Hur återkallar man en skriftlig fullmakt?

2021-05-20 i Avtal
FRÅGA
Hej Jag har skrivit en vårdnadsfullmakt om barnen till min exman för att underlätta blanketter etc papper från tex skola där båda vårdnadshavarens underskrift krävs. Vårdnadsfullmakten har en giltighetstid på ett år Jag skrev denna fullmakt då jag har vart tvungen att resa en längre period. Och har inte själv kunnat närvara och skriva under. Det har kommit till min kännerdom att det finns oro kring barnens situation både hemma och i skolan och jag är rädd att denna fullmakt kommer att användas på ett sätt som kommer skada barnen. Eventuellt att barnen tas utomlands utan min kännerdom. Hur kan jag gå till väga för att annullera denna fullmakt ?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Reglerna för fullmakter hittas i avtalslagen (AvtL).

En skriftlig fullmakt återkallas genom att du som fullmaktsgivare tar tillbaka handlingen eller låter den förstöras. Den som du har gett fullmakten till är skyldig att lämna tillbaka den om du begär det (16 § AvtL). När en skriftlig fullmakt inte går att få tillbaks, till exempel om fullmakten har tappats bort eller av annan anledning inte kan återfås, kan man ansöka till tingsrätten i sin stad om att fullmakten ska förklaras kraftlös. Om ansökan blir beviljad ska du som fullmaktsgivare sätta in en annons i tidningen för att återkallelsen ska göras offentlig (17 § AvtL). Det bör även nämnas att om du förklarat för fullmäktigen att du inte längre vill att fullmakten ska gälla blir du inte bunden av rättshandlingar som företas av fullmäktigen om tredje man känner till eller borde känt till att fullmakten inte längre ska vara giltig (20 § AvtL). Det innebär att du exempelvis kan informera dina barns klassföreståndare om att fullmakten inte längre ska gälla, om du är orolig att fullmakten kommer att användas av din exman i skol-sammanhang.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att höra av dig igen.

Vänliga hälsningar,

Frida Fahlgren
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Avtal (1565)
2021-11-30 Betala vid missad vaccinationstid
2021-11-29 Blir ett kontrakt ogiltigt om man endast skriver ett av sina två efternamn?
2021-11-28 Eventuellt avtalsbrott
2021-11-22 Tolkning av uppsägningsklausul

Alla besvarade frågor (97717)