Tidigare brottslighet påverkan på val av påföljd

2021-07-22 i Narkotikabrott
FRÅGA
Hej. Jag blev stannad och visiterad av polis utan samtycke när jag bara gick på sidan av gatan. Tråkigt nog hade jag en liten mix av tobak och cannabis på mig så polisen gjorde en kroppsbesiktning etc. Jag sa inget men antar att jag inte kan undvika en ringa narkotika prick?I sådanna fall är det andra pricken, vad kan då straffet bli?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga kommer att besvaras med hjälp av narkotikastrafflagen och brottsbalken (BrB).

Ringa narkotikabrott regleras i 2 § narkotikastrafflagen. Du riskerar att dömas till böter eller fängelse i högst sex månader.

Regler om straff finns i brottsbalken. Tidigare brottslighet kan påverka påföljden. Det framgår inte vad för brott du har dömts för tidigare. En förutsättning för att det ska påverka påföljden är att brottstyperna är likartade. Tidigare brottslighet kan påverka val av påföljd enligt 30 kap. 4 § BrB eller så kan det påverka straffets nivå (straffmätningen) enligt 29 kap. 4 § BrB.

Val av påföljd, 30 kap. 4 § BrB

I Sverige ska domstolen bara döma till fängelse när det verkligen behövs. Som skäl för fängelse får rätten beakta att den tilltalade tidigare gjort sig skyldig till brott. Brott som begicks för mer än 4 år sedan brukar i regel sakna betydelse. Domstolen väger dock in andra faktorer vid bedömningen av om fängelse ska dömas ut eller inte (30 kap. 4 § BrB).

Straffmätning, 29 kap. 4 § BrB.

Tidigare brottslighet kan påverka straffmätningen. Det är vid straffmätningen som domstolen bestämmer hur hög böter som ska betalas eller hur länge man ska sitta i fängelse. Har du tidigare dömts till böter så kan böterna bli högre andra gången (29 kap. 4 § BrB).

Sammanfattningsvis

Den tidigare brottsligheten kan alltså påverka vilket straff du får. Det är dock svårt att ge ett exakt svar utan att veta närmre omständigheter. Det spelar alltså roll vad du har begått för brott tidigare, vilket straff du har fått, hur längesedan det var osv. Har du tidigare dömts till böter för narkotikabrott kan det möjligen påverka hur hög böter du får nu. Utöver detta är det bra att komma ihåg att domstolen alltid gör en bedömning i det enskilda fallet.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Ebba Frisk
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Narkotikabrott (566)
2021-12-08 Vad är konsekvenserna av att köra drogpåverkad?
2021-11-30 Uppsåt vid narkotikabrott
2021-11-30 Påföljder vid narkotikabrott
2021-11-30 Är det lagligt att sälja cannabis blommor med mindre än 0.2 % THC?

Alla besvarade frågor (97717)