Får jag ta ut IPS i en klumpsumma?

2020-08-31 i EKONOMI
FRÅGA |Hej! jag undrar varför jag inte få ta ta ut mina besparingar i IPS- individuellt pensionssparande, i Handelsbanken,när det står i avtalet att jag får ta ut pengarna när jag är 55 år och jag blev 55 år i augusti i år, men nu får jag bara ta ut pengarna under 5 år, blir ca 10000 kr / år i 5 år efter skatt och inte i en klumpsumma, men får ta ut de varje månad ca 200 kr/ mån.
Natasha Fathifard |Hej och välkommen till Lawline med din fråga!IPS är en sparform som innebär att man från och med en viss ålder får ta ut sina sparade pengar under en utbetalningsplan. Man gör då en s.k. utbetalningsplan där man får utbetalning på en viss summa varje månad. Den kortaste tiden för en utbetalningsplan är precis som du säger 5 år. Man kan ta ut summan som en klumpsumma, ett s.k. förtida uttag, men då måste ett villkor uppfyllas. Villkoret är att den totala sparade summan inte får överstiga ett prisbasbelopp ( vilket är 47 300 kr år 2020). Det låter på din fråga som att din IPS överstiger denna summa, vilket resulterar i att förtida uttag inte blir ett alternativ för dig.Det finns ett ytterligare alternativ. Ett alternativ för dem som har ekonomiska problem. Detta alternativ innebär att man ber banken fylla i en blankett där man får dispens från Skatteverket att ta ut större delen av summan utan en utbetalningsplan.Det framgår inte av din beskrivning hur din situation ser ut och jag kan endast utgå ifrån din beskrivning när jag besvarar din fråga. Min rekommendation är att prata med din bank och gå igenom det andra alternativet. Därefter är det Skatteverket som tar beslutet.Återkom gärna om du har ytterligare frågor,Annars önskar dig lycka till!Med vänlig hälsning,

Övertagande av privatlån

2020-08-28 i EKONOMI
FRÅGA |Jag och min ex man har ett gemensam privatlån, som han betalar varje månad. När vi separerade skrev vi ett eget kontrakt på att han ska sköta avbetalningarna och att om han ej betalar så ska han ta över lånet själv omedelbart. Är detta kontrakt giltigt trots att vi skrivit det själv?
Emilia Nordström |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om lånet är ert gemensamt så går det naturligtvis bra om det endast är din man som betalar för det, då ni kan dela upp det hur ni vill så länge det betalas. Däremot när det gäller att han ska ta över lånet själv är det lite mer komplicerat. Ni kan inte ensamma besluta om vem som ska stå på lånen, utan det beror p om banken (eller var lånet nu kommer ifrån) går med på att "flytta över" lånet. Om ni förklarar hur ni vill göra för långivaren är det förstås inte alls omöjligt att de går med på det om din före detta man har någorlunda god inkomst.Om ni inte skulle få tillåtelse att flytta över lånet kan ni avtala sinsemellan att han betalar dina lån. Då är det alltså en skyldighet "mellan er", och du måste betala av på ert lån. Däremot innebär avtalet mellan er två att du kan kräva pengar du betalar lånet med från din före detta man (eller också kan naturligtvis han göra inbetalningarna).Men ett avtal om att en av er ska ta över lånet sinsemellan är inte giltigt. Ni kan inte ensamma bestämma att han tar över dina lån, utan antingen måste banken gå med på det eller också kan du och han komma överens om att han ersätter dig för alla lånekostnader.Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Kan banken dra tillbaka bolånet?

2020-08-04 i EKONOMI
FRÅGA |Hej!Kan en bank dra tillbaka ett skriftligt beviljat lån där jag redan digitalt signerat skuldbrevet?Detta har alltså i nuläget skett, en skriftlig beviljan av lånet är utfärdat samt ett skuldbrev till mig och ett till min sambo som är medlånande som vi båda digitalt har signerat.MvhJoel
Sabrina Curan |Hej! Stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Din fråga är svår att besvara utan att ha tillgång till närmare omständligheter rörande fallet. Generellt gäller den avtalsrättsliga principen pacta sunt servanda, som innebär att avtal ska hållas. I det fall avtalet bryts, i detta fall avtal om lån, har ett avtalsbrott skett vilket kan göra att du som avtalspart har rätt till skadestånd. Däremot stipuleras oerhört många krav i skuldebrevet från banken vid bolån som ger banken en möjlighet att dra sig ur avtalet utan några konsekvenser. Det är därför omöjligt för mig att ge dig ett konkret svar på din fråga utan att ha sett skuldebrevet eller utan att veta bankens orsak till avtalsbrottet. Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att ta kontakt med oss på Lawline igen. Med vänlig hälsning,

Är butiker skyldig att acceptera kontanter som betalningsmedel?

2020-07-24 i EKONOMI
FRÅGA |Är vanliga butiker, t.ex. livsmedelsaffärer, skyldiga att acceptera kontanter som betalningsmedel?
|Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Som huvudregel i Sverige gäller att var och en är skyldig att ta emot sedlar och mynt som betalning, se 5 kap. 1 § 2 st riksbankslagen. Denna paragraf är dock dispositiv vilket innebär att den kan avtalas bort mellan parterna. I ett förhållande mellan en näringsidkare och en privatperson är det upp till näringsidkaren att välja vilket betalmedel som denne vill acceptera för sina varor och tjänster. En del näringsidkare har valt att endast arbeta mot faktura eller kortbetalning, och detta strider inte mot lagen så som det ser ut idag. Mvh

Får pengar som ska återlämnas brukas?

2020-08-30 i EKONOMI
FRÅGA |Hejsan, Jag hyr ett rum i andra hand med en hyra på 3500, samt en depositionshyra. Depositionen lades på ett bord i hallen, i ett kuvert. Senare samma kväll hittade jag samma kuvert brutet, och pengarna borta. Har hyresvärden rätt att använda depositionen för privat bruk innan uppsägelsen av kontraktet?
Viktoria Tomsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline,Detta är en intressant fråga då det rör sig om deposition, som sedan långt tillbaka i tiden inneburit i princip "en lös saks överlämnande i en persons förvar för att av honom i samma skick återställas." Alltså äger inte den person åt vilken saken anförtros (depositarien) själva saken, utan särskilt medgivande, rätt att bruka densamma.I detta fall rör det sig dock inte om en lös sak, utan snarare om pengar. Vad gäller pengar, är själva värdet som följer av föremålet av vikt, och inte pengarna som föremål i sig. Av denna anledning undantas pengar ifrån principen om att de ska återlämnas i samma skick. Istället är det av betydelse, vid sådana slags inlagsavtal (med pengadeposition), att samma summa pengar återlämnas.Med det sagt har din hyresvärd haft rätt att använda depositionen för privat bruk innan uppsägelsen av kontraktet. Det som istället är av vikt är att denna summa slutligen kommer dig till handa./Vänligen,

Varför kan man inte ta ut hela sin pension som ett engångsbelop?

2020-08-24 i EKONOMI
FRÅGA |Hej!Jag undrar varför jag inte kan ta ut hela totalbeloppet av min pension? Var står det i lagtexten att jag inte får. Jag kan tycka att jag själv ska få bestämma över mina intjänade pengar.Bästa hälsningar
Nathalie Ottosson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Olika typer av pensionDet finns flera olika typer av pension. Dels finns den staliga allmänna ålderspensionen som har en miniminivå i form av garantipensionen (55 kap. 1 § socialförsäkringsbalken). Dels finns tjänstepensionen som ens arbetsgivare står för, om man haft kollektivavtal eller föhandlat med sin arbetsgivare att denne ska betala tjänstepenison. Det går även att pensionsspara privat hos olika banker eller bolag. Utbetalning av pension Den allmänna ålderspensionen ska betalas ut månadsvis (71 kap. 2 § socialförsäkringsbalken). Det är för att säkerställa att alla pensionärer i Sverige får pengar varje månad, minst det värde som motsvarar garantipensionen. En del av de privata lösningarna är möjligt att "köpa tillbaka", det vill säga att man får ut hela det insparade beloppet som en engångssumma, men det beror på hur ens avtal ser ut. Med vänliga hälsningar,

Vad får banker kräva för avgift för överföringar?

2020-07-28 i EKONOMI
FRÅGA |Hej, Jag håller på köpa en bostadsrätt kontant. Banken (SEB) upplyser om att de kräver 5000 kr i avgift för att göra överföringen eftersom jag inte tänker ta upp ett lån i banken. Jag finner avgiften högst oskälig och undrar om de har rätt att debitera på det viset? Mäklaren vill inte gå med på en vanlig överföring vilket inte hade kostat mig en krona.
Emilia Nordström |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det finns inga lagregler om hur mycket betalt en bank eller annat finansiellt företag får ta för sina tjänster. I Sverige råder det alltså en fri prissättning av banktjänster. Det är då du som konsument som får avgöra om tjänsten är prisvärd eller inte. SEB har alltså rätt att ta 5 000 kr i avgift för överföringen.En förutsättning för att banken ska kunna ta ut en sådan avgift är däremot att du som kund har fått information om avgiften i förväg. Sådan information kan lämnas t.ex. i ett kontoavtal eller i en prislista.Hoppas du fick var på din fråga!Med vänlig hälsning,

Ersättning för ärr

2020-07-20 i EKONOMI
FRÅGA |Hej. Jag har ett vanprydande ärr på magen efter en gallstensoperation. Jag funderar på om det finns ersättning att få för det?Tacksam för svar.Vänligen
|Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Ersättning för ärr genom personförsäkringMånga privata personförsäkringar ger ersättning för ärr som uppstått till följd av behandlingar eller olyckor. Har du en personförsäkring är därför mitt råd att du vänder dig dit för att höra efter vad som gäller vid ersättning för ärr. Villkoren kan nämligen variera mellan olika försäkringsbolag. För att ersättning ska utgå brukar dock alltid krävas att ärret är bestående, och en sådan bedömning görs normalt först ett år efter skadetillfället/uppkomsten av ärret. Mitt råd är dock att inte vänta för länge med att begära ersättning. Efter tio år har rätten till ersättning preskriberats och då är det för sent att anmäla skadan och få ersättning.Patientskadeersättning om du drabbats av en skada i samband med sjukvårdDet finns även en möjlighet i vissa fall att få s k patientskadeersättning om man drabbats av en skada i samband med hälso-, sjuk- eller tandvård. Sådan ersättning kan alla i Sverige få, oavsett om man har en privat personförsäkring eller ej. För att ha rätt till patientskadeersättning krävs att skadan ska ha kunnat undvikas om åtgärden kunnat utgöras på ett annat sätt eller genom att en annan tillgänglig behandlingsåtgärd valts. Har ärret däremot uppstått till följd av en operation som anses vara medicinskt motiverat är skadan inte ersättningsgrundande. Som jag tolkar din fråga var operationen dock nödvändig och så länge ärret inte beror på något direkt fel som orsakats av vården i samband med operationen har du inte rätt till patientskadeersättning. SammanfattningsvisHar du en personförsäkring kan du troligtvis få ersättning för ärret. Du bör då kontakta ditt försäkringsbolag för att ta reda på de exakta villkoren, och om dessa är uppfyllda begära ersättning.Vänligen,