Kan polisen konfiskera industrihampa?

2021-08-31 i Narkotikabrott
FRÅGA
Om polisen hittar Industrihampa på ens person som är till syfte för att brukas genom t.ex inhalering kan polisen då konfiskera Industrihampan och personen bli omhändertagen av misstanke att det är Narkotika dvs. Industrihampa med högre halt än 0.2% THC. Kan man då kräva skadestånd för felaktig omhändertagande då man faktiskt inte gjort något som är mot lagen?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Rättsliga utgångspunkter

För att besvara din fråga så kommer jag att börja med att gå igenom några rättsliga utgångspunkter. THC (tetrahydrocannabinol) är klassat som narkotika (SOU 2016:93 s. 303) och därför olaglig att både använda och sälja ( 1§ narkotikastrafflagen). Inom EU är det däremot tillåtet att odla industrihampa som istället räknas som en jordbruksprodukt. För att odlingen ska klassas som industrihampa måste det vara bland annat en godkänd sort samt du måste ha skickat in en ansökan om gårdsstöd på odlingen, annars kommer odlingen av hampan att beaktas som en narkotika produkt (du kan läsa mer här).

Därmed är innehav av ren industrihampa i regel inte straffbelagt (NJA 2007 s. 219) då det är kategoriserat som en jordbruksprodukt. Vidare så måste dock växten för att klassas som industrihampa inte innehålla mer än 0.2 % THC. Om man skulle utvinna en högre koncentration av THC från hampan så skulle beredningen klassas som narkotika och därmed vara olagligt (NJA 2019 s. 531 punkt 23).

Sammanfattningsvis, om industrihampan består av lägre än 0.2% THC är det därmed lagligt. Om användandet inte innebär en extraktion av THC så är det lagligt att inneha och även inta/konsumera/bruka industrihampan eftersom den är undantagen narkotikadefinitonen.

Kan polisen konfiskera industihampan?

Om det finns anledning att anta att ett brott har begåtts på vilket fängelse kan följa, får kroppsvisitation göras på den som skäligen misstänks för brottet. Visitationen görs för att söka efter föremål som kan tas i beslag eller i förvar eller annars för att utröna omständigheter som kan vara av betydelse för utredning om brottet. (28 kap. 11 § rättegångsbalken.). Polisen kan därmed ta industrihampan i beslag om de har anledning att anta att det är narkotika och därmed skulle utgöra ett narkotikabrott. Eftersom industrihampa med stor sannolikhet kan se likadan ut som cannabis så har polisen förmodligen svårt att se skillnaden på plats och därmed får de konfiskera industrihampan för att kunna kontrollera om det är narkotika eller ej.

Kan man kräva skadestånd?

Om polisen skulle omhänderta industrihampan och de skulle orsaka skada på föremålet/industrihampan (som att industrihampan förstörs med mera) så har man rätt till ersättning om:

1. Du kan visa att skadan orsakats av polisen

2. Du ska utförligt kunna beskriva vad som har orsakat skadan och precisera det ersättningsbelopp du begär.

3. Du ska i möjligaste mån styrka det begärda beloppet, till exempel genom att bifoga kvitton.

Du kan läsa mer om ersättning från polisen här.

Hoppas du har fått svar på din fråga! Har du fler frågor är du välkommen att ställa dem till oss på Lawline.

Med vänlig hälsning,

Amanda Sivander
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Narkotikabrott (552)
2021-10-11 Är Tetrahydrocannabinol olagligt?
2021-10-07 Påföljdsalternativ vid narkotikabrott
2021-10-03 Är det tjänstefel av polis att inte rapportera eller bötfälla ringa narkotikabrott?
2021-09-12 Permission en månad efter grovt narkotikabrott?

Alla besvarade frågor (96515)