Kan bank neka transaktion trots att kund har bevis för att pengarna inte härrör från brottslig verksamhet?

2020-06-13 i EKONOMI
FRÅGA |Hej, om jag har ett arv som är en lägenhet som har sålts (i Afrika) och pengarna satts in i ett bankkonto (I Afrika) men banken/landet (i Afrika) kräver att man omvandlar den valutan till dollar (USD eller Euro) för att man ska få/kunna skicka pengarna till bankkontot i Sverige - kan jag skicka pengarna i omgångar till bankkontot i Sverige utan att banken i Sverige lagstadgat kan hindra mottagningen ifall man har samtliga underlag på försäljningen? Dvs. kan man skicka motsvarande 300,000 SEK tre gånger istället 1,000,000 SEK en gång (med underlag som visar att lägenheten sålts för motsvarande 1,000,000 SEK) pga det inte finns tillräckligt mycket dollar (USD) i landet (i Afrika) för att omvandla hela beloppet på en gång?
Sabrina Curan |Hej! Stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Frågan är om din bank kan neka dig insättning från utlandet, trots att du har underlag som bevisar pengarnas härkomst. Detta är en fråga som regleras främst av Penningtvättslagen.Vad innebär penningtvättslagen?Penningtvättslagen är en lag från år 2017 som är baserad på EU:s fjärde penningtvättsdirektiv. Lagens syfte är att anpassa den svenska lagstiftningen till EU:s regelverk. Lagen ställer höga krav på banken att inhämta uppgifter från sina kunder. KYC - Know your customer - ska vara en del av arbetet att motverka penningtvätt samt finansiering av terrorism.Penningtvätt definieras som tillgångar, såväl pengar som annan egendom, som härrör från brott alternativt brottslig verksamhet (1 kap. 6 § penningtvättslagen). Finansiering av terrorism definieras som insamling, tillhandahållande eller mottagande av såväl pengar som annan egendom där syftet är att egendomen ska användas till terrorism eller med vetskap om att den är avsedd att användas till terrorism (1 kap. 7 § penningtvättslagen).Varför vill banken inhämta information om denna transaktion?Bankerna har idag enligt penningtvättslagen krav på att inhämta uppgifter om hur de produkter och tjänster som banken tillhandahåller kan utnyttjas för penningtvätt alternativt finansiering av terrorsim samt hur omfattande risken är för det förutnämnda (2 kap. 1 § 1 st penningtvättslagen). Även geografiska riskfaktorer ska tas i beaktande (2 kap. 1 § 2 st penningtvättslagen). Därav är utlandsbetalningar, inkomster från utlandet samt utlandsvistelser av särskilt intresse för banken. Banken har en skyldighet att ha god kunskap om hur deras kunder använder bankens tjänster och produkter för att förhindra brottslig verksamhet. Den information som inhämtas om och av kunden behandlas konfidentiellt och omfattas givetvis av banksekretess.Vad innebär detta för dig?Av det ovan anförda kan det konstateras att bankerna idag har högt ställda krav i arbetet mot penningtvätt och terrorism. Det innebär att banken inte har någon juridisk skyldighet att möjliggöra för dig att motta eller skicka pengar från och till utlandet. Det är också viktigt att notera att banken inte är skyldig att släppa fram utlandsbetalningen, även om du kan bevisa att pengarna inte härrör från brott eller kommer att användas till brott.Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att ta kontakt med oss på Lawline igen.Med vänlig hälsning,

Hur gör vi när vi betalt en faktura från fel företag?

2020-06-01 i EKONOMI
FRÅGA |Jag och en kollega äger ett AB och ett KB, där AB driver verksamhet och KB äger fastigheten där verksamheten bedrivs, vi har betalat en faktura för KB som var ställd på vårt AB som rörde kostnader för fastigheten . Kan man begära pengar åter till AB och be om ny faktura till "rätt bolag" ? Detta hände under 2019 .
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningI mitt svar till dig kommer att fokuseras på den juridiska aspekten av ditt problem och vilken ev. lösning som finns. Det kan dock vara så att det rent ekonomiskt kan finnas andra lösningar, vilket jag tar upp i slutet av svaret. Som jag förstår det utifrån din fråga äger du och din kollega dels ett AB, dels ett KB. Kommanditbolaget äger fastigheten som aktiebolaget bedriver verksamhet i. Ni har betalat en faktura för kommanditbolaget som var ställd på aktiebolaget som rörde kostnader för fastigheten. Du undrar om man kan begära pengar åter till aktiebolaget och be om ny faktura till rätt bolag.Jag förstår inte helt utifrån hur frågan är skriven om fakturan varit ställd till ert KB och att ni av misstag betalt den från ert AB. Om så är fallet kan man å ena sidan argumentera för att det rör sig av en misstagsbetalning, för vilket utgångspunkten är att mottagaren ska betala tillbaka det felaktigt mottagna. Å andra sidan skulle det resonemanget samtidigt innebära att kommanditbolaget faktiskt inte betalt fakturan och är kraftigt försenade med inbetalningen.Om fakturan var ställd till aktiebolaget och aktiebolaget har betalt den finns det inte så mycket som kan krävas av den som ställde ut fakturan. Ni kan givetvis höra med företaget om det är möjligt att makulera fakturan, få återbetalt beloppet och en ny faktura utställd på ert andra företag. Någon skyldighet att gå med på det finns däremot inte.Avslutningsvis kan jag rekommendera att ni även kontrollerar med er revisor, redovisningsbyrå eller liknande om ni kan sköta det internt. Eventuellt kan det vara möjligt att ert AB fakturerar ert KB för fakturan så torde utgifterna flyttas till rätt företag (genom att aktiebolaget får in den posten via fakturan kommanditbolaget betalar). Det är som sagt mer av en ekonomisk än juridisk fråga och min rekommendation är att du/ni kontaktar någon som kan det ekonomiska. Om ni behöver vidare hjälp av en av våra jurister är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post för en offert och vidare kontakt. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Utebliven betalning

2020-05-30 i EKONOMI
FRÅGA |Hej jag sålde en vara på Tradera. Personen betalade direkt via Tradera som sedan överför pengarna till mig. Har gjort detta många gånger, brukar ta max 2 dagar.Jag har ringt minst 5-6 gånger samt chattat flera gånger.De säger att utbetalningen inte triggats och ska göra det igen... igen.... Igen..Detta hände 5 Maj. Vad gör jag?
Tilde Skånvik |Hej, Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. Så som jag uppfattar det så har du sålt en vara men inte fått betalt. Eftersom ni har en kommunikation så får jag uppfattningen att personen har en vilja att betala. Jag skulle se över andra möjliga betalsätt och pröva dessa. Skulle personen fortfarande inte kunna betala så skulle jag meddela personen att om betalningen uteblir behålla varan om möjligt, eller upprätta en anmälan och ta det vidare både med tradera och med polisen. Hoppas du fått svar på din fråga och att det ordnar sig. Skulle du ha fler eller andra frågor så är det bara att skriva till oss igen. Allt gott,

Avsluta konto efter separation?

2020-05-29 i EKONOMI
FRÅGA |Då äkta makar haft delat konto och efter det att bouppteckningen är klar, måste kontot då avslutas?
Elin Giding |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Vid en bodelning delas som huvudregel allt giftorättsgods på hälften, i detta inkluderas även bankkonton. Med detta sagt finns det dock inget krav på att kontot måste avslutas, utan det är upp till er att göra det i samråd med banken för att avsluta eller skriva över det på den ena parten. Hoppas du är nöjd med ditt svar! Du är alltid välkommen att höra av dig till oss igen vid fler frågor. Med vänlig hälsning,

Skickas som bifogad fil

2020-06-10 i EKONOMI
FRÅGA |Skickas som bifogad fil till info@lawline.se
Jenny Hedin |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag kommer att försöka gå igenom din fråga, samt ge råd om vad du kan göra nu. Din fråga Du skriver i frågan "Skickas som bifogad fil till info@lawline.se", men ingen övrig information framgår av din fråga. Har du varit i kontakt med Lawline tidigare? Skickar du in komplettering till en tidigare ställd fråga? Jag har inte tillgång till mailadressen info@lawline.se, så kan tyvärr inte se vad du har skickat till den mailadressen. Vad du kan göra nu Om du vill boka tid med en av Lawlines jurister kan du maila mig på jenny.hedin@lawline.se, så kan jag hjälpa dig att boka tid med en jurist. Du kan även maila mig om du har någon uppföljande information rörande din fråga. Har du fler frågor kan du även ringa till Lawlines telefonrådgivning. Telefonnumret är 08-533 300 04, och telefonrådgivningen har öppet måndag–fredag kl. 10.00–16.00. Vänligen,

Utmätning utomlands (Thailand)

2020-05-31 i EKONOMI
FRÅGA |Kan kronofogden frysa samt utmäta pengar på thailändsk bank? Har skatte samt skadestånds utmätning i Sverige men bor halvårsvis i Thailand
Adam Winqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline. Utgångspunkten är att Kronofogdemyndighetens behörighet är begränsad till Sverige och att de därför inte kan vidta några åtgärder utomlands. Det finns undantag från detta där det största är att EU har ett gemensamt system för betalningsförelägganden men det bli inte relevant i ditt fall. För länder utanför EU regleras frågan från fall till fall genom avtal mellan staterna alternativt genom s.k. folkrätt (dvs oreglerade internationella lagar). Sverige har inget avtal med Thailand och inte heller folkrätten blir aktuell i detta fall. Anledningen till att folkrätten inte blir aktuell är att den bygger på en reciprocitet-princip vilket innebär att båda länder måste erkänna varandras exekutionstitlar (det rättsliga dokument som gör kronofogden behörig att utmäta). Sverige godkänner generellt sett inte andra länder exekutionstitlar vilket alltså innebär att andra generellt sett inte godkänner Sveriges. Du kan läsa om detaljerna kring detta i kronofogdens egna handbok som länkas nedan. För att göra ett långt svar kort: Nej kronofogden kan inte frysa eller utmäta pengarna du har på en Thailändsk bank. Tack igen för att du vände dig till Lawline, du är självklart välkommen att ställa ytterligare frågor. Länk till handboken: https://www.kronofogden.se/download/18.4e9b8f561559c4313de910/1467641253478/handbok_internationell_verkstallighet.pdf

Lån till kontantinsats

2020-05-30 i EKONOMI
FRÅGA |Jag köpte en lägenhet för 3.3 miljoner varav jag gick in med 300.000 ca å morsan å dom lånade mig ytterligare 500.000, finns ej med på lånet. Inget skriftligt. Och med Corona och min livsstil så vill dom nu ha % i lägenheten men ifall det skulle skita sig för mig jag står 100% på lånen så att dom är garanterade att få tillbaka sina 500.000. hur gör man detta smidigast?
Tilde Skånvik |Svar:Hej, Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. Så som jag uppfattar det så handlar frågan om huruvida ni ska avtala om lånet som du fått av din mor. Det finns olika alternativ som är möjliga. Förälder som lånar till kontantinsats, medlåntagare eller gå in som delägare. I dagsläget så förstår jag det som att du lånat pengar till en kontantinsats av din mor. Din mor har således ingen äganderätt till lägenheten och inget ansvar för lånen på lägenheten. I detta fallet så är det endast du som är skyldig att betala tillbaka pengarna du lånat av din mor till henne (500 000kr). Jag skulle rekommendera att ett skuldebrev ställs ut så att ni båda vet vilken summa och vilka villkor ni kommit överens om. Banken har jurister som kan ställa ut ett sådant eller om ni vill vända er till någon annan. Vid lån inom familj är det vanligt att man inte kräver någon ränta. Ränta fungerar som en ersättning för att man får låna pengar. Däremot så är det upp till dig och din mor att komma överens om hur ni vill göra. Din mor tycks vilja ställa en säkerhet eftersom hon vill försäkra sig att hon får tillbaka det hon lånat ut. En säkerhet i form av delägare, det innebär att hon får en andel och är med och äger lägenheten. Det innebär att hon delar på förlusten liksom vinsten då lägenheten säljs. Jag skulle rekommendera att ni besöker banken för att diskutera för och nackdelar med de olika alternativen. Hoppas du fått svar på din fråga. Du är varmt välkommen att ställa fler eller andra frågor. Allt gott,

Accepterar banker borgensåtaganden?

2020-05-19 i EKONOMI
FRÅGA |Hej, jag har en vän som funderar på att köpa en bostad och har frågat mig att eventuellt gå in som borgensman för lånet. Jag har förstått att det finns olika typer av åtagande och jag undrar vad som gäller, om det finns någon typ av borgensåtagande som i större utsträckning kan skydda mig som borgensman vid behov, t.ex. att man kan tidsbegränsa åtagandet och/eller att jag har juridisk rätt att tvinga till försäljning om personen i fråga inte skulle sköta betalningarna, rätt att kräva tillbaka ev pengar jag kan behöva betala tillbaka och så vidare? Tack på förhand,
Sabrina Curan |Hej! Först och främst, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Numera är det oerhört ovanligt att banker accepterar borgensåtagande. Istället används enbart ett system med medlåntagare. Att vara medlåntagare till ett lån innebär att banken kan kräva samtliga låntagare på ersättning. Detta åtagande kan endast upphöra genom att den ena låntagaren tar över hela lånet eller genom att lånet löses i sin helhet. Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att ta kontakt med oss på Lawline igen. Med vänlig hälsning,