Kan man ta med icke godkänd medicin in i Sverige?

Hej om man är utomlands och får exempelvis antibiotikum utskrivet av läkare men detta antibiotikum är inte godkänt i Sverige, är det olagligt att föra in det i Sverige då? Vad kan man få för straff isåfall?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det är olagligt att inneha och bruka narkotika i Sverige. Man kan då dömas för narkotikabrott till fängelse i högst tre år, eller om det är ringa till böter eller fängelse i högst 6 månader (1 § och 2 § narkotikastrafflagen). Dessutom kan man dömas för narkotikasmuggling om man tar in förbjuden narkotika till Sverige utan att anmäla det till tullen (6 § smugglingslagen).

Huvudregeln om man vill föra in narkotiska läkemedel i Sverige är att det krävs tillstånd (4 § förordningen om kontroll av narkotika). Men om man reser in i Sverige från ett land som är med i Schengen, vilket Danmark är, så får man föra in narkotika utan tillstånd om två förutsättningar är uppfyllda. För det första måste det narkotiska läkemedlet vara avsett för medicinskt bruk, och för det andra måste mängden stå i relation till resans längd, och får aldrig överskrida vad som motsvarar 30 dagars förbrukning (5a § förordningen om kontroll av narkotika).

Vad innebär detta för dig?

Kolla upp vilket land din man fått medicinen utskriven, är det ett land som ingår i Schengen kan det vara tillåtet att ta med in i Sverige i vissa mängder men var noggranna med att dubbelkolla med tullen om detta är okej. Är det så att denna medicin inte är narkotikaklassat är inte de brott som jag ovan nämnt aktuella. Kontakta tullen och hör med dem vad som är okej att ta med.

Med vänliga hälsningar,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Narkotikabrott? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo