Skattebrott och skattskyldighet för otillåtet bettingupplägg

2018-03-29 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Jag är osäker på om jag gör mig skyldig till skattebrott eller eventuellt grovt skattebrott.Jag använder spelbolagens (bet365, bethard osv) generösa välkomstbonusar för spel på fotbollsmatcher. Typfallet innebär att jag sätter in 1000 och får 1000 i bonus. Eftersom jag bara kan få bonusarna en gång per sida i mitt namn har jag börjat spela på mina vänner, mot att de får en andel av vinsten som genereras. Jag swishar då pengar till min vän som sedan sätter över dessa på spelsidorna. Jag har skapat dessa konton och det är jag som lägger alla spel. Eventuella vinster plockas ut och jag får tillbaka majoriteten av vinsterna. I snitt får mina vänner 2500 kronor. Hela arbetet med att sätta in pengar på de 23 sidorna jag spelar på och sedan lägga spelen och ta ut vinsterna för att sedan avsluta samarbetet tar vanligen 5-10 dagar per person. Jag spelar på flera parallellt.Jag har för en tid sedan nått en punkt där mina vänner mot en ersättning på 1500 kronor rekommenderar nya kandidater jag kan spela på. Detta har blivit väldigt storskaligt för mig och jag tjänar flera hundra tusen varje månad. I snitt betar jag av sju personer varje vecka. Vinsterna är inte skattepliktiga eftersom alla spelbolagen som används är inom EU/ESS. Dock skulle detta kunna betraktas som någon form av näringsverksamhet. Jag vill göra rätt för mig och inte åka på rejält straff med fängelse som följd. Bör jag vara orolig om jag inte betalar skatt på detta?
Sebastian Näslund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Enligt mig kommer du förmodligen inte anses skattskyldig för det bettingupplägg du beskriver i din fråga, även om det sannerligen låter som att du skapat någon form av "näringsverksamhetsliknade" upplägg. I princip alla stora spelbolag har som avtalsregel att du inte får agera för en annan part när du spelar på ett konto. Ett spelkonto är endast tänkt för personligt bruk. När du lägger spel på andras konton begår du avtalsbrott gentemot de olika spelbolagen. Själva "verksamheten" i sig är alltså inte tillåten. Detta faktum gör det dock inte helt uteslutet att du slipper betala skatt för inkomsten. Inkomster från otillåten verksamhet kan i vissa fall tas upp till beskattning i inkomstslaget tjänst. Detta förutsätter dock att verksamheten hade beskattats om den bedrivits lagligt. I din fråga föreligger inte denna förutsättning då, precis som du säger, bettingvinster inom EU/EES är skattefria. Således kan du enligt mig knappast vara att anse som skattskyldig i detta fall. Det du bör oroa dig för är nog istället spelbolagen. Det kan naturligtvis vara mycket svårt för ett spelbolag att fånga upp en "osynlig" tredje part (vilket i detta fall är du). Upptäcks bettingupplägget du beskriver av spelbolagen kommer dock de berörda kontona med all säkerhet stängas ner och alla pengar på dem gå förlorade. Hoppas du känner att du fått lite klarhet i din fråga!

Kan jag behålla skatteåterbäringen även om jag har en skuld hos kronofogden?

2018-03-28 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Hej! Jag har skulder hos kronofogden, få jag behålla skattepengar?
Ronja Westlin |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!I mitt svar utgår jag ifrån att det du menar med skattepengar är skatteåterbäring, om jag skulle ha tolkat din fråga fel är du varmt välkommen att höra av dig igen med de korrekta förutsättningarna!Om du har skulder hos kronofogden kommer skatteåterbäringen i första hand överföras av Skatteverket till Kronofogden för att betala dina skulder. Om det sedan skulle bli en summa över, när dina skulder är betalda, kommer du att få dessa pengar (Kronofogdens hemsida).Jag hoppas att du känner att du har fått ett tydligt svar på din fråga, om det är något mer du undrar över så är du varmt välkommen att återkomma!Vänligen,

Vad räknas som inkomst och vad gör inte det?

2018-03-19 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Vad räknas som inkomst enligt lag?Vad räknas som inkomst enligt skatteverket? Och vad räknas ej som inkomst enligt frågorna?
|Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Det finns ingen samlat inkomstbegrepp i lag men i Sverige utgår man från den så kallade källteorin. Källteorin innebär att man beskattas på sådant kapital som utgör avkastning ur en varaktig inkomstkälla.Det som lagen anser att är inkomst anser även skatteverket att är en inkomst eftersom skatteverket måste följa lagen. Ifall man anser att skatteverket gjort en felbedömning i fråga som har betydelse för beskattningen får detta överklagas (67 Kap 2 § Skatteförfarandelag).Inkomstskattelagen (IL) räknar upp tre inkomstslag. Det första är tjänst (10-12 IL) dvs. sådana inkomster du får pga. anställning, uppdrag eller annan inkomstgivande verksamhet av varaktig eller tillfällig natur (10 Kap 1 § 2 st IL). Till detta inkomstslag hör även inkomster man får i hobbyverksamhet om man har sådana, t.ex. biodling. Det andra inkomstslaget är näringsverksamhet (13-40 Kap IL). Med näringsverksamhet menas förvärvsverksamhet som bedrivs yrkesmässig och självständigt (13 Kap 1 § IL). Det sista inkomstslaget är kapital (41-55 Kap IL). I detta inkomstslag beskattas du dels för inkomster och utgifter du har pga. innehav av tillgångar och skulder, t.ex. aktier, dels för kapitalvinster och kapitalförluster, t.ex. när du säljer en aktie (41 Kap 1 IL).Jag tolkar din sista fråga som en fråga om vilka inkomster som inte ska beskattas (8 Kap IL). Arv och gåva är t.ex. skattefritt (8 Kap 2 § IL), lotterivinster, stipendier, bidrag, skadestånd, hittelön osv. är även skattefria. Även kapitalvinster du får då du avyttrar personliga tillgångar om dessa understiger 50 000 kr (52 Kap 2 § 2 st IL) är skattefria.Vill du ha mer rådgivning eller hjälp av en jurist? Då kan du använda dig av någon av våra andra tjänster:- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar för 995 kr, klicka här- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h för 1495 kr, klicka här- Boka tid med en jurist för 1677,50 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.Vänligen,

Arrendera från eget bolag utan förmånsbeskattning

2018-02-28 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Hej!Undrar lite över arrende. Vi är tre delägare i ett bolag och bolaget äger en jordbruksfastighet. På denna fastighet finns ett antal stugor från 30-talet i varierande skick. För att inte bli förmånsbeskattade funderar vi nu på om vi skulle arrendera varsin stuga. Vi använder dessa stugor privat ibland.Är det möjligt att arrendera från sitt eget bolag?Hur låg arrendekostnad kan vi sätta?Mvh Undrande
David McKenzie |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Det är möjligt att arrendera från sitt eget bolag då bolaget är en egen jurdisk person.Enligt huvudregeln är alla förmåner en anställd får på grund av sin anställning skattepliktiga.Sätts arrendekostnaden till ett marknadsmässigt pris och betalas med skattade pengar är det inte fråga om en förmån och ni kommer heller inte att bli förmånsbeskattade.För att undvika att bli förmånsbeskattade så måste arrendekostnaden motsvara markandsvärdet, det vill säga vad en utomstående skulle få betala för en motsvarande stuga.Hoppas att du fått svar på din fråga.Vänligen,

Vad händer om det finns en skatteskuld i dödsboet och flera dödsbodelägare?

2018-03-28 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Det finns två dödsbodelägare och nu har dödsboet fått en kvarskatt.Delas kvarskatten lika på dödsbodelägarna?
Amanda Olsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Primärt är det mening att de pengar som tillhör dödsboet ska täcka alla skatt innan en utdelningen till dödsbodelägarna sker. Båda dödsbodelägarna ska påverkas lika. Finns inte möjlighet till utdelning och pengar att betala skatten saknas är det inte dödsbodelägarnas ansvar att betala in det. Skulden ska då restföras till Kronofogden och kan skrivas av efter fem år.Vidare hänvisningar för hur dödsboets deklaration ska ske kan du hittar på Skatteverkets hemsida. Hoppas det besvarar din fråga och lycka till!

Hur ska jag deklarera?

2018-03-28 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Jag flyttade tillbaka till Sverige 11/7/2017 efter 15år i USA. Ska jag bara ta med inkomsterna efter det datumet på min Svenska deklaration?
Sofia Nygren |Hej och tack för att du valt att kontakta Lawline!På din svenska deklaration ska du ta med inkomster som härrör från Sverige och/eller som du intjänat när du varit bofast här. Om du t.ex. sålt en fastighet i Sverige under tiden år 2017 då du fortfarande var bosatt i USA ska du också deklarera för detta. Den förvärvsinkomst du intjänat ska du deklarera för från det datum du flyttade till Sverige.Hoppas du fick svar på din fråga.Väl mött!

Kan jag vara folkbokförd på en postboxadress?

2018-03-19 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Hej.Jag bor i min segelbåt. Just nu ligger den i Sverige Men i framtiden kommer jag att segla omkring Hur skall jag vara folkbokförd. Kan jag vara bokförd med en postboxadress?
Pontus Schenkel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Folkbokföring regleras i folkbokföringslagen, vilken du finner här; här. Av 3 § framgår att den som efter inflyttning kan antas under sin normala livsföring komma att regelmässigt tillbringa sinnattvilaeller motsvarande vila (dygnsvilan) i landet under minst ett år ska folkbokföras. Även den som kan antas komma att regelmässigt tillbringa sin dygnsvila både inom och utom landet skall folkbokföras om han med hänsyn till samtliga omständigheter får anses ha sitt egentliga hemvist här.Vidare framgår det av 8 § att om en person under en på förhand bestämd tid av högst sex månader regelmässigt tillbringar sin dygnsvila på en annan fastighet än den där han har sitt egentliga hemvist, anses detta inte leda till ändrad bosättning. Således ska du fortsätta vara skriven på din gamla adress även om du inte faktiskt bor där. Det framgår av prop. 1990/91:153 att din situation inte anses vara skäl till t.ex. avregistrering. Beträffande boxadress är det inte möjligt, men du kan självfallet se till att få din post till en box när du är borta.Jag rekommenderar att du läser vad Skatteverket har att säga angående frågan på deras hemsida; http://www.skatteverket.se/privat/skatter/arbeteinkomst/internationellt/arbetautomlands/utomlandskortareansexmanader.4.2a9d99b2110b7fcf5c080009233.html. Du kan även ringa Skatteverket och höra hur de vill behandla din situation.Har du några fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!Vänligen

Försäljning och gåva av andel i fastighet

2018-02-27 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Jag äger en fastighet med ett ingångsvärde på 1000000 kr. Värdet på fastigheten är nu 2500000 kr och min blivande sambo ska bli delägare till 50%, baserat på detta värde. Bör man genomföra ägandeförändringen genom en överlåtelseförklaring eller försäljning? Hur blir de eventuella direkta skatteeffekterna och, framför allt, vad blir våra respektive ingångsvärden vid en eventuell gemensam försäljning i framtiden?
Jakob Karlsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om du säljer halva fastigheten kommer du att beskattas för den kapitalvinst du gör. För fastigheter gäller följande formel för att beräkna kapitalvinst enligt 44:13 inkomstskattelagen (IL):Ersättning för avyttrade tillgången – Utgifterna för avyttringen – Omkostnadsbeloppet = KapitalvinstOmkostnadsbeloppet utgörs enligt 44:14 IL av utgifter för anskaffning ökad med förbättringsutgifter. När du säljer halva fastigheten måste omkostnadsbeloppet proportioneras utifrån hur stor del av fastigheten som säljs. Det finns lite olika metoder för hur detta kan göras, och i den delen hänvisar jag till Skatteverkets hemsida, här. Jag tolkar det som att ditt anskaffningsvärde var 1 000 000 kr. Om du får räkna av hälften av ditt omkostnadsbelopp får du alltså dra av 500 000 från din kapitalvinst för din anskaffningsutgift (förutsatt att du inte haft några förbättringsutgifter). Om du säljer andelen för marknadsvärdet blir uträkningen av kapitalvinsten därmed 1 250 000 – 500 000 = 750 000 kronor. 22/30 av den vinsten tas sedan upp till beskattning enligt 45:33 IL, vilket blir 550 000. Skattesatsen är 30% enligt 65:7 IL och därför blir summan du ska skatta 30% av 550 000 = 165 000 kr.Om du skänker bort fastigheten kommer det inte att bli några skattekonsekvenser i nuläget, eftersom gåvor numer är skattebefriade enligt 8:2 IL. Det kommer dock påverka skatten som din sambo vid en försäljning blir skyldig att betala. När egendom överlåts genom gåva inträder nämligen den nya ägaren in i den tidigare ägarens skattemässiga situation enligt den s.k. kontinuitetsprincipen (44:21 IL). Det innebär att det omkostnadsbelopp som din sambo skulle få använda vid en försäljning är det som du hade fått använda. I det här fallet skulle det beloppet vara samma som ovan, dvs 500 000 kr för sambons andel. Om sambon i stället köper andelen får det anskaffningsvärdet användas. Om sambon köper andelen för anskaffningsvärdet får således 1 250 000 kr dras av från kapitalvinsten. Om värdet stiger till 3 000 000 när ni ska sälja fastigheten blir skillnaden alltså följande:Kapitalvinst vid gåva = 1 500 000 – 500 000 = 1 000 000Kapitalvinst vid försäljning = 1 500 000 – 1 250 000 = 250 000Vilken överlåtelseform ni använder nu påverkar alltså till stor del vilket belopp som din sambo senare behöver skatta vid en försäljning. Att överlåta något genom gåva innebär därför egentligen snarare att skatten skjuts upp än att överlåtelsen är skattefri. Med det sagt är det givetvis i nuläget enklare att överlåta andelen som gåva, eftersom ni slipper överförandet av pengar och beskattningsskyldigheten inträder först senare.Hör gärna av dig om du har fler frågor!