Vad händer med fullmakten om en av fullmaktshavarna inte kan fullgöra sitt uppdrag?

2021-05-24 i Avtal
FRÅGA
HejFråga om fullmakt: det är skrivet att jag och min syster "gemensamt och i samförstånd förvalta och företräda..." i vår mammas framtidsfullmakt. Vad händer om någon av oss systrar blir svårt sjuk eller dör och alltså inte kan ta beslut för vår mamma? Gäller då framtidsfullmakten för den av oss systrar som finns kvar?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar vad som händer med framtidsfullmakten om du eller din syster blir beslutsoförmögen.

Om du eller din syster på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande behöver hjälp med att bevaka era intressen ska rätten besluta om en god man, för den av er det drabbar. Detta beslut får inte fattas utan samtycke av den person som godmanskap ska anordnas för om inte dennes tillstånd hindrar det (11 kap 4 § FB). Om du eller din syster skulle bli helt ur stånd att råda över er själva och er egendom förordnas istället en förvaltare (11 kap 7 § FB).

Vad gäller fullmakten kan den återkallas. Det görs vanligen genom att informera personen som man angivit som fullmaktshavare att fullmakten inte gäller längre. Om du eller din syster inte anses kunna sköta uppdraget på önskvärt sätt bör den andra av er förstöra handlingen och eventuellt upprätta en ny. Ni bör också kunna reglera i den befintliga fullmakten att endast en av er ska förbli fullmaktshavare, i händelse av att den andra drabbas av beslutsoförmåga. Man har ofta en stor självbestämmanderätt gällande utformningen av fullmakter så för att slippa reglera tänkbara situationer i framtiden kan det vara en god idé att komma överens om vad som ska gälla redan nu (lagen om framtidsfullmakter).

Jag hoppas att du fått svar på din fråga.

Vänligen,

Maya Hempel
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Avtal (1489)
2021-05-31 Boka tid med jurist
2021-05-28 Tolkning av avtal gällande hyra av parkeringsplats.
2021-05-28 Får företag fotografera barn?
2021-05-28 Får ett företag neka mig att köpa en tjänst?

Alla besvarade frågor (93145)