Bokning av hotellrum

2021-09-30 i Anbud och accept
FRÅGA |Hej!Kan man ingå ett bindande avtal för ett hotellrum via ett formulär på internet om man varken bekräftat med BankID eller lämnat något personnummer? Bara namn och adress är ifyllt i formuläret. Det har varit en konversation via mail och personen som skall ha ingått avtalet har skrivit: Jag tar rummet. Är det bindande då?Med vänlig hälsning
Anna von Fircks |Hej,tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Tillämplig lagI detta fall tillämpar man grundläggande avtalsrättsliga regler genom avtalslagen.Enligt 1 § AvtL är avtal bindande. I lagen står det "Anbud om slutande av avtal och svar å sådant anbud vare, efter ty här nedan i 2-9 §§ sägs, bindande för den, som avgivit anbudet eller svaret.". Detta betyder att när du som köpare meddelar att du vill boka hotellrummet (ett "anbud") och säljaren bekräftar detta (en "accept"), är avtalet bindande. Med andra ord krävs det ingen övrig bekräftelse som genom bank-id. Har säljaren däremot inte hunnit bekräfta bokningen, har inget avtal ingått än och du kan skicka ett meddelande om att du ångrar köpet utan några som helst konsekvenser. Skulle säljaren däremot hinna före dig med bekräftelsen på köpet har avtal ingåtts. Hoppas du fick vägledning i frågan.Med vänlig hälsning

Avtalsbrott vid köp på Facebook marketplace

2021-09-30 i Anbud och accept
FRÅGA |HejJag köpte ett dockskåp på Market place i går(trodde jag) Fick kontakt med kvinnan som skrev att skåpet fanns kvar !Jag sa att jag köper skåp och möbler för det pris 500kr kr i annons!Och säljaren undrade när jag kundehämta!? Vi bestämde att jag skulle vara hos henne mellan 5 -hal6 efter en timmas bilkörning så allt var klart! Efter ett par timmar skriver hon att jag var välkommen ,men nu blir det budgivning på skåpet för nu var vi 2 köpare? va sa jag ? Det är ju redan klart att jag ska hämta och betala?! Men hon gav sej ej. Jag var tokvannsinnig för att jag vet att vissa möbler är dyrare vilket jag tror hon hade fått info om..Men jag skrev tillbaka med råge och förklarade hur man gör affärer. Hon ändrade sig till att den som kommer först får köpa huset!Förmodligen med en högre summa då de är rätt vanligt att man erbjuder mer pengar till säljaren då skåpet var redan sålt till mej för 500kr!Får det verkligen gå till så här?? Känner mej så lurad o besviken..kan jag kontakta eller göra nått så hon inte fortsätter med sin ko handel! Har anmält henne och säljes annonsen till Marketplace . Det står i annonsen att den är såld!Tycker det är så skitaktigt gjort och det skulle förbjudas Detta är 2a gången jag råkar ut för människor som henne som utför en handel för att få ekonomisk vinning! Och kör över de som handlar i god tro! Hoppas jag kan få ett svar då jag anmälde till M. Place men det verkar som det är dåligt gensvar där
Anna von Fircks |Hej,tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Tillämplig lagI detta fall tillämpar man grundläggande avtalsrättsliga regler genom avtalslagen.Enligt 1 § AvtL är avtal bindande. I lagen står det "Anbud om slutande av avtal och svar å sådant anbud vare, efter ty här nedan i 2-9 §§ sägs, bindande för den, som avgivit anbudet eller svaret.". Med andra ord ska det finnas ett anbud och en accept för att ett avtal ska föreligga. Detta förekom i och med meddelade säljaren om att du ville köpa dockskåpet (ett anbud) och säljaren bekräftade detta (en accept). Med andra ord har ni ingått ett avtal, vilket inte får brytas. Säljaren begår avtalsbrott genom att ordna en ny budgivning efter att ni slutit avtalet. Som svar på din fråga får säljaren alltså inte göra så här.Vad kan du göra nu?Om du är i behov av ytterligare vägledning kan du boka tid hos Lawlines jurister (https://www.lawline.se/boka).Med vänlig hälsning

Begravningsplats

2021-09-30 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Hej. Min far avled 2010. Min mor avled i år. De delar samma urngrav. Man betalar ju en begravningsavgift och gravrätten är 25 år.Nu måste jag betala för11 år. Har läst någonstans att när en person begravs då blir det "nya" 25 år. Stämmer detta?
Kajsa Svensson |Hej, tack för din fråga!När det gäller begravningsplats och betalning av dessa finns svaren inte att finnas i någon lag då det kommer falla på ex. Svenska kyrkan att reglera hur de går tillväga. Därför måste du tyvärr vända din fråga till de som ansvarar för urngraven och kolla hur de ser på det.Pratar man om ett avtal som skrivits om rätt till en viss tid så kommer arvtalslagen möjligen aktualiseras om du anser att tiden ska förnyas men de ansvariga för platsen inte anser det. I ett sådant fall kan man kolla på avtalstolkning och själva innehållet i avtalet. Däremot verkar det inte vara en fråga än då min uppfattning är att du inte kollat hur de ansvariga för urngraven hur de ser på situationen.SammanfattningDet är de ansvariga för urngraven du behöver vända dig till men din fråga men om du inte känner att de ger dig ett korrekt svar utifrån avtalet så kan du gärna återkomma med en fråga gällande det.Vänligen,

Hur gör man om part inte lever upp till muntligt avtal?

2021-09-30 i Muntliga avtal
FRÅGA |Hej,För ett par år sedan överförde jag ca. 100 000 kronor till en kompis i Norge för att han skulle investera dem pengarna i norska fonder. Överenskommelsen skedde över telefon då vi känt varandra sen barndom och han skulle göra det som en väntjänst dvs. utan någon ersättning för det. Dock så har han slutat svara mig och jag har ingen aning vad som har hänt med pengarna.Finns det något jag kan göra, trots att vi inte har något utförligt kontrakt mellan oss? Ska jag bara skylla mig själv att jag överförde pengarna?Tack på förhand!!
Jessica Sarhede |Hej, tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!Muntliga överenskommelser är lika bindande som skriftliga, men svårare i bevishänseende. Eftersom du som sagt inte har något skriftlig handling alls på vad ni kommit överens kommer det bli svårt att driva en rättslig process om pengarna med framgång. Det gäller visserligen en större mängs pengar som talar för att det inte skulle gälla en vanlig gåva men samtidigt kommer det som sagt bli svårt att visa på avsikten när pengarna överfördes, speciellt med hänsyn till att det gått några år. Jag hade gett dig rådet fortsätta försöka få kontakt med din vän, kanske att du kan försöka få kontakt med honom genom någon annan utan att först uppge ärende bara för att se om han medvetet väljer att inte svara dig. Du kan ju se din överföringshistorik på din bank, så du har hu bevis i förhållande till honom att pengar har överförts och han vet ju vilken överenskommelse du pratar om även om han förnekar det. Men jag har som sagt svårt att se dig få framgång i rättslig process, utan det är genom att på något sätt få kontakt med din barndomsvän igen.Hoppas detta var svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Har beställt men inte skrivit under ett leasingavtal, är jag ändå bunden eller kan detta sägas upp utan att jag behöver betala något?

2021-09-30 i Avtal
FRÅGA |Jag har beställt men inte skrivit under lesingavtalet, av bil. Kan jag säga upp utan att få betala?
Hilma Nilsson |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Din fråga gäller ett leasingavtal som du har beställt, men inte skrivit under än. Jag uppfattar din fråga som att du undrar om du är bunden av avtalet som du beställt, eller om du kan avbryta detta utan att betala för leasingen.När blir man bunden av ett avtal?Regler om avtalsrätt återfinns i avtalslagen, som jag förkortar AvtL. Denna lagstiftning är uppbyggd på en modell som kallas anbud och acceptmodellen. Denna innebär att avtalsbundenhet kommer till genom parternas vilja att ingå avtal. För att avtalet ska vara bindande så ska ena parten lämna ett anbud, exempelvis en offert eller ett erbjudande, och den andra parten behöver lämna en accept för detta anbud, alltså acceptera offerten/erbjudandet (1 kap. 1 § AvtL). För att koppla till din situation, så är det företag som lämnat leasingavtalet som har givit dig ett anbud, som du ska acceptera.I ett anbud kan det stå en viss tid som motparten har på sig att acceptera detta, och då behöver en accept lämnas inom denna tidsrymd för att det ska uppkomma ett bindande avtal (1 kap. 2 § AvtL). En accept som lämnas för sent ses i stället som ett nytt anbud, som motparten behöver acceptera för att det ska uppkomma ett bindande avtal (1 kap. 4 § AvtL). Skulle inte det finnas någon tidsfrist angiven för när en accept behöver inkomma, så ska den som ska avge accepten ges skälig betänketid (1 kap. 3 § AvtL).Jag förstår utifrån omständigheterna att du beställt och fått hem ett leasingavtal, men att du inte har skrivit under detta. Det du kan göra är att kolla om det står någon tidsfrist som anger när du ska ha skrivit under avtalet. Om du inte skrivit under avtalet inom en sådan tidsfrist, så är du inte bunden till avtalet, eftersom detta inte ses som en accept av det anbud som leasinggivaren givit dig. Om det inte står någon tidsfrist i ditt leasingavtal för när du behöver ha skrivit under avtalet, så ska du ges en skälig betänketid innan du accepterar avtalet. Vad skälig tid innebär är olika för olika situationer och avtal. Men en riktlinje kan vara, vid exempelvis leasingavtal gällande en bil, 10–14 dagar anses vara en skälig betänketid. Det innebär att om det inte står någon viss tidsfrist i ditt leasingavtal, så har du denna tid på dig att acceptera avtalet, alltså skriva under detta. Om du inte accepterar avtalet inom denna tid, så har avtalsbundenhet inte uppstått.Muntligt avtalDet ska även nämnas att eftersom det är parternas vilja som styr om ett avtal uppkommit, så kan även bindande avtal komma till stånd muntligen. Vid muntliga avtal är det vad parterna har yttrat och hur de har handlat vid tidpunkten som får betydelse för avtalsbundenheten. Jag kan inte utläsa hur du har gåt till väga när du beställt leasingavtalet, om det har gjorts digitalt, via telefon eller på plats hos leasinggivaren muntligen. Men det kan vara bra om du kollar upp om de har några villkor som säger att det krävs skriftligt eller om avtal även kan ingås muntligt.Betalningsskyldig vid uppsägning av leasingavtalOm det skulle vara så att du har ingått ett bindande leasingavtal som du vill säga upp, kan du komma att behöva ersätta leasinggivaren för de kostnader som uppstått till följd av avtalet. Eftersom det gäller ett leasingavtal av en bil så skulle det kunna innebära att du kan behöva stå för de kostnader som uppstått för företaget att ta hem bilen och göra denna klar för dig och ditt avtal.Sammanfattning samt rekommendationI avtalsrätten är det parternas vilja att ingå ett avtal ligger till grund för ett bindande avtal. En modell som finns inom avtalsrätten är anbud och accept, där ena parten uttrycker en offert eller erbjudande om något, som den andra parten behöver acceptera i sin helhet för att avtal ska komma till stånd.Min rekommendation till dig är att du läser leasingavtalet noga, och ser efter om det finns någon angiven tidsfrist för när du behöver ha accepterat avtalet. Annars har du skälig tid på dig att acceptera deras avtal. Eftersom ett avtal även kan ingås muntligen, rekommenderar jag dig också att kontrollera om det finns något villkor i avtalet som säger att det kan ingås muntligen. Det kan också vara bra att höra av sig till leasinggivaren att du ångrat dig och inte längre vill ingå leasingavtal.Med detta sagt, kan jag tyvärr inte helt garanterat svara på din fråga, om du har blivit bunden vid avtalet eller inte. Jag behöver fler omständigheter för att kunna ge dig ett helt klart svar.Jag hoppas att jag kunnat hjälpa dig med din fråga ändå, även om jag inte kan besvara denna klart och tydligt. Om du har fler funderingar, så tveka inte på att höra av dig till os på Lawline!Vänligen,

Kan förälder ge gåva åt några barn och utesluta övriga barn?

2021-09-30 i Gåva
FRÅGA |Hej! Har en gammal far som vill skriva över sin sommar stuga på oss barn. Vi är tre syskon, varav en är gravt utvecklingsstörd och bor på ett gruppboende. Kan man utesluta henne? Eller har hon nån slags rätt till förtids arv eller annat dylikt?
Anton Blomqvist |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Min tolkning av din frågaJag tolkar din fråga som att du undrar huruvida det är möjligt för din far att skriva över sommarstugan på två av tre barn. Kort svarJa, det är möjligt att "utesluta" henne. Man får fritt förfoga över sin egendom och därmed också ge gåvor till den man önskar. En gåva från er far måste inte lämnas till alla barn. Det är okej att någon blir utan. Se emellertid vad som följer nedan.Gåva antas utgöra förskott på arvViktigt att notera är emellertid att huvudregeln är att gåva som ges till barn utgör förskott på arv, vilket i praktiken innebär att värdet av gåvan kommer att räknas av från barnens arvslott vid en arvsfördelning. För att det inte ska utgöra förskott på arv måste detta framgå, till exempel genom ett gåvobrev vari nämns att det inte ska utgöra förskott på arv (6 kap. 1 § ärvdabalken).Gåva som kan likställas med testamente kan ingå i kvarlåtenskapenDu nämner även att din far är gammal. Detta kan innebära att det så kallade förstärkta laglottsskyddet blir aktuellt. Som barn har man alltid rätt till sin laglott, det vill säga hälften av sin arvslott (7 kap. 1 § ärvdabalken). Det förstärkta laglottsskyddet finns för att se till att barn inte går miste om sin rätt till laglott. Det kommer i fråga när en gåva blivit skänkt under omständigheter eller villkor som innebär att gåvans syfte kan likställas med ett testamente. En gåva kan likställas med ett testamente dels när gåvogivaren inväntat sin död inom relativt kort tid därefter, dels när gåvogivaren kunnat nyttja egendomen fram till sin bortgång. Har gåvogivaren kunnat nyttja egendomen har emellertid hur lång tid innan bortgången som gåvan skett mindre betydelse. Att gåvan kan likställas med testamente innebär att egendomen ska ingå i kvarlåtenskapen (det vill säga er fars egendom som är föremål för arv) och därmed något som även ert syskon har rätt till (7 kap. 4 § ärvdabalken). Hoppas du fick svar på din fråga.Med vänlig hälsning,

Kan jag få försäkringsersättning för sveda och värk till följd av en olycka?

2021-09-30 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Hej, Jag var med om en olycka år 2010 då hela mitt käkben gick av. Jag har under dessa 11 år varit hos tandläkaren och haft massor av olika proteser, operationer etc. De håller fortfarande på att fixa permanenta framtänder för mig. 98 gånger enligt min Journal har jag varit hos tandläkaren för detta, dock har ju allt varit gratis pga min ålder. Under 25 år = fri tandvård. Går det på nått sätt via försäkringsbolag få ut någon typ av ersättning för sveda och värk? samt nu missar jag massor av arbetstid pga detta. Ska göra fler ingrepp nu i november och december för att förhoppningsvis få permanenta framtänder. Skadan är anmäld 2010 via simklubben, olyckan hände på ett läger tillsammans med dom. Tack på förhand =)
Zacharias Glavå |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Kan jag få försäkringsersättning för sveda och värk till följd av en olycka?Det avgörande i den här frågan är om du vid tillfället för olyckan hade en tecknad försäkring som innehöll villkor om rätt till sådan ersättning. Täckning för sveda och verk ingår vanligtvis inte i hemförsäkringen, utan du behöver sannolikt ha haft en olycksfallsförsäkring eller barnförsäkring med täckning för sveda och värk. Ett försäkringsbolag är bara skyldigt att betala ut ersättning i den mån det inträffade täcks av försäkringsvillkoren. Försäkringsbolagets ansvar inträder att betala ut ersättning inträder först dagen efter att försäkringen har tecknats, 3 kap. 2§ försäkringsavtalslagen(FAL). Preskriptionstid för försäkringsersättningenDu skriver i din fråga att skadan anmäldes i anslutning till att skadan inträffade via simklubben. Jag är inte helt säker på om detta innebär att skadan anmälts till ditt eller simklubbens försäkring. Om anmälan gjorts till simklubbens försäkring, men inte till din egna, finns det stor risk att dina anspråk på försäkringsersättning har preskriberats. Enligt lag ska ett anspråk på ersättning ha gjorts senast 10 år efter det att skadan inträffat, 7 kap. 4 § FAL. Återigen är möjligheten att få ersättning beroende om du då hade täckning för olycksfall, med ett villkor som berättigar till ersättning för sveda och värk. Ersättning för förlorad arbetstid genom försäkringen Återigen är möjligheten till ersättning beroende på omfattningen av din försäkring. Ersättning för inkomstbortfall ingår ofta som villkor i de sjukförsäkringar som en anställd tecknar via fackförbund. Sådana villkor ingår vanligtvis inte i hemförsäkringen. Om du hade en tecknad sjukförsäkring vid olyckstillfället kan du ha rätt till ersättning för inkomstbortfall. Om du tecknat en sjukförsäkring efter att olyckan inträffat så är inte försäkringsbolaget skyldigt att betala ut ersättning. Jag hoppas du fick svar på din fråga. Du är alltid välkommen att ställa en ny fråga till oss. Med vänlig hälsning,

Finns det en gräns för hur mycket pengar man kan ge bort i gåva?

2021-09-29 i Gåva
FRÅGA |Hej! Jag är kvinna och gick i pension vid 62 års ålder. Detta pga konsekvenser efter cancersjukdom. Jag har en mycket låg pension dels för att jag arb tio år utan tjänstepension, varit föräldraledig och arbetat deltid då barnen var små och dessutom efter min svåra sjukdom. Jag har en simma pengar på banken. Levt snålt och sparat, dessutom fått ett arv. Därför får jag inget bostadstillägg. Min upplevelse ör att jag alltid dragit det kortaste strået. Aldrig fått några bidrag edyl. När jag nu ser och hör vänner och fd kolleger som arbetat betydligt mindre än jag och dessutom haft sämre lön få både bt och i vissa fall garantipension upptill så blir min fråga: Kan jag ge bort pengar till mina barn riskfritt? Får man ge bort en större summa? Kan banken lägga sig i på nåt sätt? Jag menar nog egentligen, är det lagligt och vad bör man tänka på?Tack på förhand
Jasmine El Mallah |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Till en början vill jag säga att jag beklagar det du gått igenom och hoppas att du mår bättre idag! Vad gäller just att ge bort pengar till barn är detta något som skulle kunna göras genom gåva. För att en överföring ska betraktas som gåva måste ett antal kriterier vara uppfyllda: 1. Det måste ha skett en förmögenhetsöverföring, alltså att pengarna har ett faktiskt värde som flyttas från givaren (dig) till mottagaren (dina barn) 2. Det måste finnas en gåvoavsikt vilket innebär att du måste ha som avsikt att ge detta som gåva 3. Gåvan ska bygga på frivillighet I Sverige finns ingen gräns för hur mycket pengar som kan ges bort genom gåva. Detta beror på att en gåvoförbindelse i grunden är ett civilrättsligt avtal och i Sverige råder avtalsfrihet. Utmärkande är dessutom att gåvor är skattefria vilket följer av 8 kap. 2§ Inkomstskattelagen. Det finns lagar som reglerar penningtvätt såsom lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism från år 2017. Lagen ställer höga krav på banker att inhämta uppgifter från sina kunder. Förutsatt att gåvokriterierna är uppfyllda finns det inget reellt juridiskt hinder för dig att ge dina pengar till dina barn, däremot kan alltså banken komma att ifrågasätta din överföring. I och med den nya lagen har banker och andra finansiella institut fått höga krav att hålla koll på deras kunders användande av bankens produkter och tjänster. I det fall banken bedömer en transaktion som avvikande från kundens beteende eller har någon annan misstanke råder en juridisk skyldighet att utreda förekomsten av brott. Banken får inte etablera, upprätthålla en affärsförbindelse eller utföra en transaktion om banken inte har tillräcklig kännedom om dig som kund för att utifrån det utvärdera risken för penningtvätt och finansiering av terrorism, 3 kap. 1§. Så länge pengarnas ursprung kan styrkas bör det alltså inte vara några större problem för dig. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.