Vad är det för skillnad på påföljden vid "grov narkotikasmuggling" och "försök till grov narkotika smuggling"?

hej! om någon är misstänkt / häktad för FÖRSÖK till grov narkotika smuggling på sannolika skäl skiljer sig straffet om man exempelvis skulle vara misstänkt för grov narkotika smuggling ? vad är längsta man kan få för försök till grov narkotika smuggling ? 

Lawline svarar

  

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Då detta handlar om narkotikasmuggling så ”Lag om straff för smuggling” tillämplig. Där framgår det att den som uppsåtligen utför olovlig in- eller utförsel av narkotika döms för narkotikasmuggling till fängelse i högst tre år (6 § första stycket lag om straff för smuggling). 

Grov narkotikasmuggling

Om brottet istället är att anses som grovt döms istället personen för grov narkotikasmuggling. Straffskalan för detta brott är fängelse i lägst två år och högst sju år.  (6 § tredje stycket lag om straff för smuggling). 

Försök till grov narkotikasmuggling

Försök till såväl narkotikasmuggling av normalgraden som försök till grov narkotikasmuggling är straffbelagda. Straffet för försök bestämmes högst till vad som gäller för fullbordat brott och må ej sättas under fängelse om lägsta straff för det fullbordade brottet är fängelse i två år eller därutöver (14 § lag om straff för smuggling och 23 kap. 1 § brottsbalken). 

Sammanfattning

Det är svårt för mig att avgöra vad som skulle bli utfallet i det enskilda fallet. Straffet och påföljden kan bli detsamma för de båda brotten men man brukar som huvudregel få ett kortare fängelsestraff när det handlar om försök till grov narkotikasmuggling. 

För försök till grov narkotikasmuggling kommer personen dömas till fängelse (om hen anses skyldig efter rättegång), detta då det lägsta en person kan dömas till för grov narkotikasmuggling är två års fängelse. Personen kan inte heller få ett längre fängelsestraff än vid grov narkotikasmuggling. 

Jag hoppas att jag med detta har besvarat din fråga.
 

Med vänliga hälsningar 

Beatrice KarlssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Narkotikabrott? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo