Lån till min son och hans flickvän

2021-02-07 i EKONOMI
FRÅGA
Hej Geske Lovmand HvidTack för ditt svar. Jag förtydligar min fråga om lån till sin son och flickvän:Jag ska låna pengar till min son och till hans flickvän som ska köpa en lägenhet tillsammans och bo tillsammans i. Vilka saker bör jag tänka på. Ska vi skriva två reverser eller en gemensam? De blir sambor. Behövs några extra papper pga av det. Sambolagen gäller ju. Kan jag skänka en del av pengarna till min son av hans lånedel? Annat att tänka på?mvh
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad är problemet

Jag tolkar din fråga som att du vill veta vad som gäller när du lånar pengar till sin son och hans flickvän. Frågan regleras främst i skuldebrevslagen och sambolagen.

Två reverser eller en gemensam?

Ni kan själva välja om ni vill att det ska vara en eller två reverser.

Om du vill ge dem ett gemensamt lån kan ni ju utforma en gemensam revers. Det viktigaste är att ni är tydliga när ni skriver lånevillkoren och att du ser till att villkoren dokumenteras skriftligt. Även muntliga avtal är bindande (1 kap., 1 §, skuldebrevslagen) men jag rekommenderar att du ser till att dokumentera avtalet skriftligt och får samtliga parters signatur på skuldebrevet/låneavtalet.

Om lånet är gemensamt, kommer sin son och hans flickvän båda att få skuldavräkning innan en eventuell likadelning enligt sambolagen, ifall de separerar (13 § och 14 §, sambolagen).

Du kan ge din son pengar till lägenheten

Du kan förstås välja att ge din son en del av summan eller hela summan. Om inget annat framgår, antas det i så fall vara förskott på arv (6 kap., 1 §, ärvdabalken). Därför bör du vara explicit med att det inte är ett förskott på arv, om det är så du vill ha det. Detta kan du klargöra muntligt eller skriftligt, men en skriftlig viljeförklaring är enklast att bevisa i efterhand.

Likadelning enligt sambolagen

Ifall du vill ge din son pengar till lägenheten är det bra att tänka på att parterna ändå kommer att dela på värdet av den gemensamma lägenheten vid en eventuell separation, eftersom den anskaffas för gemensamt bruk (3 § och 5 §, sambolagen). Därför kan ni diskutera om lägenheten ska bli hans enskilda egendom, vid en eventuell separation, men det är kanske främst en fråga som din son och hans flickvän bör tänka på.

Om du ger din son lägenheten som en gåva med föreskrift om att den ska vara hans enskilda egendom ingår den inte i en eventuell separation (4 §, sambolagen).

Din son och hans flickvän kan skriva ett föravtal, om de kommer överens om att värdet av lägenheten inte ska delas vid en eventuell separation. Avtalet skall upprättas skriftligen och undertecknas av samborna eller de blivande samborna (9 §, sambolagen).

Ett lånebrev eller skuldebrev är förstås bindande oavsett om parterna separerar i framtiden.

Hur du kan gå vidare med din fråga

Jag hoppas att du med detta fick svar på din fråga!

Om du har behov av ytterligare rådgivning, rekommenderar jag att du tar kontakt med vår juristbyrå för vidare hjälp i ditt ärende.

Du kan boka en tid med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information.

Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:

Telefon: 08-533 300 04

Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00.

Vänligen,

Geske Lovmand Hvid
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (460)
2021-11-10 Vem har rätt till studiebidraget under gymnasietiden?
2021-10-24 Ofullständig fråga
2021-10-03 Är det rimligt att inte få förlängd boendehjälp av försäkringsbolaget?
2021-09-30 Internetbedrägeri

Alla besvarade frågor (97335)