FrågaEKONOMIÖvrigt07/11/2020

Kan en arbetsgivare kräva tillbaka en felaktig utbetalning?

Hej,

Har fått en faktura att jag har en löneskuld från min förra arbetsgivare på 6650kr,

När jag slutade där så tog de bort så att jag kunde se min lönespec, så fick aldrig se min sista lönespec.

Ingen har försökt kontaktat mig överhuvudtaget angående detta och jag hade inte en aning om att jag har fått för mycket i lön..

Lönen gäller december 2019 och fick en faktura nu 25 oktober 2020. Är jag verkligen skyldig att betala tillbaka de här pengarna?

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågan om återkrav vid felaktig utbetalning har inget direkt lagrum utan styrs av en juridisk princip som utvecklats i praxis (genom att domstolen använt det i sina domar). Principen kallas condictio in debiti och huvudregeln enligt denna princip är att mottagaren av en felaktig utbetalning är skyldig att återbetala vad denne mottagit.

Dock finns det undantag från denna huvudprincip som innebär att när mottagaren var i god tro om den felaktiga utbetalningen och inrättat sig efter betalningen. Inrättat sig efter betalningen kan vara att förbrukat summan, anpassat din ekonomi efter det och kanske investerat i något eller liknande. Vid en bedömning om god tro så ses det bland annat till hur stort belopp som var felaktigt, det är betydligt svårare att intyga att man var i god tro om man fick 25 000 mer i lön jämfört med 2500 kr. Beloppet du anger är 6650 kr, om detta är något du borde uppmärksammat beror på bransch, om du är timanställd och lönen mellan månaderna kunde variera inom det intervallet eller om du hade en fast månadslön t.ex.

I ditt fall så har du inte haft tillgång till att se dina lönespecifikationer själv och där igenom se hur många timmar du arbetat osv i förhållande till den lön du fick utbetald. Av det du uppger var det din förra arbetsgivares rutiner som gjorde att du inte hade möjlighet att kontrollräkna din lön eftersom du inte hade tillgång till dina lönespecifikationer. Detta talar till din fördel, dessutom anger du att företaget inte återkommit förrän nästan 1 år senare vilket ger dig ytterligare anledning att inte misstänka att något skulle vara fel. Även detta talar för att du skulle vara i god tro och därav inrättat dig efter att det du fått utbetalt skulle vara rätt lön.

Utfallen i domstol har varierat när det kommer till principen och bedömningspunkter och eftersom du inte anger om du spenderat beloppet eller inte, branschen du arbetade osv gör det svårare att ge dig något mer konkret svar. Mycket talar för att du var god tro och jag hade gett dig rådet att återkoppla till din tidigare arbetsgivare och hänvisa till principen, att du inte hade möjlighet att se din lönespecifikation är ju en åtgärd de vidtagit och att de dessutom återkommer efter så lång tid, summan inte är så pass stor att det skulle vara orimligt att du förbrukat den osv och se deras respons.

Hoppas detta var svar på din fråga,

Med vänlig hälsning,

Jessica SarhedeRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Ekonomi och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000