Kan jag folkbokföras på en postboxadress?

2019-09-07 i SKATTERÄTT
FRÅGA
Jag har snart sålt min bostad och kommer att bo i Thailand större delen av året. När jag är i Sverige kommer jag bo på hotell eller hos vänner. Jag tänkte skaffa en postbox, dom scannar och skickar min post till Thailand om jag så önskar. Kan jag bli folkbokförd på postboxadressen?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Tillämplig lag för att besvara din fråga är folkbokföringslagen (FBL).

Vad innebär folkbokföring?

En folkbokföring innebär ett fastställande av en persons bosättning. (1 § FBL).

Folkbokföring ska göras på personer som anses bosatta i landet. Bosatt innebär att man har sin hemvist i landet, eller om personen under sin normala livsföring regelmässigt kan komma att tillbringa sin nattvila eller dygnsvila i landet. Detta innebär att man ska folkbokföras där man har majoriteten av sin dygnsvila (3 § och 7 § FBL).

Eftersom folkbokföringen tar sikte på var personen har sin bosättning och/eller hemvist är det inte möjligt att folkbokföra sig på en postboxadress.

Vad är viktigt att tänka på vid utlandsflytt?

Om man ska flytta utomlands måste detta anmälas till Skatteverket. Om man planerar att bo utomlands i mer än ett år finns det särskilda blanketter att fylla i och sända till Skatteverket, dessa hittar du här.

Man kan även få en särskild postadress i Sverige eller i utlandet om man ska bo någonannanstans i minst sex månader. Detta gäller dock inte om man ska bo utomlands i mer än ett år, då ska man anmäla flytt till utlandet som ovan angett.

Sammanfattning

Om du ska flytta utomlands ska det anmälas till Skatteverket. Du kan ha en postbox i Sverige, men det är dessvärre inte möjligt att folkbokföra sig där eftersom folkbokföringsadressen avser var du har din bosättning.

Om du vill kan du kontakta Skatteverket för mer frågor om utlandsflytt och hur de vill behandla din situation. Kontaktuppgifter till dem hittar du här.

Jag hoppas du fick svar på din fråga! Du är välkommen att kontakta mig på jonna.johansson@lawline.se om du har kompletterande frågor kring svaret.

Med vänliga hälsningar

Jonna Johansson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (531)
2020-07-31 Försäljning av lägenhet i utlandet
2020-06-25 Tidsfrist för omprövning av beskattningsbeslut samt efterbeskattning
2020-06-13 Ska en överföring till utlandet beskattas?
2020-05-08 Var tips om svartarbete kan lämnas

Alla besvarade frågor (82582)