Påföljd vid försök till narkotikasmuggling

Hej om man döms för försök till narkotika smuggling hur långt straff kan man få?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Allmänt

Din fråga regleras i lagen (2000:1225) om straff för smuggling och 23 kap. brottsbalken.

Den som gör sig skyldig till narkotikasmuggling, döms till fängelse i högst tre år (6 § lagen om straff för smuggling). Om brottet är att anse som ringa, döms man till böter eller fängelse i högst sex månader (6 § andra stycket lagen om straff för smuggling). Den som gör sig skyldig till grov narkotikasmuggling döms till fängelse i lägst två och högst sju år ( 6 § tredje stycket lagen om straff för smuggling). Om brottet är att anse som synnerligen grovt, döms man till fängelse i lägst sex och högst tio år (6 § fjärde stycket lagen om straff för smuggling).

Försök

När det gäller straff för försök till narkotikasmuggling är det straffskalan för ett fullbordat brott som sätter gränsen. Om det lägsta straffet för det fullbordade brottet är fängelse i två år bör påföljden bestämmas till ett fängelsestraff (23 kap. 1 § andra stycket brottsbalken).

Sammanfattning 

Straffet för ringa narkotikasmuggling är böter eller fängelse i högst sex månader. Straffet för narkotikasmuggling av normalgraden är högst tre år. Straffet för grov narkotikasmuggling är fängelse i lägst två år och högst sju år. Straffet för synnerligen grov narkotikasmuggling är fängelse i lägst sex och högst tio år. Det innebär att det kan bli fråga om fängelsestraff om du gör dig skyldig till ringa narkotikasmuggling och narkotikasmuggling av normalgraden. Det innebär att det bör bli fråga om fängelsestraff om du gör dig skyldig till försök till grov narkotikasmuggling eller försök till synnerligen grov narkotikasmuggling.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.

Med vänliga hälsningar

Fatma Nasser AliRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”