i min pågående skilsmässa. Hon har fakturerat???? Kr och ej kommit med något konkret. Blir jag betalnlgsskyldig till henne vid byte till nytt biträde?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Utgångspunkten när du ingår ett avtal med någon är att avtalet gäller. Har du anlitat ett juridiskt biträde är du därmed som utgångspunkt betalningsskyldig för det arbete hon hitintills lagt ner. Undantaget är om det skulle vara någon form av fel i tjänsten, eller att tjänsten inte utförts men det ändå fakturerats.Hoppas du fått svar på din fråga!Vänligen,

Vad händer om jag vägrar säljaren att avla på hunden, trots avtal om bibehållen avelsrätt?

2019-09-30 i Avtal
FRÅGA |En uppfödare ej skk.. Vi köpye valp fullpris pp övriga upplysningar står de bibehållen avelsrätt... Men vi tönker ibte gå med på detta va kan vi göra o h vad händer
Anna Holmström |Hej! Tack för att du vänder dig till lawline med din fråga! En grundläggande princip inom avtalsrätten är att avtal ska hållas. Det innebär att du som huvudregel är bunden av köpeavtalet du ingått och begår avtalsbrott om du inte presterar i enlighet med detta. Vid avtalsbrott har motparten rätt att åberopa vissa åtgärder. Det framgår av din fråga att du har undertecknat ett köpeavtal där säljaren bibehållit sig avelsrätten till valpen. Din fråga handlar om vad som kan hända om du väljer att bryta mot detta avtal genom att vägra säljaren att avla på hunden. Tyvärr vet jag för lite om avtalet för att kunna besvara denna fråga. Det du beskriver innebär ett avtalsbrott, men vilka påföljder som säljaren kan vidta beror lite på hur avtalet är utformat och vad ni har kommit överens om. Hur ser äganderätten till hunden ut? Har säljaren enligt avtalet rätt att lösa avelsrätten? Finns någon skadeståndsklausul? Jag råder dig till att uppsöka en jurist för att få mer hjälp med ditt ärende. Du givetvis varmt välkommen att kontakta Lawlines egen juristbyrå (du hittar all kontaktinformation på vår hemsida, www.lawline.se). Jag hoppas att du fick svar på din fråga!