FrågaAVTALSRÄTTAvtal30/06/2014

Uppsägning av hyreskontrakt vid hyra av bostadsrätt

Hej! Jag har hyrt en lägenhet i andra hand, tjejen som jag hyr av äger den. Jag behöver flytta från staden jag bor i efter sommaren, en termin tidigare än planerat. Så jag bryter kontraktet.

I kontraktet finns tre alternativ för hur länge jag ska bo här och om uppsägningstid. Ett av alternativen som han har valt är att jag bor här ett år utan uppsägningstid. Jag har läst att jag ändå har rätt till tre månaders uppsägningstid, stämmer det?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

2013 kom en ny lag angående uthyrning av bostadsrätter som du hittar https://lagen.nu/2012:978. Enligt 3 § 2:a stycket har du rätt till en månads uppsägningstid. Lagen är tvingande till hyresgästens fördel, se 2 §, vilket innebär att din hyresvärd inte kan avtala om något annat (som är till din nackdel).

Om lägenheten du hyr inte är en bostadsrätt eller om ni ingick avtalet innan februari 2013, alltså innan den tidigare nämnda lagen trädde i kraft, gäller hyresregler enligt jordabalkens 12 kap, https://lagen.nu/1970:994#K12P1S1. Enligt 5 § har du då tre månaders uppsägningstid, även detta är tvingande till din fördel enligt 1 § 5:e stycket.

Jag hoppas att detta har besvarat din fråga.

Vänligen, 

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Avtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning