Avtal om ränta på lån

2021-05-11 i Avtal
FRÅGA
HejFör man låna ut pengar till en person som blivit hotad?Mannen som är hotad säger att han har en skuld på 1 000 kronor. Vi skriver snabbt ner ett avtal om lån med en ränta på 5% per dag (1 825% per år) Efter en vecka vill mannen betala tillbaka de 1 000 kronorna men vägrar att betala den höga räntan. Vem kommer att få rätt?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag uppfattar din fråga som att du undrar om mannen som du har lånat ut pengar till är skyldig att betala ränta, till följd av att ni slutit ett avtal där ränta ingår i lånevillkoren.

Din fråga regleras i avtalslagen (AvtL)

Anbud och accept krävs för att ett avtal ska vara giltigt?

Huvudregeln är att ett avtal ingås och blir bindande för parterna genom anbud och accept (AvtL 1 § första stycket). Anbud och accept innebär i praktiken att parterna lämnar varsin viljeförklaring. När viljeförklaringarna överensstämmer med varandra har ett avtal ingåtts.

Huvudregeln är att det inte finns några särskilda formkrav som måste vara uppfyllda för att ett avtal ska vara juridiskt giltigt (AvtL 1 § tredje stycket). Ett avtal är på grund av detta giltigt oavsett om det är muntligt eller skriftligt.

Ett avtal ska tolkas utifrån den gemensamma partsavsikten?

Utgångspunkten när ett avtal ska tolkas är att fastställa den gemensamma partsavsikten som parterna försökt förklara genom lydelsen i ett avtal. Den gemensamma partsavsikten är det som parterna har haft för avsikt att sluta avtal om. Om det är omöjligt att avgöra någon gemensam partsavsikt kan olika tolkningsmetoder användas. Utgångspunkten är att tolka avtalet efter sin ordalydelse.

Vad innebär detta för dig?

Ränta ska betalas om det är avtalat mellan dig och mannen i ett skriftligt eller muntligt avtal att ränta ska betalas på lånet så är. Det som är överenskommet i ett juridiskt giltigt avtal gäller för parterna i avtalet.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Du är varmt välkommen att inkomma med fler frågor till Lawline om du har ytterligare funderingar.

Med vänliga hälsningar,

Anna Manders
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Avtal (1489)
2021-05-31 Boka tid med jurist
2021-05-28 Tolkning av avtal gällande hyra av parkeringsplats.
2021-05-28 Får företag fotografera barn?
2021-05-28 Får ett företag neka mig att köpa en tjänst?

Alla besvarade frågor (93143)