Är det lagligt att bära kläder och liknande med marijuanasymboler?

2021-05-23 i Narkotikabrott
FRÅGA |Hej, jag undrar om det är olagligt att ha smycken eller kläder på sig som föreställer marijuanablad eller budskap om att legalisera cannabis?
Aglaia Pavlova |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Enligt gällande rätt finns det inget hinder mot att bära marijuana-symboler eller liknande i Sverige. Det är däremot olagligt att t.ex. inneha, bruka och sälja cannabis och annan narkotika (1 § Narkotikastrafflag). Det är heller inte straffbelagd att förespråka legalisering av cannabis utan enligt yttrandefriheten har var och en rätt att i tal, skrift eller bild eller på annat sätt meddela upplysningar samt uttrycka tankar, åsikter och känslor (2 kap. 1 § punkt 1 Regeringsformen). Sammanfattningsvis är alltså svaret på din fråga – nej, det är inte olagligt att bära smycken och kläder föreställandes marijuana eller med budskap om att legalisera cannabis.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!Vänligen,

Ofrivilligt narkotikabruk

2021-05-22 i Narkotikabrott
FRÅGA |Hej, jag är en kille på 27 år som blivit anklagad för ringa narkotikabrott och drograttfylla efter en slumpmässig poliskontroll. De påstår att de hittat THC i mitt blod. Jag har inte nyttjat cannabis sen jag var 15 år och då provade jag enbart en gång. Jag är homosexuell och träffar ganska många män för ytligt samlag och därefter brukar jag rulla en cigarett. Dagen innan stanndet hade jag varit med en kille sent in på natten och efter så gick jag på toaletten och han rullade sig en cigg. När jag kom ut från badrummet var han redan på väg ut till balkongen så jag rullade en egen cigg och gick efter honom. Han hade lämnat en del tobak i min skål jag har för att ej spilla på mattan. Att han rökte på är inget jag egentligen vet men de är det enda jag kan tänka mig och att han då skulle lämnat tobak blandat med hasch som jag då sen rullade min cigg med. Annars vet jag inte hur de kan ha hittat de i mitt blod. Vad ska jag göra nu? Jag fick hem brev från tingsrätten i fredags och jag har inte kunnat tänka sen dess. Hjälp mig snälla!
Arina Chwich Dumitrascu |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Svaret regleras av bestämmelser i Narkotikastrafflagen (NSL).Att bruka narkotika är endast olagligt om man gör det med uppsåt, dvs. avsiktligen (NSL 1§ 6p). Ofrivilligt intag av narkotika i kroppen klassas alltså inte som olagligt. Dessvärre finns det en skillnad på att ha rätt och att få rätt, och allting hänger på själva bevisfrågan. Förvisso är det upp till åklagaren att "bortom all rimlig tvivel" bevisa att du brukat narkotika avsiktligen. Jag vågar inte uttala mig med säkerhet om domstolen kommer acceptera din historia utan att du lägger fram några bevis för den - t.ex att personen du hade sex med vittnar. Risken blir att han döms istället. SammanfattningDin invändning kan fungera om du gör så att det inte längre är "bortom all rimlig tvivel" att du avsiktligen brukat narkotika. Förmodligen krävs någon form av bevis för detta.All lycka till. Har du fler frågor eller funderingar är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline. Med vänliga hälsningar,

Vad gäller när en ungdom misstänks för narkotikabrott?

2021-05-17 i Narkotikabrott
FRÅGA |Hej, min dotter blev stoppad och genomsökt på en offentlig plats för att hon såg nervös ut av 2 civilare, de gick igenom hennes telefon mm, sedan åkte de hem till hennes mamma, för fortsatt förhör - de misstänkte att hon rökt hasch. Hon fick lämna urinprov som visade sig vara positivt. Hon erkände att hon rökt 2 gånger någon vecka tidigare. Hon är 17 år. Nu ska vi till tinget - vad kan det bli för påföljd? Är det tillåtet att polisen genomsöker en underårig på offentligplats?
Temra Baydono |Hej, och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar frågan som att du dels undrar vilket straff som din 17 åriga dotter riskerar till följd av händelsen, dels om polisen agerade på ett lagligt sätt när de genomsökte din dotter på offentlig plats. Påföljder som en ungdom riskerar vid narkotikabrottRegler om straff vid narkotikabrott finns i narkotikastrafflagen (NSL) och det är denna jag kommer att använda mig av när jag besvarar din fråga. Eftersom att din dotter har erkänt att hon rökt cannabis kommer jag att utgå ifrån att hon var medveten om att det hon rökte innehöll cannabis. Den som innehar narkotika kan dömas till fängelse i högst tre år (1 § NSL). Med hänsyn till arten och mängden av narkotika, samt övriga omständigheter, kan dock brottet ses som ringa vilket skulle innebära ett lägre straff. I sådant fall är straffet böter eller fängelse i högst sex månader (2 § NSL). Om din dotter innehade narkotikan för eget bruk, kommer brottet troligtvis att ses som ett ringa fall med det lägre straffet som följd. Om hon innehade narkotikan med syftet att sälja den vidare, kan hon riskera det högre straffet. För att döma någon under 18 år till fängelse krävs synnerliga skäl, vilket är ett högt ställt krav (30 kap. 5 § brottsbalken). Detta gäller när polisen genomsöker en ungdom på offentlig platsJag vill börja med att redogöra för att man skiljer mellan kroppsvisitation och kroppsbesiktning. Regler om detta finns i 28 kap. rättegångsbalken (RB). En kroppsvisitation innebär en undersökning av kläder och annat som någon bär på sig samt av väskor, paket och andra föremål som någon har med sig (28 kap. 11 § tredje stycket RB). En kroppsvisitation får företas om det finns anledning att anta att ett brott har begåtts på vilket fängelse kan följa (28 kap. 11 § första stycket RB). En kroppsbesiktning innebär att det genomförs en undersökning av människokroppens inre och yttre samt att prov tas från människokroppen och undersöks (28 kap. 12 § tredje stycket RB). Kroppsbesiktning får genomföras på den som skäligen kan misstänkas för ett brott på vilket fängelse kan följa (28 kap. 12 § första stycket RB). I din dotters fall verkar det vara fråga om en kroppsvisitation när polisen genomsökte henne på offentlig plats. Eftersom att din dotter är under 18 år kommer lagen med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare att tillämpas. I denna lag finns vissa särregleringar gällande kroppsvisitation och kroppsbesiktning för den som är under 15 år. Det finns däremot inga särregleringar för den som är över 15 år men under 18 år, vilket innebär att det är rättegångsbalkens regler som tillämpas i ett sådant fall (1 § lagen med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare). SammanfattningNär det kommer till frågan om vilket straff din dotter riskerar till följd av händelsen, beror detta på om hon innehaft narkotikan för eget bruk eller i syfte att sälja den vidare. Även arten och mängden av narkotika är avgörande för straffet. Det lägsta straffet som hon riskerar är böter och det högsta är tre års fängelse. Det är svårt för mig att säga exakt vad det blir, då detta beror på omständigheter i det enskilda fallet. Polisen verkar ha genomfört en kroppsvisitation på din dotter på offentlig plats. Eftersom att din dotter är över 15 år, finns det inga undantagsbestämmelser gällande kroppsvisitation som är tillämpliga i hennes fall. Detta innebär att polisen agerade på ett lagligt sätt när de genomsökte din dotter, så länge det fanns anledning att anta att ett brott hade begåtts på vilket fängelse kan följa. Om du skulle ha några ytterligare frågor är det bara att du hör av dig till oss på nytt!Vänliga Hälsningar,

Sambors garantställning i förhållande till narkotikabrott

2021-05-12 i Narkotikabrott
FRÅGA |Hade en jätteintressant diskussion vid fikabordet! Men ingen visste vad som var rätt svar. Om en partner flyttar in / bor tillfälligt i ens lägenhet, men partnern är inte skriven på lägenheten (på papper bor hen inte där). Och denne person tar med gräs/droger och gömmer i lägenheten, under "botiden". Kan personen som är oskyldig men som är skriven på lägenheten bli straffad? Eftersom det är den personens lägenhet. I detta fall syftar jag på att de bor där tillsammans. Ha en fin dag!
Amanda Laulumaa |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Den som olovligen innehar narkotika gör sig skyldig till narkotikabrott om innehavet sker uppsåtligen (1 § 6 pt. Narkotikastrafflag [1968:64] [NSL]). Ifall en person förvarar narkotika i sitt hem så utgör det alltså narkotikabrott.När två personer bor tillsammans så är de i garantställning gentemot varandra. Därmed kan en sambo bli ansvarig för underlåtenhet att ingripa i den andres brottslighet och därmed dömas till medverkan till narkotikabrott (23 kap. 4 § Brottsbalken [1962:700] [BrB] jfr 1 § 6 pt. NSL). I och med uppsåtsrekvisitet så kan alltså inte en person fällas för narkotikabrott om denne är helt omedveten om att narkotikan finns i lägenheten och inte anses borde ha varit medveten om narkotikans existens. Däremot finns inget givet svar till frågan, utan sambons skuld eller oskuld beror på omständigheter. Rimligen borde en person veta vad som finns i dennes lägenhet. Ifall sambo A säger åt sambo B att inte under några omständigheter titta i A:s byrålåda som befinner sig i deras gemensamma lägenhet så kan B sedermera dömas för medverkan till narkotikabrott, eftersom underlåtenheten att kontrollera vad som finns i lådan kan uppfattas strida mot sambors garantställning, vars innebörd är att sambor besitter ett medansvar om de upptäcker varandras brottslighet och förhåller sig passiva till förhindrandet av brott. Skulle däremot det röra sig om en person som hyr ut ett rum så föreligger ingen garantställning, eftersom hyresvärden inte kan antas behöva ha kontroll över vad som finns i rummet (NJA 2003 s. 473). Sammanfattningsvis krävs alltså uppsåt för att en sambo ska dömas för innehav av narkotika. Däremot föreligger i vissa fall en garantställning, vilket i vissa fall kan innebära att en person kan dömas till medverkansansvar för att inte ha förhindrat den andres brottslighet. Svaret är således att det beror på omständigheterna. Med vänliga hälsningar

bruk av cannabis, erkänna eller inte?

2021-05-22 i Narkotikabrott
FRÅGA |Hej! Jag har blivit ertappad i min väns lägenhet där det har rökts cannabis och blev där och med urintestad vilket visade positivt. Jag fick ett strafföreläggande där jag blev bötad på 7600 kr. Jag överklagade detta och fick en stämmning tillbaka, där det visar att jag hade 0.5 i urinet positiv på THC. Jag har under hela processen nekat till brott, jag har däremot rökt cannabis tidigare. Jag skulle vilja få ett råd av någon proffessionell inom det juridiska om vad som är smartast för mig. Att betala denna bötern och brösta en prick i registret eller att fortsätta på det spåret som jag är på?
Sara Pedersen |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Ringa narkotikabrottBrottet som du nu är åtalad för utgör ringa narkotikabrott, eget bruk (2§ narkotikastrafflagen). Detta brott innefattar olovligt brukande av narkotikaklassade medel, så som cannabis. Om polisen har tagit ett urinprov, och det visat positivt, så är det väldigt sannolikt att du kommer dömas för ringa narkotikabrott, om du inte kan göra gällande att du inte brukat det på olovligt sätt. THC stannar i urinet ganska olika beroende på hur mycket man brukat och hur ofta. Men för den brottsliga gärningen spelar det ingen större roll om du intagit cannabis i din väns lägenhet, eller för en vecka sedan, utan det är faktumet att du intagit som utgör brottet. Åklagaren ska bevisa att du intagit det på olovligt sätt, ex. inte haft recept eller inte varit utsatt för passiv rökning, men du har också en viss börda att förklara hur du kan ha fått det i dig, om du hävdar din oskuld. Vad händer nu?Du har nu då fått en stämning från tingsrätten. Du kan inte längre betala strafföreläggandet då ärendet gått vidare till tingsrätten. Alternativen för dig nu är att erkänna gärningen, och då kommer tingsrätten sannolikt skriva dom utan att hålla en rättegång. Om du hävdar att du är oskyldig kan du begära en muntlig förhandling hos tingsrätten. Då kommer ärendet gå till rättegång och du får där möjlighet att lägga fram bevisning och liknande som talar till din fördel. Det spelar ingen större roll för dig om tingsrätten skriver en dom utan förhandling eller efter förhandling vad gäller din påföljd. Det ska inte kosta dig att begära förhandling i tingsrätten, utan det är din rättighet. Du kommer alltså med största sannolikhet inte få ett "strängare straff" genom att begära förhandling. Råd i ditt fallBöterna du fått förslagna låter ganska höga för endast ett ringa bruk, men jag vet inte alla omständigheter. Du får såklart själv avgöra vad du vill göra. Det är svårt för mig att ge ett mer specifikt råd, då jag inte vet vad som ligger bakom ditt förnekande. Vid en förhandling får du möjlighet att muntligen argumentera för din sak, och höra eventuella vittnen och liknande, och du lär inte få ett strängare straff efter en förhandling om du ändå skulle bli dömd. Men om du inte vill gå igenom en rättegång och ändå är medveten om att det du gjort är brottsligt, kan det vara enklare att erkänna till tingsrätten och få domen avgjord snabbare utan förhandling. Om jag ska vara ärlig, är bevisningen mot dig ganska vattentät, det är vanligt att man döms för bruk när man har THC i blodet eller urinen. Det som kan tala för att man inte begått ett brott är om du inte själv intagit det, eller om du har medicin eller liknande som innehåller THC. Annars utgör som utgångspunkt allt brukande av narkotika, ett brott. Därmed sagt, om du är oskyldig ska du såklart begära rättegång så du kan tala för din sak! Du har då också möjlighet att anlita en advokat som kan biträda dig, men jag ska säga att du får bekosta det själv om du blir dömd, vilket inte är helt osannolikt här.Hoppas du har fått någon vägledning i dina frågor, annars är du välkommen att återkomma till oss!Vänligen,

Får man föra in medicinsk cannabis till Sverige?

2021-05-17 i Narkotikabrott
FRÅGA |Medicinsk cannabis.Om man skulle få medicinsk cannabis utskrivet av danskläkare skulle man då få bruka den medicinska cannabis som man fått utskrivet i Sverige? Eller skulle det ändå gå under narkotikastrafflagen?
Alva Lindsjö |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag kommer först att gå in på vad som är straffbart enligt narkotikalagen, och sedan vad som gäller för medicinsk cannabis.Precis som du är inne på så är det olagligt att inneha och bruka narkotika i Sverige. Man kan då dömas för narkotikabrott till fängelse i högst tre år, eller om det är ringa till böter eller fängelse i högst 6 månader (1 § och 2 § narkotikastrafflagen). Dessutom kan man dömas för narkotikasmuggling om man tar in förbjuden narkotika till Sverige utan att anmäla det till tullen (6 § smugglingslagen).Huvudregeln om man vill föra in narkotiska läkemedel i Sverige är att det krävs tillstånd (4 § förordningen om kontroll av narkotika). Men om man reser in i Sverige från ett land som är med i Schengen, vilket Danmark är, så får man föra in narkotika utan tillstånd om två förutsättningar är uppfyllda. För det första måste det narkotiska läkemedlet vara avsett för medicinskt bruk, och för det andra måste mängden stå i relation till resans längd, och får aldrig överskrida vad som motsvarar 30 dagars förbrukning (5a § förordningen om kontroll av narkotika).Sammanfattningsvis innebär detta att du får föra in medicinsk cannabis till Sverige från Danmark och bruka den, förutsatt att mängden du för in är avsedd för medicinskt bruk, samt att mängden står i relation till hur länge du är här och inte överskrider 30 dagars förbrukning. Om du bor här och det inte bara är en tillfällig resa till Sverige så innebär det då att du inte får föra in mer än vad som motsvarar 30 dagars förbrukning. Exakt hur mycket 30 dagars förbrukning är kan jag inte svara på, men eftersom du får det utskrivet av en läkare så bör den mängden vara okej, så länge den är avsedd för max 30 dagar. Därmed faller detta inte under varken narkotikastrafflagen eller smugglingslagen. Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Narkotikabrott

2021-05-14 i Narkotikabrott
FRÅGA |Hej! Jag har blivit kallad till rättegång för innehav av 0,78 gram kokain, jag undrar vad jag kan få för straff om jag är 22 år gammal och erkänner brottet som ringanarkotika brott eget bruk?
Pearl Yeuki Ku Chiu |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om narkotikabrott finns i Narkotikastrafflagen (NSL).I 1 § NSL stadgas att den som innehar, brukar eller tar annan befattning med narkotika döms för narkotikabrott om gärningen sker uppsåtligen. Ringa narkotikabrott eller av normal grad?Den som innehar narkotika kan dömas för narkotikabrott till högst tre års fängelse. Om brottet anses som ringa döms det istället till böter eller fängelse i högst sex månader, 2 § NSL. Vid bedömningen om brottet ska ses som ringa tas det hänsyn bland annat till mängden narkotika, vilken sorts narkotika det rör sig om och vilka egenskaper den har. Vad gäller arten och mängden narkotika uttalades i förarbetena till bestämmelsen (prop. 1992/93:142 s. 16 f.) att när det gäller heroin eller kokain måste de mycket vanebildande egenskaperna hos dessa preparat beaktas. Ett brott bör – vad gäller dessa preparat – inte bedömas som ringa annat än vid enstaka innehav av en helt obetydlig mängd. Enligt fast praxis är innehav upp till 0,6 gram kokain att bedöma som ringa narkotikabrott som bestraffas med böter medan innehav av 1,0 gram och däröver anses ha ett straffvärde på fängelsenivå och inte rubriceras som ringa brott. Frågan är hur innehav av kokain i intervallet mellan de angivna mängderna normalt skall bedömas. Högsta domstolen har i rättsfallet NJA 2008 s. 653 gjort bedömt att ett innehav av 0,73 g kokain utgjorde narkotikabrott av normalgraden. Det finns dock omständigheter som kan inverka på bestämningen av straffvärdet, och som kan föranleda en mildare bedömning. Det framgår av den angivna bakgrundsinformationen att det brottsrubriceringen sannolikt kan bli ringa narkotikabrott, vilket är viktigt för påföljdsvalet Påföljdsval vid narkotikabrottDen som begått ringa narkotikabrott döms för till böter eller fängelse i högst sex månader. I RH 2018:7 hade en person gjort sig skyldig ringa narkotikabrott bestående i dels innehav av 0,83 gram cannabis, dels brukande av cannabis. Hovrätten dömde ut 120 dagsböter. I rättsfallet NJA 2014 s. 658 var fråga om en sjuttonåring som hade dömts till 30 dagsböter för ringa narkotikabrott. Vid ett innehav som anses utgöra ett ringa narkotikabrott är böter den vanliga straffrättsliga påföljden. I de fall brottet rubriceras som narkotika brott av normal grad är bedömningen strängare. Högsta domstolen har i rättsfallet NJA 1997 s. 522 uttalat att narkotikabrott är ett artbrott som, utom i ringa fall, normalt ska föranleda fängelsestraff. I prop. 1989/90:7 s. 20 och prop. 1997/98:96 s. 96 har uttalats att villkorlig dom i förening med en föreskrift om samhällstjänst eller skyddstillsyn i förening med sådan föreskrift bör, i särskilda fall, även vid artbrott kunna ersätta kortvariga fängelsestraff. I NJA 2008 s.653 ansågs mannens innehav av 0.73 g kokain vara förhållandevis begränsad mängd kokain, och domstolen ansåg att straffvärdet i detta fall fick som utgångspunkt anses ligga på ett allmänt fängelseminimum bestående av fjorton dagar. Det fanns stort utrymme att beakta andra högt individualiserade omständigheter som talade emot ett fängelse straff. Bland annat hade mannen enbart innehaft narkotikan för eget bruk. Han hade inte tidigare dömts för brott. Det saknades även särskild anledning att befara att han kunde göra sig skyldig till fortsatt brottslighet. I anslutning till det kunde brottslighetens art under sådana omständigheter inte anses utgöra ett tillräckligt skäl för att påföljden skall bestämmas till fängelse. Mannen skall därför dömas till villkorlig dom som i enlighet med huvudregeln i 30 kap. 8 § BrB skall förenas med dagsböter. Sammanfattningvis gäller att ett innehav av 0.78 g kokain enligt praxis utgör narkotikabrott av normal grad, som normalt presumeras föranleda fängelsestraff. Påföljdsbestämningen är dock högt individualiserad och mycket hänsyn kan tas till tidigare brottslighet, om innehavet var för eget bruk och om du lever under ordnade förhållanden. I 29 kap. 7 § BrB sägs vidare att om någon har begått brott före 21 års ålder, så ska hans eller hennes ungdom särskilt beaktas vid straffmätningen. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.Vänliga hälsningar,

Narkotikabrott

2021-05-12 i Narkotikabrott
FRÅGA |Hej! Min son fick kallelse till rätten för att polisen hittade 0.75 g kokain på pakethållaren på en cykel som han hade lånat av en kompis, vad kan han få för straff?Tack
Pearl Yeuki Ku Chiu |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om narkotikabrott finns i Narkotikastrafflagen (NSL).I 1 § NSL stadgas att den som 1. överlåter narkotika, 2. framställer narkotika som är avsedd för missbruk, 3. förvärvar narkotika i överlåtelsesyfte, 4. anskaffar, bearbetar, förpackar, transporterar, förvarar eller tar annan sådan befattning med narkotika som inte är avsedd för eget bruk, 5. bjuder ut narkotika till försäljning, förvarar eller befordrar vederlag för narkotika, förmedlar kontakter mellan säljare och köpare eller företar någon annan sådan åtgärd, om förfarandet är ägnat att främja narkotikahandel, eller 6. innehar, brukar eller tar annan befattning med narkotika döms för narkotikabrott om gärningen sker uppsåtligen. Det ovan nämnda innebär att narkotikabrott ska begås med uppsåt, dvs. det krävs kännedom om de faktiska omständigheterna. För att ett brottslig gärning ska ha anses begåtts krävs det således att din son varit medveten om att det funnits kokain på pakethållaren på kompisens cykel. Det förutsätter vidare att hans gärning uppfyller någon av de ovanstående punkterna från 1-6. I de fall det förutsättningarna för straffansvar föreligger, kan narkotikabrott av normalgrad dömas till fängelse i högst tre år. Ringa narkotikabrott döms enligt 2 § NSL till böter eller fängelse i högst sex månader. Det är svårt att avgöra hur straffpåföljden kan vara i detta enbart utifrån den angivna bakgrundsinformationen. Utgångspunkten för straffvärdet utifrån narkotikans art (kokain) och mängd (0.75 g) är vanligen att 1 gram kokain leder till cirka 1 månads fängelse. Det finns dock utrymme att ta hänsyn till förmildrande omständigheter för narkotikabrott, och påföljdsvalet kan vara högt individualiserat. Återigen är det dock värt att uppmärksamma att narkotikabrott förutsätter uppsåt och i ert fall kan straffansvar falla bort om din son inte hade uppsåt till brottet. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.Vänliga hälsningar,