Är det olagligt att bruka industrihampa?

Hej jag har blivit dömd för ringa narkotikabrott, efter att ha brukat endast industrihampa. Hade endast 0,02% THC i urinen, dock inget i blodet. Är det rimligt att jag ska dömas för brott då?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! 

Inledning
Jag tolkar dig vilja få svar på om brukande av industrihampa kan utgöra ringa narkotikabrott, och om mängden 0,02 % THC i urinen räcker.

Med industrihampa förstår jag sådan hampa som, med tillstånd, är tillåtet att odla.

THC och narkotikastrafflagen
THC är narkotikaklassat i Sverige (2 § förordning om kontroll av narkotika). Enligt narkotikastrafflagen (NSL) är det brottsligt att inneha eller bruka narkotika olovligen (1 § första stycket sjätte punkten NSL). Om innehavet eller brukandet är av mindre allvarlig form, så kan det bedömas vara av ringa art (2 § NSL). Så vitt jag kunnat hitta, så finns ingen nedre mängdgräns för innehav eller brukande av THC. Rimligtvis så borde en mindre mängd ge ett lägre straff än en större mängd. 

Jag förstår industrihampa ha en lägre nivå av THC och vara ägnat för produktion av bl.a. tyger och rep. Om jag förstått saken korrekt, så är det dock möjligt att uppleva ett rus efter att ha brukat industrihampa. Som sagts är THC narkotikaklassat i Sverige, vilket gör att ett olovligt brukande utgör brott (1 och 2 § NSL). Eftersom det finns THC i industrihampa, så kan det alltså utgöra brott att olovligen bruka den även om denna typ av hampa är tillåten att odla. Därmed så borde det alltså inte vara orimligt att dömas för ringa narkotikabrott.

Jag hoppas du fått svar på din fråga.

Johan EkstrandRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Narkotikabrott? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”