Hur byter man bankkonto för utbetalning av skatteåterbäring?

2019-03-29 i SKATTERÄTT
FRÅGA |HejDotterns sambo sitter i fängelse Får besöka honom under restriktioner men får ej ringa Ett problem är ekonomin Han kommer få tillbaka på skatten Men dottern kommer inte åt pengarna o det kontot de pengarna kommer in på är spärrat Skulle behöva ändra konto innan pengarna betalas ut Vem kan hjälpa henne ??? Med vänlig hälsning, Liselotte
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Min rekommendation är att din dotter kontaktar Skatteverket och frågar myndigheten om de har en färdig mall till fullmakt för att företräda någon annan. Om Skatteverket accepterar sådan fullmakt kan din dotter skicka den till sin sambo som skriver under den och returnerar den. Ett alternativ är att inte göra någonting; om kontot inte är aktivt kommer pengarna att returneras till Skatteverket och sannolikt utbetalas de då istället med hjälp av en avi.Med vänliga hälsningar,

Hur är det möjligt att betala för mycket respektive för lite skatt?

2019-02-13 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Hej! Hur fungerar egentligen skatteåterbäringen? Hur är det ens möjligt att betala för mycket respektive för lite skatt? Jag har försökt googla men verkar inte hitta något svar. Stadgas detta i någon lag?
Zuzu Rabi |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga, Skatteåterbäring är överskottet av de skattepengar som har betalats genom året. De som får skatteåterbäring har betalat in för mycket skatt under året och de som får restskatt/kvarskatt har betalat för lite.Att man får skatteåterbäring beror vanligtvis på att arbetsgivaren under året har gjort ett för stort skatteavdrag. En annan anledning är att många har betalat ränta på sina lån, något som är avdragsgillt. Genom att hålla koll på sina inkomster och vilka avdrag man har rätt till så går att undvika att få tillbaka på skatten.Att man får restskatt beror vanligtvis på att arbetsgivaren gör ett för litet skatteavdrag på lönen. Om den skattskyldige har flera anställningar eller uppdrag ska samtliga inkomster läggas samman för att sedan beskattas.Till följd av detta kan det bli krångligt med skatten då de olika arbetsgivarna inte har koll på den sammanlagda inkomsten. Ett tips för att undvika det, är att ta kontakt med arbetsgivaren och be dem dra mer i skatt. Ett annat alternativ är att jämka.Vänligen,

Jag gjorde fel i min deklaration, får jag skattetilllägg om jag rättar mina uppgifter?

2018-12-07 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Hej, jag driver en enskild firma och har upptäckt en rad fel i den deklaration jag lämnade in föregående år kopplat till den. Om jag hör av mig, till skatteverket för att påpeka dessa, kan jag då råka ut för någon typ av represalie - typ skattetillägg eller annan straffåtgärd? Mvh.
Ebba Ekstrand |Hej och tack för att du kontaktar Lawline med din fråga!Vad säger lagen?Skattetillägg kan tas ut om någon lämnat en felaktig uppgift till skatteverket (49 kap 4 § Skatteförfarandelag) på annat sätt än muntligt. En uppgift är felaktig om den är felaktig eller någon uppgift som ska lämnas utelämnats (49 kap 5 § Skatteförfarandelag). Om du däremot på eget initiativ rättar den oriktiga uppgiften kan skattetillägg inte tas ut (49 kap 10 § punkt 2 Skatteförfarandelag). En rättelse anses ske på eget initiativ om det inte är så att skatteverket har inlett en generell kontroll, rättelsen är kopplad till skatteverkets kontroll och rättelsen görs två månader efter att skatteverket informerat om kontrollen. Vad ska du göra?Rätta de uppgifter du lämnade till skatteverket förra året, om du är osäker på något är det bättre att fråga skatteverket än att av misstag lämna en felaktig uppgift. Tack för att du kontaktade lawline, behöver du mer rådgivning kan du ringa till oss på lawline, 08-533 300 04Vi besvarar samtal måndag till fredag 10:00-16:00

Rätt att kräva inkomstuppgift av arbetsgivare?

2018-11-20 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Kan jag kräva en skriftlig inkomstuppgift av min arbetsgivare? (Åtminstone inför deklaration)
Anja Bartholdsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Det finns ett rättsligt reglerat krav på att arbetsgivare ska lämna kontrolluppgift (information om utbetalningar samt skatteavdrag) till skatteverket, se Skatteförfarandelagen 15 kap. 4 §. Enligt skatteverkets rättsliga vägledning är den som är skyldig att lämna kontrolluppgift enligt ovan skyldig att lämna samma information till den person som kontrolluppgiften gäller, i det här fallet dig. Vidare är det viktigt att detta görs vid varje löneutbetalning så att man som anställd kan kontrollera att det skatteavdrag arbetsgivaren gjort är korrekt. Även en årlig sammanställning ska lämnas som ligger till grund för den senare deklarationen.Om ens arbetsgivare slarvar med att lämna ut kontrolluppgifter till sina arbetstagare så är det till skatteverket man ska vända sig. Utöver arbetsgivarens skyldighet att lämna kontrolluppgifter enligt ovan är hen dessutom skyldig att skriftligen ge information om alla villkor som är av väsentlig betydelse för anställningsavtalet/anställningsförhållande. Detta ska ske senast en månad efter det att man som arbetstagare påbörjat sitt arbete, se Lag om anställningsskydd 6c §. Uppgifter om lön/inkomst är definitivt en sådan uppgift. Hoppas du fått svar på din fråga! Vänligen,

TIll vem rapporterar jag skattebrott vid olovlig uthyrning?

2019-03-21 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Vi hyra en lägenhet från en man. Vi betalar hyra med kontant. Vi ger pengarna varje månad till en man som bor i en andra lägenhet i den sama huset. Nu hörde jag det att han faktiskt hyrde den här lägenheten för sina anställda. Och ligger det till företagsutgifter. Men vi betalar honom hyra kontant. Är det inte olagligt? Det betyder svarta pengar i hans företag och kanske är jag inte den enda som hyr en lägenhet från honom. Till vem kan jag rapportera?
Nicolas Kitzler |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!SkattebrottDet kan mycket väl handla om skattefusk, vilket kan medföra straffansvar enligt Skattebrottslagen. Den som avsiktligen lämnat en skriftlig uppgift som ger upphov till att skatt undandras det allmänna, till exempel genom en felaktig skattedeklaration gör sig skyldig till skattebrott. Detta kan leda till fängelse i högst två år. Är brottet grovt kan brottet leda till fängelse i lägst sex månader och högst sex år. Vid bedömningen av om brottet är grovt tar man hänsyn till bland annat beloppets storlek. En annan faktor som kan göra att brottet bedöms som grovt är om brottet är ett led i en systematisk verksamhet för skattefusk, Skattebrottslagen 2 och 4 § andra stycket. Till vem kan man rapportera?Skatteverket tar emot anonyma tips om skattefusk. Du kan fylla i en anmälan på deras hemsida, du hittar den via denna länk: Skatteverket. Du kan ävenn rapportera den otillåtna uthyrningen till Fastighetsägaren eller företaget som hyr ut fastigheten till mannen ni hyr av. Hoppas du fick svar på din fråga! Med vänlig hälsning,

När ska arbetsgivaravgifter dras?

2018-12-26 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Hallå. Jag har börjat ett nytt jobb där min arbetsgivare har dragit arbetsgivaravgift på min första lön. Är det rätt? Enligt mitt jobb så gör man så. Jag har ingen F-skatt, jag fakturerar inte dom, dom har F-skatt. Sen efteråt dras den vanliga skatten på det. Från att ha fått strax över 15.000 så är jag nere på 8.900. Jag är projektanställd.
Lena Famulak |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Så som jag förstod din fråga, så undrar du om en arbetsgivare gör rätt i att dra av arbetsgivaravgifter på din bruttolön. Enligt (12 kap. 36a§ inkomstskattelagen) ska arbetsgivare betala arbetsgivaravgifter på inkomster en fysisk person betalar med anledning av socialavgiftsavtal. Arbetsgivaren är således skyldig att betala arbetsgivaravgifter som alla sina arbetstagare, och denna uppgår normalt till ca 31% av bruttolönen. För ett konkret svar på din fråga så ska inte arbetsgivaren dra av denna avgift från din lön, utan det är en avgift som arbetsgivaren själv är skyldig att betala. Du har således rätt till att få ut den lön som är överenskommet enligt avtal med arbetsgivaren, och arbetsgivaren är skyldig att utge den fulla lönen (och därmed ska du få tillbaka "arbetsgivaravgiften" som dragits från din lön). Om arbetsgivaren har kollektivavtal, rekommenderar jag att du vänder dig till det fackförbund som du eventuellt är medlem i, ifall det skulle uppstå tvister eller dispyter. Lycka till! Med vänliga hälsningar,

Måste man skatta på egendom man får när man avvecklar en ekonomisk förening?

2018-11-26 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Hej!Jag är ordförande i en ekonomisk förening!Vi tänker avveckla den. Föreningen äger en fastighet. Enligt stadgarna tillfaller den en andelsägare.Behöver någon betala skatt vid ett sådant förfarande?
|Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det finns en specialregel tillämplig när ekonomiska föreningar upplöses (42 kap. 19 § Inkomstskattelagen). Enligt regeln så ska sådant som en medlem tar emot från föreningen behandlas som utdelning till den delen det överstiger värdet på den inbetalda insatsen. Utdelningar är man skatteskyldig för (42 kap. 1 §). Det korta svaret på din fråga är alltså ja, mottagarna kommer att behöva skatta på utdelningen om den för var och en av dom är värd mer än deras inbetalda insats.

Vad krävs för personligt betalningsansvar för bolags (AB) skatteskulder och vilka åtgärder bör jag vidta?

2018-09-20 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Hej. Jag driver ett byggbolag som har nu hamnat i ekonomisk knipa. Vi ligger efter med arbetsgivareavgifter, skatteverket har skickat övervägande på att dra tillbaks f-skatten. Hela problemet börjar med att min före detta anställd räknade fel på beställningar vilket gör att vi utför halva beställningen gratis och arbetstimmarna springer iväg. Enligt min beställare är det vårt problem efter att ha skrivit på beställningen. Nu får jag information om personlig ansvar över skatt och andra avgifter. Kan jag bli personlig ansvarig ? Vad kan jag göra nu ? Jag behöver ha hjälp med att lösa situationen. Tacksam för svar.
Pontus Schenkel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det som skiljer aktiebolag från andra företagsformer är framförallt att aktieägare inte kan åläggas personligt betalningsansvar för aktiebolagets skulder (1 kap. 3 § aktiebolagslagen (ABL)). Det finns dock vissa regler som kan medföra att företrädare för aktiebolag åläggs personligt betalningsansvar.Betalningsansvar för skatteskulderAv 59 kap. 13 § SFL och 12 kap. 6 § SBL framgår att om en företrädare för en juridisk person uppsåtligen eller av grov oaktsamhet inte har betalat skatt eller avgift, är företrädaren tillsammans med den juridiska personen skyldig att betala skatten eller avgiften. Innebörden av företrädare avser främst styrelseledamöter och VD; legala företrädare. Dock kan även så kallade "faktiska företrädare" som haft maktpositioner i bolaget, utan att vara legala företrädare, omfattas av ansvaret. Betalningsskyldigheten är knuten till den tidpunkt vid vilken skatten eller avgiften ursprungligen skulle ha betalats.Legal företrädare?Skatteverket kommer i första hand att undersöka vad som är registrerat i bolagsverkets register och det ställs stora krav på eventuell motbevisning. I det fall du registrerats som VD eller styrelseledamot i Bolagsverkets register, kommer anses vara legal företrädare för bolaget.Uppsåt eller grov oaktsamhetAtt inte betala en skatteskuld anses inte som ett uppsåtligt eller grovt oaktsamt förfarande om man senast på förfallodagen vidtagit åtgärder för att avveckla bolagets skatteskulder. Sådana åtgärder kan vara ansökan om konkurs, ansökan om företagsrekonstruktion eller en betalningsinställelse som följs av en ansökan om ackord eller konkurs. I det fall bolaget fortsätter verksamheten, trots att det synes ha varit på obestånd under en längre tid och det inte vidtas verksamma åtgärder för att få till stånd en samlad avveckling av bolagets skulder med hänsyn till samtliga borgenärers intressen, kan uppsåtligt eller grovt oaktsamt förfarande anses föreligga.Undantag till betalningsskyldighetEnligt 59 kap. 15 § SFL och 12 kap. 6 b § SBL får företrädaren helt eller delvis befrias från betalningsskyldigheten om det finns särskilda skäl. Noteras kan att Högsta domstolen i senare rättsfall synes visa en benägenhet för mer allmänna skälighetsresonemang, som resulterat i en till synes något mer generös tillämpning av jämkning och eftergift. Det kan sålunda i detta fall diskuteras huruvida det utgör särskilda skäl att en arbetstagare utfört sitt arbete med ett till synes bristande utförande. Förvisso kan mot detta anföras, att du som VD ansvarar för bolagets löpande förvaltning, det vill säga. åtaganden som regelbundet görs i bolaget enligt dess verksamhet och att du sålunda haft viss kontroll över det utförda arbetet eller skyldighet att informera dig om skötseln. Det är emellertid slutligen fråga om en bedömning i det enskilda fallet, vilken får genomföras av domstol.Jämkning och överklagandeI rättsfallen NJA 1973 s. 544 och NJA 1974 s. 423 hade inte aktiebolag erlagt betalning för vissa skatteskulder. Så snart företagsledaren fått reda på bolagets försummelse att betala de innehållna skattebeloppen hade han gjort vad som stod i hans förmåga att ordna upp saken. I och med att detta inte lyckades medverkade denne till att bolaget inte fortsatte sin verksamhet utan försattes i konkurs. Skäl för eftergift ansågs därför finnas. Det finns sålunda möjlighet att jämka eller undgå betalningsansvar.I det fall Skatteverket ändå beslutar att hålla dig ansvarig för skatteskulderna så kan du i sista hand överklaga beslutet till domstol (67 kap. 2 § skatteförfarandelagen). Ha dock i åtanke att även om du vinner så får du stå för dina rättegångskostnader, eftersom det är en förvaltningsprocess.Kan arbetstagaren åläggas ansvar?I detta fall kan man anföra att du som arbetsgivare lidit –vad som inom skadeståndsrätten kallas –ren förmögenhetsskada. Det är alltså fråga om ekonomisk skada som inte har samband med en sak- eller personskada. Utgångspunkten är, enligt skadeståndslagen (SkL), att sådan skada endast ska ersättas om den vållats genom brott. Det finns dock rikligt med praxis, vari stadgas att brott inte krävs i varje fall. Skadeståndsansvaret regleras i detta fall särskilt avseende anställningsförhållanden i 3-4 kap. (SkL). I 4 kap. 1 § stadgas att: "För skada, som arbetstagare vållar genom fel eller försummelse i tjänsten, är han ansvarig endast i den mån synnerliga skäl föreligger med hänsyn till handlingens beskaffenhet, arbetstagarens ställning, den skadelidandes intresse och övriga omständigheter." Enligt lagens förarbeten är lagrummet även tänkt att avse rena förmögenhetsskador, oavsett brott.För arbetstagare skadeståndsansvar krävs fel eller försummelse på grund av uppsåt eller vårdslöshet. Arbetstagaren måste även kunna tillräknas vållandet i subjektivt hänseende. Det subjektiva rekvisitet kan tänkas brista, exempelvis om fråga är om en mycket ung och oerfaren arbetstagare som ställts inför en honom övermäktig uppgift. Beroende på omständigheterna i det enskilda fallet, kan alltså arbetstagarens bristande utförande av uppgifterna denne tilldelats, kunna resultera i skadeståndsskyldighet.Slutsats och rekommendationAv frågeställningen att döma tycks det som att du är legal företrädare, eller i vart fall företrädare, för bolaget. Som företrädare kan du åläggas personligt betalningsansvar för uteblivna skatteinbetalningar. För detta krävs att det föreligger uppsåt eller grov oaktsamhet. Detta föreligger i det fall företrädare uppsåtligen (exempelvis avsiktligen) undlåter erlägga skatteinbetalning eller efter att det uppdagats att skatteinbetalning inte skett, fortsätter bedriva verksamheten. I vissa fall kan det föreligga undantag för personligt betalningsansvar. I detta fall kan man resonera utifrån att det är en arbetstagares undermåliga arbete som förorsakat denna situation. Skulle inte detta vinna framgång, kan man begära jämkning. Detta kan accepteras i det fall man vidtar åtgärder för att betala, alternativt avvecklar företaget. I detta fall kan det även aktualiseras att rikta ett skadeståndsanspråk mot arbetstagaren.Jag rekommenderar att du omedelbart kontaktar Skatteverket för att begära anstånd, alternativt finner en ekonomisk lösning för att inbetala skatten. Du kan även begära bolaget i konkurs. Genomför du någon av dessa åtgärder, alternativt några i kombination, kan du möjligen undgå personligt betalningsansvar för bolagets skatteskulder.Jag kommer att ringa dig fredag den 21:e september ca kl. 17.00. Om tiden inte passar kan du mejla mig på pontus.schenkel@lawline.se. Jag föreslår att vi under samtalet utreder saken mer ingående.Har du några fler frågor, eller vill du komma i kontakt med någon av våra jurister, är du varmt välkommen att återkomma till mig på pontus.schenkel@lawline.se!