FrågaSKATTERÄTTÖvrigt02/08/2019

Hur mycket av friskvårdsbidraget har jag rätt att få ut om jag är föräldraledig och jobbar?

Hej!

Jag är föräldraledig sedan maj 2018. Jag ska börja jobba två dagar i veckan från och med oktober 2019 för att kunna vara hemma med vårt barn.

På mitt företag där jag jobbar har vi 2000kr friskvårdsbidrag varje år. Det finns inget kollektivavtal och i mitt anställningsavtal står det inget om att friskvård ej gäller vid föräldraledighet.

Jag har rätt att detta år (2019) få ut ett friskvårdsbidrag på 2000kr av min arbetsgivare? Min arbetsgivare hävdar att jag endast har rätt till 1000kr dvs halva bidraget eftersom jag i oktober endast kommer jobba två dagar i veckan. Stämmer detta verkligen?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Inledningsvis är det arbetsrättslig lagstiftning som gäller på det arbetsrättsliga området (t.ex. i form av lag om anställningsskydd, LAS). I ditt fall står det klart för både arbetsgivare och arbetstagare att din anställning omfattas av friskvårdsbidrag. I ditt fall är det snarare beloppet på friskvårdsbidraget som det finns oenigheter kring och då kan man ta hjälp av Skatteverkets allmänna råd (eftersom det inte finns någon lagreglerad beloppsgräns i t.ex. inkomstskattelagen).

Inledningsvis ska så kallad friskvårdsbidrag rikta sig till hela personalen oavsett anställningsform (RÅ 2001 ref. 44). En arbetsgivare får alltså inte utforma förmånen så att endast vissa anställda eller grupper av anställda på en arbetsplats kan utnyttja den, t.ex. enbart heltidsanställda eller viss enhet. Detta innebär att även vikarier och tillfälligt anställda ska kunna ta del av förmånen. Du får ju friskvårdsbidrag, så detta är inga konstigheter

En arbetsgivare bör dock kunna proportionera friskvårdsbidrag utifrån de anställdas arbetstid. Skatteverket uttalar sig såhär: "Anställda som t.ex. arbetar deltid till 50 % kan således erbjudas 50 % av det fulla värdet av bidraget, och samma villkor ska då gälla för hela personalen. Sådan proportionering eller annan fördelning av bidrag kan dock inte göras utifrån kriterier som lönenivå, tjänsteställning eller arbetsort. Inte heller bör minskad arbetstid eller ledighet på grund av sjukskrivning eller föräldraledighet medföra reducerat friskvårdsbidrag." (dnr 131 145503-17/111 samt Skatteverkets ställningstagande "Friskvårdsbidrag – proportionering utifrån arbetstid"). Detta borde innebära att det beror på din ursprungsanställningstid på ditt anställningskontrakt. Vad jag förstår så verkar du ha en anställning som avser heltid, särskilt eftersom du fått hela bidraget om 2000 kr. Att du är föräldraledig innebär ju inte att din anställning ändras – den har du ju kvar i botten. Du arbetar alltså två dagar och resterande tid som du "skulle arbetat" utifrån ditt anställningskontrakt har du föräldraledigt. Du har ju inte gått ner i arbetstid (ditt anställningskontrakt är ju oförändrat). Som jag förstår det så ska du då ha rätt till hela bidraget om 2000 kr och arbetsgivaren får alltså inte proportionera bidraget i dessa situationer. Detta verkar dock inte vara rättsligt prövat, utan Skatteverkets rekommendationer är det som finns att utgå ifrån i dagsläget.

Hoppas att du fått viss vägledning i din fråga!

Vänliga Hälsningar

Evelina KarhuRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Skatterätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo