Ersättning för ärr

2020-07-20 i EKONOMI
FRÅGA |Hej. Jag har ett vanprydande ärr på magen efter en gallstensoperation. Jag funderar på om det finns ersättning att få för det?Tacksam för svar.Vänligen
|Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Ersättning för ärr genom personförsäkringMånga privata personförsäkringar ger ersättning för ärr som uppstått till följd av behandlingar eller olyckor. Har du en personförsäkring är därför mitt råd att du vänder dig dit för att höra efter vad som gäller vid ersättning för ärr. Villkoren kan nämligen variera mellan olika försäkringsbolag. För att ersättning ska utgå brukar dock alltid krävas att ärret är bestående, och en sådan bedömning görs normalt först ett år efter skadetillfället/uppkomsten av ärret. Mitt råd är dock att inte vänta för länge med att begära ersättning. Efter tio år har rätten till ersättning preskriberats och då är det för sent att anmäla skadan och få ersättning.Patientskadeersättning om du drabbats av en skada i samband med sjukvårdDet finns även en möjlighet i vissa fall att få s k patientskadeersättning om man drabbats av en skada i samband med hälso-, sjuk- eller tandvård. Sådan ersättning kan alla i Sverige få, oavsett om man har en privat personförsäkring eller ej. För att ha rätt till patientskadeersättning krävs att skadan ska ha kunnat undvikas om åtgärden kunnat utgöras på ett annat sätt eller genom att en annan tillgänglig behandlingsåtgärd valts. Har ärret däremot uppstått till följd av en operation som anses vara medicinskt motiverat är skadan inte ersättningsgrundande. Som jag tolkar din fråga var operationen dock nödvändig och så länge ärret inte beror på något direkt fel som orsakats av vården i samband med operationen har du inte rätt till patientskadeersättning. SammanfattningsvisHar du en personförsäkring kan du troligtvis få ersättning för ärret. Du bör då kontakta ditt försäkringsbolag för att ta reda på de exakta villkoren, och om dessa är uppfyllda begära ersättning.Vänligen,

Har banker skyldighet att informera om omvänd split?

2020-07-08 i EKONOMI
FRÅGA |Hej, jag undrar om banker som tillhandahåller en aktiemarknad som ex X har en skyldighet att informera om en omvänd split? Gissar på nej. Har företaget som man äger aktier i en skyldighet att informera deras aktieägare om en omvänd split? Är det olika beroende på vilket land aktien tillhör? Förstår inte varför, företaget har god tid på sig att skicka ut automatiserad svar till aktieägarna om sådana beslut. Om det är så att det varierar beroende på vilket land aktien tillhör eller andra faktorer undrar jag vart jag kan hitta den information.
Rahime Duman |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Det finns inte någon direkt aktuell lag för att svara på din fråga. Jag kommer därför att hämta information från X bankens hemsida som du angav i din fråga och vi kallar den banken för X.Det är på årsstämman som ett företag fattar beslut om det ska genomföras en split eller en omvänd split, men för att kunna utföra en omvänd split krävs det mer än hälften av rösterna på stämman för att det ska gå igenom. Det krävs inte något särskilt av dig för att delta i en omvänd split. Det som är däremot viktigt är att du är registrerad ägare av aktierna på avstämningsdagen, eftersom då genomförs spliten automatiskt på ditt konto. Vart hittar jag information om omvänd split? Du kan titta på bolagets kalender på deras hemsida eller i ett pressmeddelande för att få information. I pressmeddelandet får du information om det ska utföras omvänd split eller inte. Vad säger X- banken? Jag har även kontaktat X banken gällande omvänd split och deras rådgivare sa till mig att du inte kan stoppa genomförandet av en omvänd split. Gällande automatiserad information till aktieägarna om omvänd split så fick jag samma svar som ovan, dvs. företaget skickar information via deras hemsida eller pressmeddelande. När det gäller omvänd split utanför Sverige så beror det på enligt X-bankens rådgivare, men oftast ska du hitta svar på deras hemsida om omvänd split ska genomföras. Avslutningsvis så brukar banker som tillhandahåller en aktiemarknad att informera aktieägare om omvänd split ska genomföras eller inte, via deras hemsida eller pressmeddelande. Men du som aktieägare av ett visst företag hittar tydligast och bäst information på det företagets hemsida om omvänd split m.m. Hoppas att du har fått svar på din fråga! Har du fler funderingar är du välkommen åter med en ny fråga. Vänligen,

Juridisk rådgivning hos Lawlines jurister

2020-06-17 i EKONOMI
FRÅGA |Hej,Vi hade haft nyligen en ärende i socialtjänsten hur kan vi få jurist hjälp och hur mycket kan vara gällande kostnader?
Siva Arif |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline för juridisk rådgivning!Vi debiterar 2 000 kr ink. moms. per timme (2019). För vissa typer av uppdrag, till exempel upprättande av avtal eller kravbrev, kan vi ofta erbjuda fast pris. Fråga gärna om fast pris vid din första kontakt så får du mer information. För att komma i kontakt med oss klickar du här. Där ska du kortfattat ange vad du behöver hjälp med samt ange dina kontaktuppgifter. Sedan kommer en av juristerna återkomma till dig. Huvudkontoret ligger i Stockholm, men det finns en möjlighet att hålla möten per telefon eller på Skype också. Vänligen,

Har bank rätt att neka kund mobilt BankID om denne har en förvaltare?

2020-06-13 i EKONOMI
FRÅGA |Har Swedbank rätt att neka en huvudman att få tillbaks sitt mobila Bank-ID, efter hen själv spärrat pga stulen mobil?Anledningen sägs vara pga att hen har förvaltare.Vh
Sabrina Curan |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Först och främst bör det poängteras att en bank inte har någon juridisk skyldighet att ge samtliga av sina kunder förmånen att ha BankID. Detta eftersom att BankID inte omfattas av EU-direktivet 2014/92/EU om tillgång till betalkonto med grundläggande funktioner, som säkerställer vardera EU-medborgares rätt till ett bankkonto med därtill grundläggande funktioner. Om personen därutöver även är satt under förvaltarskap har denne inte den rättshandlingsförmågan som krävs för att ingå avtal om BankID (se 11 kap. Föräldrarbalken), varför denne inte kan teckna nytt avtal för mobilt BankID. Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du välkommen att ta kontakt med oss på Lawline igen. Med vänlig hälsning,

Har banken rätt att ifrågasätta var pengarna kommer ifrån?

2020-07-08 i EKONOMI
FRÅGA |Hej,Jag har gett 50.000:- till min systerdotter så hon kan lösa ett lån , banken kräver kopia på min likvidavräkning när jag sålde min lägenhet i Stockholm. Har de rätt till det för 50.000:-?
Sabrina Curan |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Frågan är huruvida din bank har rätt att kräva in likvidavräkningen i bevissyfte samt vad du har för skyldighet gällande besvarandet av bankens frågor. Detta är en fråga som regleras främst av Penningtvättslagen.Vad innebär penningtvättslagen?Penningtvättslagen är en lag från år 2017 som är baserad på EU:s fjärde penningtvättsdirektiv. Lagens syfte är att anpassa den svenska lagstiftningen till EU:s regelverk. Lagen ställer höga krav på banken att inhämta uppgifter från sina kunder. KYC - Know your customer - ska vara en del av arbetet att motverka penningtvätt samt finansiering av terrorism.Penningtvätt definieras som tillgångar, såväl pengar som annan egendom, som härrör från brott alternativt brottslig verksamhet (1 kap. 6 § penningtvättslagen). Finansiering av terrorism definieras som insamling, tillhandahållande eller mottagande av såväl pengar som annan egendom där syftet är att egendomen ska användas till terrorism eller med vetskap om att den är avsedd att användas till terrorism (1 kap. 7 § penningtvättslagen).Varför vill banken inhämta information om denna transaktion?Bankerna har enligt penningtvättslagen krav på att inhämta uppgifter om hur de produkter och tjänster som banken tillhandahåller kan utnyttjas för penningtvätt alternativt finansiering av terrorsim samt hur omfattande risken är för det förutnämnda (2 kap. 1 § 1 st penningtvättslagen). Även geografiska riskfaktorer ska tas i beaktande (2 kap. 1 § 2 st penningtvättslagen). Därav är utlandsbetalningar, inkomster från utlandet samt utlandsvistelser av särskilt intresse för banken. Banken har en skyldighet att ha god kunskap om hur deras kunder använder bankens tjänster och produkter för att förhindra brottslig verksamhet. Den information som inhämtas av kunden behandlas konfidentiellt och omfattas givetvis av banksekretess.Vad innebär detta för dig?Av det ovan anförda kan det konstateras att bankerna idag har högt ställda krav i arbetet mot penningtvätt och terrorism. Du behöver på begäran redovisa varifrån pengarna kommer från, i detta fall genom en likvidavräkning. Banken har därmed inte bara rätt till att kräva bevis för pengarnas ursprung, utan även en juridisk skyldighet att kräva det. Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att ta kontakt med oss på Lawline igen.Med vänlig hälsning,

Har man rätt att pausa räkningar i samband med ett fängelsestraff?

2020-06-30 i EKONOMI
FRÅGA |Min bror har fått ett fängelsestraff och kommer ut om 1 år. Hans räkningar kommer nu hem till mig då hans adress står här. Har man rätt att pausa räkningar? Han kan omöjligt betala nu men vill ge han en chans att göra rätt för sig när han kommer ut och att räntan inte bara skenar. Finns det någon man kan vända sig till för att få hjälp? Tacksam för svar.
Melvin Keric |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Utgångspunkten är att man själv får bekosta hyra, räkningar och liknande utgifter under fängelsevistelsen. Kriminalvården ger inte ekonomiskt stöd för den typen av utgifter. Ibland är det dock möjligt att få hjälp med exempelvis hyran av socialtjänsten, för att ta reda på om den möjligheten kan aktualiseras ska man kontakta socialtjänsten i den kommun där man är bosatt. Jag skulle rekommendera att ni vänder er till de banker/företag varifrån räkningarna kommer och se ifall det går att lösa någon form av betalningsplan under tiden din bror avtjänar sitt straff.Med vänliga hälsningar,

Vem kan få bostadstillägg?

2020-06-14 i EKONOMI
FRÅGA |Jag bo hos min son i hans hus, jag bor på övervåningen, och vi har kommit överens om en hyra på 5000 kr.Kan jag då få bostadstillägg?
Natasha Fathifard |Hej och välkommen till Lawline med din fråga!För att få ansöka om bostadstillägg krävs att du bor i Sverige och är över 65 år. Du måste ta ut hela din allmänna pension inklusive premiepension, eller motsvarande utländsk pension. Det spelar ingen roll om du hyr eller äger din bostad, och du kan även ha en del sparade pengar.Hur mycket du får i tillägg beror på din inkomst, storleken på boendet och eventuella tillgångar. Du kan läsa mer om bostadstillägg på https://www.pensionsmyndigheten.se/bostadstillagg. Återkom gärna om du har ytterligare funderingar.Önskar dig en trevlig helg!Med vänlig hälsning,

Vad kan jag göra om bank inte vill låna ut till följd av befintligt lån?

2020-06-13 i EKONOMI
FRÅGA |Hej.Jag har varit på banken för att få ett lånelöfte för att köpa en bostadsrätt. Banken sa först att jag fick lånelöfte på 1,8 miljoner. Sedan såg de att jag jag ägde en annan bostadsrätt tillsammans med min pappa, 50% jag och 50% han. Lånet på den bostadsrätten var på 200 000kr och bostadsrätten är värd ca 1,3 miljoner. Trots att han själv betalar av lånet på 200 000kr och själv bor i lägenheten fick jag inte lånelöftet eftersom jag står på lånet för den.Vad tycker ni man kan göra i detta fall för att kunna få lånelöfte? Med vänlig hälsning,
Sabrina Curan |Hej! Först och främst, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Dessvärre finns det inte så många alternativ utifrån ett juridiskt perspektiv. Ett alternativ är att din pappa tar över hela lånet så du kan ta det nya lånet. I det fall behöver inte heller någon överlåtelse av bostadsrätten ske. Om detta inte är möjligt är min rekommendation att du vänder dig till andra banker. Hoppas att du fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att ta kontakt med oss på Lawline igen. Med vänlig hälsning,