Är det möjligt att avtala om att mitt ex ska betala skadestånd om han visar privata bilder av mig?

2021-05-20 i Avtal
FRÅGA
Hejsan!Jag ska skriva ett skriftligt avtal (mellan 2 privatpersoner) och undrar om jag kan skriva på avtalet att om den andra personen bryter mot detta avtalet så kommer denna personen bli betalningsskyldig på en en summa som jag själv bestämmer ? Och i så fall vad heter det och bör jag tänka på något speciellt typ ha ett vittne som bevittnar att båda skrivit på eller något annat?Lite mer fakta om avtalet det är som så att mitt ex har lite mer privata bilder på mig och han har vid ett tillfälle skickat dom till min kompis och lagt ut på Facebook detta har polisanmälts men inget hände!Nu har han gått med på att ta bort dom om han får träffa hunden vi hade tillsammans.Men litar inte alls på att han tar väck bilderna utan att han kanske har kopior på något hemligt ställe så då vill jag ha ett skriftligt avtal på detta t.ex om han delar någon av de bilderna och fortfarande har kvar bilderna så blir han betalningsskyldig till mig på summan jag då skriver i avtalet.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

I mitt svar till dig kommer jag endast att utgå från de civilrättsliga möjligheterna. Det kan finnas straffrättsliga möjligheter, beroende vad det är för bilder. I ditt fall skriver du bara "privata bilder" varför jag inte kan göra någon närmre bedömning därom. Jag förstår det även som att du redan gjort en polisanmälan för att pröva det straffrättsligt, utan framgång.

Svensk avtalsrätt ger en förhållandevis stor möjlighet att civilrättsligt avtala om i princip vad som helst. I teorin kan det därför avtalas om ersättning för det fall att personen sprider bilderna på dig. Det är dock inte helt oproblematiskt.

Avtal, avtalsbrott och ersättning

Om din motpart bryter mot ett ingånget avtal kan den bli ersättningsskyldig. Problemet blir däremot ofta att det ligger svårigheter i att bevisa vilken skada du lidit av avtalsbrottet. Det kan därmed bli svårt att visa hur mycket pengar du eventuellt har rätt till. Vägrar din motpart att betala det du begär blir du tvungen att stämma vederbörande i domstol och då föra bevisning om skadan. Det inte är inte alltid helt lätt.

Ett alternativ för att komma runt kravet om att bevisa skadan är att avtala om ett vite. Ett vite är ett fast belopp avtalat i förväg; exempelvis att motparten ska betala 5000 kronor för varje gång den bryter mot avtalet. Det krävs att ni är överens om vilket belopp motparten ska betala för det fall att den bryter mot avtalet. Du bör dock ha i åtanke att ett avtalat belopp om vite kan anses oskäligt och jämkas enligt 36 § avtalslagen. Kommer ni överens om ett väldigt högt belopp kan en domstol därmed besluta om att beloppet ska sättas ned till ett lägre.

Även om ni avtalar om vite kan det däremot uppkomma bevissvårigheter. Om du anser att din motpart brutit mot avtalet och du begär in ditt vite krävs det att du går till domstol om vederbörande vägrar att betala. Vid avtalat vite krävs det inte bevisning för att du lidit skada till viss summa, däremot krävs det att du kan bevisa att motparten brutit mot vad ni kommit överens om. I ert fall kan det även uppkomma bevissvårigheter om vilka bilder som ingår i avtalet. Att endast skriva "privata bilder" är sannolikt inte tydligt nog. En domstolsprövning kan ta tid och vara komplicerad. Rör tvisten mer än ett halvt prisbasbelopp (f.n. 23 800 kronor) ska den part som förlorar tvisten betala både sina egna och motpartens rättegångskostnader.

Det avtal du efterfrågar för finns det inget speciellt "namn" för. Det krävs inte att du har ett vittne som bevittnar att ni båda skrivit under det. Däremot kan det givetvis vara bra att ha ett vittne om din motpart skulle hävda att avtalet är falskt eller dylikt.

Sammanfattningsvis finns det möjlighet att avtala om i princip allt. Det är däremot inte säkert att du når framgång om din motpart bryter mot det. Det du framför allt ska vara medveten om är att om din motpart vägrar att betala måste du stämma den och det är du som har den s.k. bevisbördan. Med bevisbörda menas att du måste bevisa att det finns ett avtal och att din motpart brutit mot vad ni avtalat. Det kan vara svårbevisat och bli dyrt. Om eventuellt avtalat vite är oskäligt högt kan det dessutom innebära att det sätts ned av domstolen. Ytterligare ett problem kan vara att avtalet inte blir tydligt nog. Att endast skriva att motparten ska betala vite om det "sprids bilder" av dig är inte så tydligt. Det kommer sannolikt att krävas att det i sådana fall kan bevisas vilka bilder det rör sig om. Att avtala om att motparten ska betala ett vite enkom för att den sprider bilder av dig (vilka bilder som helst) kommer sannolikt inte heller att ses som skäligt. Min bedömning är att även om det i teorin är möjligt att avtala om (nästan) vad som helst kommer det bli svårt att genomdriva i praktiken. Om något är oklart är du välkommen att återkomma till mig per e-post på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Avtal (1489)
2021-05-31 Boka tid med jurist
2021-05-28 Tolkning av avtal gällande hyra av parkeringsplats.
2021-05-28 Får företag fotografera barn?
2021-05-28 Får ett företag neka mig att köpa en tjänst?

Alla besvarade frågor (93145)