Kan jag bli dömd för narkotikabrott efter att under ett avlyssnat samtal pratat om att köpa narkotika?

2020-12-11 i Narkotikabrott
FRÅGA |min fråga är om jag kan bli dömd och riskera mitt körkort. jag ringde till ett nummer som var avlyssnat och pratade om att köpa narkotika köpte inget och brukade inget, polisen har inget pissprov eller nån narkotika att styrka brottsmisstankarna räcker det att jag prata i telefon för en fällande dom och kommer jag då förlora körkortet? även fast jag inte brukat eller köpt
Ida Zackariasson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du undrar om du kan bli dömd för något brott efter att ha pratat om att köpa narkotika under ett avlyssnat samtal. Samt om du skulle kunna bli av med ditt körkort på grund av detta. Regler om detta hittar du i narkotikastrafflagen (NSL) och körkortslagen (KörkL). NarkotikabrottDet är straffbart att olovligen inneha, bruka eller ta annan befattning med narkotika (1§ 1 stycket 6 punkten NSL). Detta gäller när brottet fullbordats, vanligen om narkotikan hittats på dig eller kan spåras till dig genom ett blodprov. I vissa fall går det att döma någon till försök eller förberedelse till narkotikabrott (4§ NSL). Detta gäller dock inte ett försök till att inneha eller bruka narkotika, vilket som utgångspunkt inte är straffbart. Det betyder att om du inte fullföljt köpet, det vill säga försökt inneha narkotika är det inte brottsligt. Kan du riskera att förlora ditt körkort?Det krävs inte nödvändigtvis att du begår ett brott för att riskera att bli av med ditt körkort, utan detta kan ske även på andra grunder. Det kan vara att körkortshavaren på grund av opålitlighet i nykterhetshänseende inte bör ha körkort (5 kap 3§ 5 punkten KörkL). Det vill säga exempelvis blivit omhändertagen för berusning vid ett flertal tillfällen eller dömd för narkotikainnehav och därför inte bör ha körkort. Att endast ditt telefonsamtal skulle ses som grund för att omhänderta ditt körkort är inte särskilt troligt. SlutsatsDu har alltså inte begått något brott. Det verkar inte heller troligt att du skulle bli av med ditt körkort. Skulle du ha fler frågor är du välkommen att skriva till oss igen. Med vänliga hälsningar,

Är det brottsligt att vara med under ett brott?

2020-11-30 i Narkotikabrott
FRÅGA |Tjena! Blev precis gripen av en polis i samband med att en polare tog narkotika på en klubb. Jag hade inte tagit någonting & blev senare släppt av polisen under kvällen utan att åka med dem till stationen & pissa eller något liknande. Min polare erkände allting för polisen & fick sedan följa med dessa till stationen. Har jag begått något brott genom att vara med honom vid denna tidpunkt? De kollade även igenom mig & såg att jag inte heller hade någon form av narkotika på mig. Jag undrar även ifall jag kommer få något brev hem eller liknande. Mvh
Jennifer Embretsen |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad jag förstår av din fråga har du inte begått något brott och inte heller varit misstänkt för något. Att vara med en person som begått ett narkotikabrott av detta slag är inte ett brott i sig. Det finns därför ingen anledning till att polisen skulle kontakta dig via brev eller dylikt med anledning av att du begått något brott. Du skriver även att din kompis erkände brottet, varför det är troligt att han fick ett strafföreläggande utfärdat, det vill säga att det inte kommer att bli någon rättegång i tingsrätten. Skulle det dock bli det kan du bli kallad som vittne, det är den enda anledningen jag kan komma på till att polisen eller tingsrätten skulle skicka hem ett brev till dig. Du har dock inte gjort dig skyldig till något brott.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!Vänligen,

Vilket är det strängaste straffet för grov narkotikasmuggling?

2020-11-29 i Narkotikabrott
FRÅGA |Min kille sitter häktad för grov narkotikasmuggling på 5.2 kilo cannabis. Åklagaren yrkade 2 år i tingsrätten och han blev dömd 2 år. Men han och hans advokat vill överklaga till hovrätten då det inte finns konkreta bevis. Jag tänkte bara fråga om det finns en risk att få högre straff? Eller är 2 år det högsta straffet han kan få av 5.2 kilo cannabis
Maja Fagerholm |Hej! Tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du vill ha svar på vilket det strängaste straffet är som kan följa vid brottet grov narkotikasmuggling. Den aktuella lagen är Lag (2000:1225) om straff för smuggling.Enligt 6 § 1 st döms den som begått brott i enlighet med vad som nämns i lagens 3 § för narkotikasmuggling till fängelse i högst tre år. Om brottet är att anse som grovt döms personen istället för grov narkotikasmuggling till fängelse i lägst två och högst sju år. I frågan om huruvida brottet ska anses grovt eller inte beaktas om gärningen avsett en stor mängd narkotika, om gärningen ingått som led i en verksamhet som bedrivits i större omfattning eller yrkesmässigt, eller om verksamheten varit av särskilt farlig eller hänsynslös art (se 6 § 3 st). Bedömningen grundas på en sammanvägning av omständigheterna i det enskilda fallet och det är åklagaren som måste bevisa att brottet har begåtts. När domstolen sedan ska bestämma vilken påföljd som ska utdömas i det enskilda fallet utgår den från vad som är bevisat vad gäller brottets svårighetsgrad (straffvärdet) (29 kap 1 § Brottsbalken (1967:700)). Vidare bör nämnas att det inom processrätten finns en princip som heter "reformatio in pejus" vilken innebär att om endast advokaten överklagar så kan straffet inte bli strängare. Principen är reglerad i 51 kap 21 § 1 st Rättegångsbalken (1942:740). Detta innebär vidare att den upphör att att gälla om även åklagaren väljer att överklaga domen. Alltså, om både advokaten och åklagaren överklagar så finns risk för att straffet skärps. Risken för ett skärpt straff förutsätter att också åklagaren, i din killes mål, valt att överklaga domen. Åklagaren måste då dessutom kunna bevisa att det föreligger omständigheter som motiverar ett strängare straff än två års fängelse. Hoppas du fick svar på din fråga! Med vänlig hälsning,

Maxstraff för grovt narkotikabrott

2020-11-27 i Narkotikabrott
FRÅGA |Om en person åkt in för grovt narkotikabrott, hur långt är max straffet i år? Och hur lång tid brukar det ta tills dom får ta emot besök och får permission att komma ut och hälsa på familj då och då?
Frida Fahlgren |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. StraffetDet finns fyra olika straffskalor för narkotikabrott; ringa narkotikabrott, narkotikabrott av normalgraden, grovt narkotikabrott och synnerligen grovt narkotikabrott. Straffet för grovt narkotikabrott är fängelse i lägst två och högst sju år (3 § narkotikastrafflagen). Maxstraffet för grovt narkotikabrott är alltså sju år. Värt att nämna är att om man begår ett brott innan 21 års ålder kan man få straffrabatt, alltså ett lindrigare straff på grund av ens unga ålder (29 kap. 7 § brottsbalken). BesökAngående besök gäller att den som är häktad eller sitter i fängelse måste ha ett tillstånd för att ta emot besök. Varje besökare måste först godkännas av anstalten. En intagen i kriminalvårdsanstalt får ta emot besök i den utsträckning det lämpligen kan ske. Besök får vägras om det kan äventyra säkerheten och inte avhjälpas genom övervakning av personal, kan motverka den intagnes anpassning i samhället eller på annat sätt kan vara till skada för den intagne eller någon annan (7 kap. 1 § fängelselagen). PermissionHuvudregeln avseende permission är att en intagen får beviljas permission när minst en fjärdedel av strafftiden avtjänats. Om den dömde missköter sig eller det finns risk för brottslighet under permissionen, eller risk för rymning, kan det medföra att permission inte beviljas (10 kap. 1 § fängelselagen). Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Vänliga hälsningar,

Vilket straff kan man få för innehav av bensodiazepiner?

2020-12-01 i Narkotikabrott
FRÅGA |Jag och min sambo fick påhälsning från polisen igår då vi beställt ett paket som blivit stannat i tullen.inrikes 36 subutex för eget bruk endast.sedan fann dom ca 20 benzo tabletter i bostaden. Vi båda har erkänt eget bruk. Vilket straff kan väntas?
Ida Tylhammar |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Bensodiazepiner är en substans som ska anses som narkotika enligt narkotikastrafflagen (Bilaga 1 Förordning (1992:1554) om kontroll av narkotika). Om man uppsåtligen innehar narkotika gör man sig skyldig till narkotikabrott. För narkotikabrott kan man dömas till påföljden fängelse i högst tre år (1 § NSL). Om brottet med hänsyn till arten och mängden narkotika samt övriga omständigheter är att anse som ringa ska istället dömas för ringa narkotikabrott till böter eller fängelse i högst sex månader (2 § NSL). Att inneha en mängd narkotika som tyder på användning endast för eget bruk talar för ett ringa narkotikabrott. Även vilken sorts narkotika man innehar påverkar vilket brott som blir aktuellt, där bland annat heroin och kokain på grund av sina mycket vanebildande egenskaper bedöms strängare än vissa andra substanser. Hur just ert innehav kommer bedömas kan jag tyvärr inte svara på.Hoppas att du fick svar på din fråga! Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline på nytt!Vänliga hälsningar,

Hur anmäler jag någon för droginnehav?

2020-11-30 i Narkotikabrott
FRÅGA |Hej, min kusin tar droger varje dag typ. Jag är orolig för honom och undrar hur jag ska göra. Ska jag polisanmäla? Kommer polisen kunna ta bort hans droger i hemmet då?
Siva Arif |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag skulle rekommendera dig att anmäla det till polisen, enklast kan en polisanmälan göras genom att du ringer till polisen per telefon på 114 14 eller genom på polisens hemsida här. Du beskriver då det som sker för dem. Det är sedan polisen som går vidare med en undersökning. För akuta ärenden kan du även ringa 112.Personens handlande samt den som säljer drogerna, utsätter både han själv för risker, men även oskyldiga människor kan komma att bli drabbade, därför gör du helt rätt i att ta tag i detta! Vänligen,

Är cannabisknoppar lagliga?

2020-11-29 i Narkotikabrott
FRÅGA |Jag är osäker på att köpa cbd buds, pga vill ha kvar mitt körkort. Men det är ett lagligt preparat och säljs av mängder av svenska företag. Jag vill börja med att säga att jag har narkotika brott sedan ungdoms år men det är dumma val jag lämnat bakom mig, (säger även detta ärligt för det är säkert många andra som undrar ur samma perspektiv). Jag har illa sömn svårigheter och och mitt kropp vill aldrig slappna av. Jag röker även en del cigarretter och vill sluta. Cbd är tydligen bättre för mina lungor och jag helt ärligt vill inte släppa röka men ändå göra nåt bättre för min kropp. Så jag har hittat att det finns cbd "buds"/"blomma" som då är till för att röka, men det innehåller bara cbd eller mindre än 0,2% thc och det kommer ifrån industri hampa vilket är lagligt.Så om jag köper detta och börjar röka, kan det ge konsekvenser? i form av att körkort kan försvinna, straff, osv.Tack.
Nathalie Ottosson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Mängden THC är avgörandeTHC som finns i cannabisplantor är klassat som narkotika (SOU 2016:93 s. 303) och därför olaglig att både använda och sälja (1 § narkotikastrafflagen). Inom Europeiska unionen (EU) är det däremot tillåtet att odla industrihampa vilket istället räknas som en jordbruksprodukt. På Jordbruksverkets hemsida finns en lista med de sorter EU klassat som lagliga. Denna lista uppdateras och förändras kontinuerligt. Innehav av ren industrihampa är inte straffbelagt (NJA 2007 s.219). För att växten ska klassas som industrihampa får den inte innehålla mer än 0,2% THC (SOU 2016:93, s. 303). Det är möjligt att utvinna THC även ur dessa plantor och beredningen som blir kan innehålla större koncentrationer av THC. Dessa beredningar klassas då som narkotika och är olagliga, även fast de ursprungligen är från en "tillåten" växt (NJA 2019 s. 531 punkt 23).Om du köper, innehar eller brukar den varianten som är laglig, det vill säga industrihampan, begår du alltså inget brott. Svensk lag följer legalitetsprincipen, vilket bland annat innebär att man inte kan straffas utan lagstöd. Du ska därför inte kunna bli av med ditt körkort eller få något straff utdömt för användning av industrihampa. För att själv odla industrihampa krävs dock särskilda tillstånd. CannabisknopparnaJag vill påpeka att begreppen cannabis, marijuana eller droghampa vanligen innebär de narkotikaklassade arterna med THC medan begreppet industrihampa avser arterna utan THC framställda för jordbruk. Om de knoppar du tittat på är en del från någon av de arter som räknas som industrihampa och är odlad med tillstånd ska de vara lagliga i såväl Sverige som övriga EU-länder. SammanfattningBestår knopparna av industrihampa med mindre än 0,2% THC är de alltså lagligt att köpa och använda dem. Detta förutsätter att användandet inte innebär att du extraherar THC och skapar en narkotikaklassad beredning eller odlar hampaväxterna. Det kan dock vara svårt att veta hur mycket THC en växt innehåller och det är bra att vara noggrann med varifrån man köper sin industrihampa. Om du skulle använda industrihampa och sedan visa positivt för THC vid ett drogprov kan det nämligen bli besvärligt att bevisa att du inte tagit "vanlig" cannabis utan industrihampa som inte ska ge utslag. Med vänliga hälsningar,

Vad kan hända mitt barnbarn som är misstänkt för ringa narkotikabrott?

2020-11-25 i Narkotikabrott
FRÅGA |Hej, mitt barnbarn togs efter att ha rökt cannabis samt tagit LSD (allt endast 1 gång i fredags). Han fick lämna urinprov och kördes hem på natten av polisen till föräldrarna. Till på saken hör att han endast är 15 år. Jag antar att soc blir inkopplad, men hur är det med övriga rättsväsende? Böter, prickar , körkort, tidigare brottslighet eller liknande? Vad kommer att hända?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningSom jag förstår omständigheterna av din fråga är ditt barnbarn misstänkt för ringa narkotikabrott genom eget bruk. Ditt barnbarn har vid ett tillfälle rökt cannabis och tagit LSD. Han fick lämna urinprov och kördes sedan hem till sina föräldrar. Du undrar nu vad som händer straffrättsligt; böter, prickar, körkort osv.Eftersom ditt barn är misstänkt för brott har det inletts en förundersökning. Under förundersökningen kan det hållas förhör och åklagaren gör sedan en bedömning om det finns tillräcklig bevisning för att väcka åtal. För vissa brott kan åklagaren välja att istället utfärda ett strafföreläggande. För att strafföreläggande ska vara möjligt krävs att den misstänkte erkänt brottet. Strafföreläggande ersätter rättegången och innebär böter. Normalstraffet för ringa narkotikabrott genom brukande är trettio dagsböter, oavsett vilken sorts narkotika som brukats. Eftersom ditt barnbarn är så ungt är det däremot tänkbart att påföljden blir en annan. En tänkbar påföljd, vilken inte är alltför ovanlig, är ungdomsvård. Ungdomsvård är en påföljd som främst är för ungdomar i åldrarna 15-17 år och som har ett särskilt behov av stöd eller hjälp från socialtjänsten. Vården preciseras i varje enskilt fall i ett ungdomskontrakt eller en vårdplan och kan innebära att ditt barnbarn under en tid blir tvungen att lämna urinprov, genomgå programverksamhet och få stöd från socialtjänsten. Döms ditt barnbarn kommer det att ske en anteckning i belastningsregistret (oavsett om så sker genom en lagakraftvunnen dom eller genom ett strafföreläggande). Döms han till böter gallras uppgiften ur belastningsregistret efter fem år, detsamma gäller om han döms till ungdomsvård eftersom han är under 18 år (17 § lagen om belastningsregister). Att en uppgift gallras innebär att den därefter inte längre finns kvar i registret. En straffrättslig dom kan i vissa fall påverka möjligheten att få (eller behålla) körkort eller körkortstillstånd. Om ditt barnbarn har körkort (t.ex. traktorkort som kan has från att man är 15 år) kommer Transportstyrelsen att informeras om domen och kan besluta att återkalla körkortet. Innan beslut om återkallelse sker kommer ditt barnbarn att informeras med möjlighet att yttra sig. Detsamma gäller om ditt barnbarn ansöker om körkortstillstånd. Det kommer att göras en helhetsbedömning i varje enskilt fall. Däremot är det i regel inte tillräckligt med narkotikabruk vid ett enstaka tillfälle för att körkort ska återkallas (jfr RÅ 1992 ref. 1). Därav torde bedömningen bli densamma vid utfärdande av körkortstillstånd.Om något är oklart eller du behöver mer hjälp från en av våra jurister är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,