FrågaEKONOMIÖvrigt19/12/2020

Risker med att anordna tävling att sätta upp klistermärken?

Hej!

Om jag skulle anordna en tävling där man ska sätta klistermärken på så spännande ställen som möjligt. Kan jag då som företag bli straffad för det?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag börjar med att diskutera om det kan utgöra brott och sedan om du skulle kunna bli skadeståndsskyldig.

1. Brottslighet

Att sätta upp klistermärken skadar det objekt som det sätts på. Om denna skada sker på någon annans egendom kan det utgöra skadegörelse av normal eller ringa grad beroende på hur stor skada som orsakas, dvs vad det kostar att återställa objektet (BrB 12:1 & 12:2). Det är alltså olagligt att själv sätta upp klistermärken. Straffet för skadegörelse är fängelse i högst 2 år, för ringa skadegörelse är det böter eller fängelse i högst sex månader.

Du som företagare skulle dock kunna anses främja brottet genom att tillhandahålla klistermärkena, detta utgör medverkan (BrB 23:4 1st). Alternativt kan man se din tävling som att du förmår personerna att begå brottet vilket utgör anstiftan (BrB 23:4 2st). Båda dessa är straffbara och likställs med att du själv begått brottet.

Notera dock att det förmodligen inte blir ditt företag som straffas utan du som företrädare för företaget. Det är dock inte omöjligt att det blir företagsbot istället eftersom brottet begåtts i utövandet av näringsverksamhet och företaget inte försökt hindra brottet (BrB 36:7).

2. Skadestånd

Skadestånd kan bli relevant i två fall. Dels om någon som sätter upp ett klistermärke skadar sig, dels för att ersätta kostnader för att ta bort klistermärken.

Enligt skadeståndslagen ska den som uppsåtligen eller genom oaktsamhet vållar sak- eller personskada ersätta denna (SkL 2:1). Det krävs även att s.k "adekvat kausalitet" föreligger mellan ditt handlande och skadan. Med adekvat kausalitet menas i princip ett rimligt orsakssamband.


Vad gäller fallet att någon som sätter upp ett klistermärke skadar sig finner jag det svårt att se hur en domstol skulle anse att det föreligger ett rimligt orsakssamband. Du har endast gett en uppmaning att personen ska sätta upp klistermärken, att denne väljer att göra det på ett riskfyllt sätt var dennes val. Därför finner jag det osannolikt - men inte uteslutet - att du skulle behöva betala skadestånd till någon som skadar sig när den sätter upp klistermärken.

Det är desto rimligare att du blir ersättningsskyldig för skada som uppkommer på grund av själva klistermärket. Som konstaterat ovan utgör din uppmaning förmodligen medverkan/anstiftan vilket innebär att du i princip ses som lika delaktig i handlingen som den som faktiskt sätter upp klistermärket. Det finns alltså ett klart orsakssamband mellan din uppmaning och skadan. Därför finner jag det sannolikt att du skulle blir ersättningsskyldig för kostnader som utomstående får på grund av klistermärkena. Det är dock inte säkert att så är fallet. Skadeståndet skulle uppgå till reparationskostnaden, dvs vad det kostar att återställa objektet, samt eventuella andra kostnader till följd av skadan (SkL 5:7).

3. Sammanfattning


Tävlingen du föreslår utgör förmodligen medverkan till skadegörelse av normal eller ringa grad. Det kan dessutom leda till skadestånd. Min rekommendation är därför att du avstår från den aktuella tävlingen, det är förvisso bra marknadsföring men enligt mig väger riskerna över fördelarna.

Adam WinqvistRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”