Inget kontraheringstvång för telefonoperatör

2012-09-30 i Avtal
FRÅGA |Jag försökte teckna ett abonnemang på Comviq genom mecenat men fick upp ett felmeddelande "du har fått begränsat godkännande vid vår kreditupplysning", vilket jag inte fattade vad det innebar. Jag ringde till comviq och dom sa att jag skulle ringa deras kreditkoll. Jag ringde dit och berättade om situationen och uppgav att jag studerar på folkhögskola. Dom i sin tur sa att jag skulle kopiera mina csn papper på nätet för att sedan skicka in så att dom kan se vad jag har i inkomst. Jag har inte haft några problem med att ta abonnemang förut, och jag vet många som fått abonnemang utan problem. Ska jag behöva skicka in mina inkomstuppgifter när jag inte har några anmärkningar eller skulder alls?
Erik Lindgren |Hej och tack för din fråga! I regel råder inte något kontraheringstvångt i Sverige. Det innebär att man som huvudregel åtnjuter avtalsfrihet och alltå inte är tvungen att ingå avtal om man inte vill. I vissa situationer finns dock ett förbud mot att inte ingå avtal. Detta gäller dock rena undantagsfall då ett företag antingen har en lagstadgad skyldighet att ingå avtal, eller då monopolställning föreligger. En mobiloperatör som t.ex. Comviq är inte skyldig att sluta avtal med konsumenter som inte uppfyller deras villkor för att få teckna abonnemang. Däremot får ett företag inte vägrai att ingå avtal på grund av konsumentens kön, etniska bakgrund, religion, sexuella läggning, funktionshinder, könsöverskridande identitet eller ålder. Är någon av nämnda diskrimineringsgrunder det avgörande skälet till att konsumenten nekas att ingå avtal kan det vara fråga om diskriminering, något som i sin tur kan leda till att konsumenten är berättigad till skadestånd. För att sammanfatta det hela så gör du nog klokast i att redovisa dina inkomstuppgifter för Comviq omdi fortfarande är intresserad av att ingå ett avtal med dem. Är du av den uppfattningen att de inte vill ingå avtal med dig p.g.a. någon av diskrimineringsgrunderna kan du anmäla detta till diskrimieringsombudsmannen (DO). Blankett för detta finns på www.do.se. Vänligen,

Avtalet gäller vid köp av tjänst utförd på person.

2012-09-27 i Avtal
FRÅGA |Hej, I konsumenttjänstlagen står det att lagen inte gäller för behandling av personer. Jag undrar därför, vilken lag gäller vid behandling av personer? Tjänsten utförs av näringsidkare gentemot konsument såsom frisör, massage eller fotvård. Vidare undrar jag vad som gäller om en konsument inte dyker upp till avtalad för en tjänst som avses ovan?
Josefin Tallus |Hej, Idag finns ingen speciallagstiftning som reglerar förhållandet mellan näringsidkare och konsument vid köp av tjänster som utförs på person. Behandlingar av detta slag, exempelvis frisörbesök eller skönhetsbehandlingar, regleras istället av de överenskommelser som konsumenten och näringsidkaren gjort. Med andra ord är det avtalet som gäller. Lagstiftningen för avtal finner man i avtalslagen (https://lagen.nu/1915:218). En allmän rättsprincip i Sverige är att ”avtal ska hållas”. Dyker konsumenten inte upp till en avtalad behandling kan det innebära att näringsidkaren ändå har rätt att kräva betalning enligt avtalet. Exempelvis kan näringsidkaren haft som villkor att avbokning ska ske innan en viss tid för att konsumenten inte ska bli debiterad för hela eller delar av behandlingen. Vänligen

Köplagen

2012-09-19 i Avtal
FRÅGA |Hejsan! Jag har vunnit en vara på tradera och skickat pengarna. Tjejen som säljer varan upptäckte att frakten var på 480kr medan de pris jag betala för vara o frakt e 449kr. Jag erbjöd mig att betala resterande 30kr för objektet, men hon vill att jag ska betala frakten för 480kr utöver vinsten. Jag sa nej då hon erbjöd sig att lämna tillbaka pengarna. Jag vill ha de jag har vunnit och inte pengarna. min fråga är då, Kan jag på något sett tvinga henne att fullfölja avtalet? Hon kom med fraktkostnaden efter att jag hade betalat in de angivna priset.
Cecilia Lindström |Hej! För ert avtal gäller Köplagen då ni är två privatpersoner. Det är en helt dispositiv lag vilket innebär att den enbart gäller för saker som ni inte avtalat om. Frågan blir då vad ni kan sägas ha avtalat om, i och med traderaauktionen kan ni ju sägas ha avtalat om att du ska köpa varan för överenskommet pris. (i traderaauktioner anges ju dock ofta priset i en ruta bredvid kostnaden men jag tolkar din fråga som att den nya fraktkostnaden på 480 kr inte framgick någonstans utan att ni hade avtalat om en tidigare fraktkostnad?) Därmed har du juridiskt rätt att få din vara eftersom det är ett giltigt köp. Frågan är dock vad du ska göra i praktiken, för att en fråga om skadestånd ska bli aktuell så krävs en rättegång (med höga kostnader) så det bästa i detta läge är nog helt enkelt att ta erbjudandet om att få dina pengar tillbaka, alltså att köpet går tillbaka. (och ge säljaren en dålig recension på tradera)

Rättsliga konsekvenser av bilskador

2012-09-18 i Avtal
FRÅGA |Hej! Min son har gjort bilskadegörelse och han dömd att betala självrisken och böter. Han betalat allt men nu efter 11 månader kommer ett brev från försäkring att han ska betala till ca: 18000 försäkring eftersom han skadade bilen.OBS, Han var sjuk under tiden och nu han mår inte bra.Jag undrar att han ska betala eller ej?
Lars Bålman |Tack för din fråga. Det låter som att du blandar ihop två saker. 1. Skadegörelse är ett brott. För detta kan en domstol döma en person till straffet att betala dagsböter. Dagsböter betalas till staten, inte till personen som äger bilen som din son skadade. 2. Trafikförsäkringen. Enligt trafikskadelagen (1975:1410) 2 § är alla fordonsägare i princip skyldiga att ha en trafikförsäkring som kan ersätta skador i trafiken. Om en bilolycka inträffar så gäller följande. Om det är du själv som orsakat skadan är det din trafikförsäkring som ersätter skadorna och är det den person som du krockat med som orsakat skadorna är det hans försäkring som ersätter skadorna. Försäkringsbolag brukar dock ha ett villkor om självrisk i sina avtal. Det innebär att den person som har avtalat om försäkring med försäkringsbolaget själv måste betala en del av kostnaden. Ofta är det så att om en skada kostar tillräckligt lite så måste den försäkrade betala hela beloppet, medan om det hade blivit dyrare att reparera/ersätta bilen, så skulle försäkringsbolaget betala åtminstone en del av vad det kostar. Jag råder din son att försöka förhandla med försäkringsbolaget. Han kan förklara för bolaget att han är sjuk och inte kan arbeta om det är så. Om han har svårt att betala så kan han förklara det för bolaget. Om Bolaget inte vill minska sina krav och sänka beloppet, så kanske det i alla fall kan medge anstånd med betalningen, det vill säga att din son inte måste betala allt på en gång. Trafikskadelagen hämtad från lagen.nu

Fullmakt

2012-09-27 i Avtal
FRÅGA |Hej! Jag har en fråga om fullmakt. Jag har skrivit en fullmakt till A (hon är 16) att köpa en begagnad Saab. I fullmakten skrev jag ingenting om priset men jag instruerade henne att den bara fick kosta 50.000:- Nu har hon köpt en begagnad Saab med hjälp av fullmakten för 60.000:- Kan jag komma ur det här?
Emily Töyrä |Hej! Även personer som är under 18 år kan agera som fullmäktige och ingå avtal för fullmaktsgivarens räkning. Vad gäller priset så skiljer man på begreppen behörighet och befogenhet. Behörighet är fullmaktens yttersta gräns och framgår av den skriftliga fullmakten enligt 10 § 1 st Avtalslagen (https://lagen.nu/1915:218). I detta fall ger din fullmakt alltså A behörighet att köpa en begagnad Saab. Om fullmäktigen överskrider sin behörighet, till exempel genom att köpa en begagnad Honda, så blir inte fullmaktsgivaren bunden av avtalet. Fullmäktigen kan då blir ersättningsskyldig till tredje man (i detta fall bilförsäljaren) enligt 25 § Avtalslagen. Befogenhet är fullmaktens innersta gräns. Det är särskilda inskränkningar i fullmakten som ofta ges muntligt. Det är vanligt att vid bilaffärer ge en instruktion om att bilen endast får kosta 50 000 kr. Detta skrivs oftast inte ner i den skriftliga fullmakten som säljaren får se, för att chansen att göra en bra affär inte ska minska. Om fullmäktigen överskrider sin befogenhet, i detta fall 50 000, är fullmaktsgivaren inte bunden av avtalet om säljaren förstod eller borde förstått att denna inskränkning fanns. Detta framgår av 11 § Avtalslagen. Om man inte kan visa att säljaren förstått eller borde förstått att befogenheten överskreds är fullmaktsgivaren alltså bunden av avtalet. I dessa fall kan fullmäktigen bli skyldig att ersätta skadan, om man kan bevisa att fullmäktigen överskred sin befogenhet. Ersättningen kompliceras dock i detta fall av att fullmäktigen endast är 16 år gammal. Sammanfattningsvis kan det tyvärr bli svårt att komma ur avtalet. Med vänlig hälsning,

Muntligt avtal?

2012-09-23 i Avtal
FRÅGA |Saken gäller ett garage kö. När jag flyttade till min lägenhet blev jag frågad om jag vill ställa kö till garage plats, och så klart ville jag! Dom sade att det tar ca.14 år att få ett garage plats i detta förening. Nu efter ca.12 år kontaktade jag förenings ordförande att ta reda på vilket plats har jag och då får jag höra att jag är inte alls med ngn kö, men att det går bra att börja köa from med idag! Jag vet att det är svårt bevisa, men alla dessa åren har jag trott att jag köar! Är det mitt fel om förenings sekreterare och ordförande har missat att skriva mej till kölistan? Men är inte muntligt avtal lika värd än skriftigt? Kan man göra ngt? Tack i förhand!
Sara Olsson Okfors |Hej och tack för din fråga! Precis som du säger är muntliga avtal lika giltiga som skriftliga avtal. Avtalslagen ställer inte upp några formkrav på avtalets form, utan det enda som krävs för ett giltigt avtal är att avtalsparterna har en gemensam uppfattning om avtalets innehåll och vad respektive parter är skyldiga att prestera. Det problematiska med muntliga avtal är också precis som du säger att det är väldigt svårt att bevisa vad parterna avtalat om. Även om de muntliga avtalen är precis lika giltiga som de skriftliga innebär ofta de stora bevissvårigheterna att det blir svårt att kräva parter på fullgörelse. Har du blivit lovad att bli uppskriven på en lista bör det vara föreningens fel om de missat att göra så och således deras skyldighet att skriva upp dig på den plats du nu bör ha. Du kan försöka tala med föreningen om vad du blev lovad för 12 år sedan, men du bör kunna bevisa att det förekommit ett sådant löfte. Finns inget dokumenterat kan det dock bli svårt att visa vad ni verkligen kommit överens om, då du nog behöver något som understödjer ditt påstående. Lycka till!

Pantsättning av häst

2012-09-19 i Avtal
FRÅGA |Hejsan! Jag har svårt att lösa ett konstigt fall (mkt intressant dock). Det gäller panträtt i lös egendom. Om jag äger en travhäst, som tävlar och är snabb, har jag då rätt att pantsätta den, får jag lämna hästen som pant för ett lån i en bank? Hur kan banken göra för att få hästen som säkerhet för lån som jag vill ta? Tack så hemskt mkt på förhand!
Filip Henriksen |Hej! *Tack för att du har vänt dig till Lawline med fina frågor!* När det gäller panträtt i lös egendom måste du som pantsättare avskäras rådigheten över panten. Om det finns en bank som vill ta emot din häst för ett lån är det givetvis möjligt. Får du däremot nyttja panten, alltså använda och tävla med hästen, kommer den inte att bli sakrättsligt giltig. Du måste alltså lämna ifrån dig hästen och avskäras rådigheten över den. *Allt gott!* Filip Henriksen

Rättsliga konsekvenser av bilskador

2012-09-18 i Avtal
FRÅGA |Hej! Min son har gjort bilskadegörelse och han dömd att betala självrisken och böter. Han betalat allt men nu efter 11 månader kommer ett brev från försäkring att han ska betala till ca: 18000 försäkring eftersom han skadade bilen.OBS, Han var sjuk under tiden och nu han mår inte bra.Jag undrar att han ska betala eller ej?
Lars Bålman |Tack för din fråga. Det låter som att du blandar ihop två saker. 1. Skadegörelse är ett brott. För detta kan en domstol döma en person till straffet att betala dagsböter. Dagsböter betalas till staten, inte till personen som äger bilen som din son skadade. 2. Trafikförsäkringen. Enligt trafikskadelagen (1975:1410) 2 § är alla fordonsägare i princip skyldiga att ha en trafikförsäkring som kan ersätta skador i trafiken. Om en bilolycka inträffar så gäller följande. Om det är du själv som orsakat skadan är det din trafikförsäkring som ersätter skadorna och är det den person som du krockat med som orsakat skadorna är det hans försäkring som ersätter skadorna. Försäkringsbolag brukar dock ha ett villkor om självrisk i sina avtal. Det innebär att den person som har avtalat om försäkring med försäkringsbolaget själv måste betala en del av kostnaden. Ofta är det så att om en skada kostar tillräckligt lite så måste den försäkrade betala hela beloppet, medan om det hade blivit dyrare att reparera/ersätta bilen, så skulle försäkringsbolaget betala åtminstone en del av vad det kostar. Jag råder din son att försöka förhandla med försäkringsbolaget. Han kan förklara för bolaget att han är sjuk och inte kan arbeta om det är så. Om han har svårt att betala så kan han förklara det för bolaget. Om Bolaget inte vill minska sina krav och sänka beloppet, så kanske det i alla fall kan medge anstånd med betalningen, det vill säga att din son inte måste betala allt på en gång. Trafikskadelagen hämtad från lagen.nu