FrågaAVTALSRÄTTAvtal13/08/2014

Fel i vara, häva båtköp?

Hej! Vi har köpt en båt på Blocket där säljaren (muntligt) uppgav att båten var av årsmodell -98. Vi har även haft en lång sms-kontakt med säljarens pappa (= tidigare ägare) och bett att få papper som styrker vilken årsmodell det är men han skriver att han är osäker på ålder men någonstans mellan -95 och -00 Nu har vi fått ett utdrag från fritidsbåtsregistret och då framkom det att båten är av årsmodell -91! Blåögda har vi trott på säljarens uppgifter och inte gjort den noggranna koll vi borde gjort men nu helt plötsligt har båten blivit 7 år äldre än vad vi trodde vi köpte. Vi skulle aldrig ha köpt båten om vi vetat att den var så gammal. Vad kan vi göra?

Lawline svarar

Hej, och tack för din fråga!

Först kan vi konstatera att det gäller köp av lös egendom mellan privatpersoner vilket gör köplagen  tillämplig, se 1 § och 4 § Köplagen.

Det finns en avtalsrättslig princip som kallas Pacta sunt servanda som innebär att avtal ska hållas. Detta gäller oavsett om avtalet är muntligt eller skriftligt. Att anbud och accept (vilka är beståndsdelarna i ett avtal) är bindande framgår också av 1 § Avtalslagen.

Enligt 17 § Köplagen ska varan i fråga om art, mängd, kvalitet, andra egenskaper och förpackning stämma överens med vad som följer av avtalet annars anses den felaktig. Det samma gäller enligt 18 § Köplagen om varan inte överensstämmer med sådana uppgifter om varans egenskaper eller användning som säljaren har lämnat vid marknadsföringen av varan eller annars före köpet och som kan antas ha inverkat på köpet. Eftersom det var viktigt för dig att inte köpa en för gammal båt är den felaktiga uppgiften att betrakta som ett fel i varan.

Att säljarens pappa (med sonens medgivande får antas) varit med i diskussionen bör kunna likställas vid att pappan har en fullmakt att agera i sonens ställe, vilket innebär att ni ska kunna lita på uppgifterna från såväl far som son. Muntlig fullmakt gäller tills den återkallas enligt 18 § Avtalslagen.

Enligt 20§ Köplagen har köparen en undersökningsplikt i samband med köp. Om säljaren gör en utfästelse om någonting, i detta fall att båten skulle vara av 1995-2000 års modell har du som köpare dock rätt att lita på utfästelsen, även om säljarens oförmåga att precisera årtalet skulle kunna mana till extra försiktighet. Jag är emellertid av uppfattningen att när säljaren ursprungligen sa att båten var av -98 års modell så hade ni fog att lita på den senare utfästelsen om att båten som äldst var av -95 års modell.

Är varan felaktig, och felet inte beror på köparen, får enligt 30§ de påföljder som erbjuds i 31-40§§ Köplagen tillämpas

Enligt 39 § Köplagen får köparen häva köpet på grund av fel, om felet är av väsentlig betydelse och säljaren insåg eller borde ha insett detta.

Eftersom ni diskuterade årtalet flera gånger så borde säljaren ha insett att detta var viktigt för er. Köpet bör därför kunna hävas.

Jag rekommenderar er därför att ta kontakt med säljaren och se om ni kan göra upp i godo, annars återstår alternativet att stämma säljaren inför domstol. 

Köplagen hittar du Här.

Avtalslagen hittar du Här

Mvh

David IngvarssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Avtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”