Aktiebolag eller enskild näringsverksamhet

2019-06-21 i SKATTERÄTT
FRÅGA
Hej jag ska precis köpa fyra tomter som jag har tänkt att bygga hus på och sälja, då det är väldigt förvirrande med alla skatter och såklart vill jag betala så lite skatt som möjligt, min fråga är helt enkelt vad som vore bäst, att bygga dessa hus inom ett AB eller att bygga och sälja dom privat?Tack för att ni finns!
SVAR

Hej och tack att du vänder dig till Lawline!

Vad gäller förhållandet mellan de olika bolagsformerna är målet att alla former ska ha samma, eller i alla fall liknande skattemässiga konsekvenser. De bolagsformer som i ditt fall kommer att bli aktuella är som du har nämnt, enskild näringsverksamhet och aktiebolagsform.

I skatterättsliga sammanhang är det viktigt att skilja på de tre olika inkomstslagen, tjänst, kapital och näringsverksamhet då dessa är hänförliga till olika händelser.

Juridiska personer – beskattas enbart i inkomstslaget näringsverksamhet, skattesats 21,4%

Fysiska personer – kan beskattas i näringsverksamhet, kapital eller tjänst

- Näringsverksamhet och tjänst = förvärvsinkomster (varierande skattesats/progressiv beskattning utefter vad man tjänar, se nedan)

- Kapital = kapitalskatt på 30% av vinsten

Aktiebolag:

Reglerna kring aktiebolag kan i vissa fall ses som "enklare" än reglerna om enskild näringsverksamhet. I ett aktiebolag beskattas vinsten, år 2019 med 21,4% enligt 65 kap 10 § inkomstskattelagen (IL), detta är vad som kallas för bolagsskatten. Viktigt att poängtera är att procentsatsen 21,4 är en övergångsbestämmelse som inte direkt framgår av lagtext.

Vad som nu har redogjorts är vinstskatten som ska betalas i själva bolaget. Skulle du som aktieägare vilja ta ut vinsten som utdelning kommer du som privatperson att beskattas för utdelningen i inkomstslaget kapital med 30% av vinsten enligt 65 kap 7 § IL.

Sammanfattning aktiebolag:

Bolagets vinst beskattas med 21,4% hos bolaget i inkomstslaget näringsverksamhet.

Utdelning ur företaget beskattas 30% hos aktieägaren i inkomstslaget kapital

Enskild näringsverksamhet:

Skulle du istället välja att bedriva din verksamhet som enskild näringsverksamhet, eller snarare som fysisk person är det andra regler som blir aktuella. För det första kommer överskottet av näringsverksamheten tillsammans med eventuell övrig lön/inkomst av tjänst att beskattas som förvärvsinkomst, trots att resultatet av näringsverksamheten beräknas separat.

I och med att resultatet av näringsverksamheten tillsammans med inkomst av tjänst ska beskattas som förvärvsinkomst kommer du dels behöva betala kommunalskatt och dels betala eventuell statlig inkomstskatt, beroende på om förvärvsinkomsterna överstiger viss skiktgräns eller inte enligt 1 kap 3 § IL. Detta betyder att en enskild näringsverksamhet kan beskattas med en mycket högre procentsats än ett aktiebolag på grund av den progressiva beskattningen.

Som tidigare nämnts är utgångspunkten i den svenska skatterätten att alla bolagsformer ska beskattas på liknande sätt. För att uppnå detta kan man därför i sin enskilda näringsverksamhet justera sitt resultat på olika sätt. Dessa justeringar görs bland annat genom så kallade räntefördelningar i 33 kap. IL, periodiseringsfonder i 30 kap IL och expansionsfonder i 34 kap IL (finns även fler justeringar och justeringar som även är tillämpliga i aktiebolag).

Viktigas vad gäller dessa justeringar är att man kan "ändra sitt resultat". För att ge ett tydligare exempel ska jag gå in på expansionsfonden som också är den viktigaste justeringen för att uppnå ett liknade skattemässigt resultat som aktiebolag.

Expansionsfond 34 kap IL:

Vid överskott i enskild näringsverksamhet kan man välja att antingen behålla överskottet och skatta på det enligt den progressiva beskattningen som jag redogjort för ovan, eller kan man lägga in överskottet i en expansionsfond. Om man lägger in överskottet i en expansionsfond ska överskottet beskattas med 21,4%, samma som bolagsskatten enligt 65 kap 8 § IL. Av samma lagrum framgår att när du väl återför överskottet till näringsverksamheten ska 21,4% av minskningen av fonden avräknas från den slutliga skatten.

Sammanfattning enskild näringsverksamhet:

Överskottet av näringsverksamheten tillsammans med övrig lön/inkomst av tjänst = förvärvsinkomster som beskattas progressivt med kommunalskatt och statlig inkomstskatt.

Expansionsfond för att uppnå liknade skattemässiga resultat som aktiebolag. 21,4% skatt på avsättningen till fonden som du får göra avdrag med på skatten när du återför överskottet till näringsverksamheten.

Att tänka på:

I ett aktiebolag kommer du som aktieägare att vara anställd. Viktigt att tänka på är därför att det kommer att tillkomma arbetsgivaravgifter och andra sociala avgifter.

I en enskild näringsverksamhet kommer du inte att vara anställd varför andra avgifter finns för att uppnå samma skydd. Dessa är bla. egenavgifter m.m.

Detta är ett komplicerat område men jag hoppas att du fick lite vägledning i din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Isabelle Nordin
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (531)
2020-07-31 Försäljning av lägenhet i utlandet
2020-06-25 Tidsfrist för omprövning av beskattningsbeslut samt efterbeskattning
2020-06-13 Ska en överföring till utlandet beskattas?
2020-05-08 Var tips om svartarbete kan lämnas

Alla besvarade frågor (82688)