Kan man återkalla körkortet på grund narkotikabruk?

Hej. En anhörig till mig har fått utföra blodprov med positivt på 3 drog preparat. Detta har hänt 2 ggr tidigare men med 10 års mellanrum. Det har aldrig hänt när han kört bil utan har varit att polisen kommit hem till honom pga andra anledningar. Nu hände detta i januari detta år och domen blev i mars, böter. Han har körkort men inte hört något från trafikverket än, hur länge kan det ta tills dom hör av sig eller kan han ha turen att hans fall glidit mellan fingrarna? Han är även beroende av sitt körkort för sitt arbete är det något man kan ta med om det blir utredning? Eftersom det hänt under loppet av 10 år räknas det som som kommer anse att han har missbruksproblem? Han är ung (27) så detta har varit på fester och inte ofta, när tror ni han får svar ang körkortet? Tack för svar! Ha en bra dag.

Lawline svarar

 

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Eftersom din fråga handlar om körkortsåterkallelse blir Körkortslagen (KKL) tillämplig. Ett körkort ska återkallas om körkortshavaren på grund av opålitlighet i nykterhetshänseende inte bör ha körkort (5 kap 3 § 5 p KKL). Här ska en helhetsbedömning göras där man bedömer risken för fortsatt misskötsamhet. Jag kan tyvärr inte ge dig ett exakt svar vad gäller din bekanta eftersom det som nämnt är en helhetsbedömning och vilken typ av narkotika som har intagits också beaktas. I ett rättsfall (RÅ 1992 ref 1) bedömdes bruk av marijuana vid enstaka tillfällen inte anses utgöra skäl för återkallelse av körkort på grund av opålitlighet i nykterhetshänseende. Förvisso konstaterade rätten att varje icke-medicinskt bruk av narkotika i princip anses som missbruk, men att bruket i detta fallet varken var omfattande eller i sådan utsträckning att personen hade skapat sig ett beroende. Möjligen skulle man kunna föra ett liknande resonemang gällande din bekanta men tyngd kommer troligen även läggas vid vad för typ av narkotika som brukats.

Efter hur lång tid får Transportstyrelsen återkalla körkortet?

I Körkortslagen finns ingen tidsfrist, så kallad preskriptionstid, för när körkortsåterkallelse inte längre får ske. Däremot kan Transportstyrelsen underlåta att göra en körkortsåterkallelse (5 kap 10 § 2 st KKL). Synnerliga skäl måste föreligga för att Transportstyrelsen ska underlåta att göra en körkortsåterkallelse. Ett sådant skäl skulle kunna vara att lång tid förflutit från det att skälet för återkallelsen inträffade. 

Hoppas att du har fått någorlunda svar på dina funderingar och om du undrar något mer är du varmt välkommen att ställa ytterligare frågor!

Vänligen,

Elise EngströmRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”