Kan min arbetsgivare tvinga mig att återbetala en påstådd felaktig lön?

2020-09-30 i EKONOMI
FRÅGA |Hej,hur kan jag formulera en överklagan till min fd arbetsgivare,som kräver en återbetalning av lön som han säger är fel utbetalt,vilket det inte är.
Natasha Fathifard |Hej och välkommen till Lawline med din fråga!Det är lite svårt att formulera en ''överklagan'' såhär när jag inte är insatt i situationen. Generellt gäller att arbetsgivaren måste bevisa att lönen blivit felaktigt utbetald till dig. Kan han inte bevisa detta har du ingen skyldighet att skicka tillbaka pengarna.Dessutom kan det vara så att du redan använt de pengarna om du trott att de faktiskt var dina och då går det inte att skicka tillbaka något. D.v.s. om du varit i god tro när du spenderat dessa pengar, kan du inte heller bli återbetalningsskyldig. Hur man avgör om någon varit i god tro är dock svårt.Min rekommendation är därför att inte betala tillbaka något förrän du blivit bevisad att pengarna varit felaktigt utbetalda. Därför behöver du inte skriva någon överklagan.Återkom gärna om du har ytterligare funderingar!Med vänlig hälsning,

Ideell förning - årsmöte

2020-09-30 i EKONOMI
FRÅGA |Hej Vi är en ideel förening och vi har årsmöte. Enligt stadgarna så skall det vara 5 ledamöter och 2 suppleanter samt 2 st i valberedningen. Vi får inte ihop engagerade föräldrar på suppleant-sidan och 1 valberedning. Måste vi det eller räcker det med styrelsen? Vad gör man annars?
Andrea Vrcic |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! En suppleant är en vald ersättare soms ka hoppa in när de han/hon är suppleant för inte kan delta i styrelsemötet. En suppleant ingår inte i övrigt i styrelsen. Gällande valberedning är det viktigt att ha en bra sådan. Om ni inte har något i förslag så får ni på årsmötet uppmana till och uppmuntra spontana nomineringar. Om det inte går att få ihop en valberedning bör årsmötet ta ansvar för detta och besluta:att godkänna att ingen valberedning väljs denna gång. att uppmana styrelsen att till nästa årsmöte ta fram förslag på valberedning.

Kan ett par få lån för flera bostäder?

2020-09-06 i EKONOMI
FRÅGA |Hej! Jag och min sambo ska bli särbo en längre period men vi ska inte separera. Vi har ett bolån på vårt hus tillsammans. Går det att ta ett till bolån och köpa en bostadsrätt till mig och vårt gemensamma barn? Det nya bolånet kommer vi båda stå på också.Med vänlig hälsning,
Sabrina Curan |Hej! Först och främst, stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Din fråga är en fråga med ekonomisk karaktär, snarare än juridisk karaktär. Det finns inget juridiskt hinder för det upplägg du beskriver i din fråga. Med det sagt är det emellertid upp till banken om de vill bevilja lån för denna typ av upplägg. Min rekommendation är att du vänder dig till din bank. Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att ta kontakt med oss på Lawline igen. Med vänlig hälsning,

Får jag ta ut IPS i en klumpsumma?

2020-08-31 i EKONOMI
FRÅGA |Hej! jag undrar varför jag inte få ta ta ut mina besparingar i IPS- individuellt pensionssparande, i Handelsbanken,när det står i avtalet att jag får ta ut pengarna när jag är 55 år och jag blev 55 år i augusti i år, men nu får jag bara ta ut pengarna under 5 år, blir ca 10000 kr / år i 5 år efter skatt och inte i en klumpsumma, men får ta ut de varje månad ca 200 kr/ mån.
Natasha Fathifard |Hej och välkommen till Lawline med din fråga!IPS är en sparform som innebär att man från och med en viss ålder får ta ut sina sparade pengar under en utbetalningsplan. Man gör då en s.k. utbetalningsplan där man får utbetalning på en viss summa varje månad. Den kortaste tiden för en utbetalningsplan är precis som du säger 5 år. Man kan ta ut summan som en klumpsumma, ett s.k. förtida uttag, men då måste ett villkor uppfyllas. Villkoret är att den totala sparade summan inte får överstiga ett prisbasbelopp ( vilket är 47 300 kr år 2020). Det låter på din fråga som att din IPS överstiger denna summa, vilket resulterar i att förtida uttag inte blir ett alternativ för dig.Det finns ett ytterligare alternativ. Ett alternativ för dem som har ekonomiska problem. Detta alternativ innebär att man ber banken fylla i en blankett där man får dispens från Skatteverket att ta ut större delen av summan utan en utbetalningsplan.Det framgår inte av din beskrivning hur din situation ser ut och jag kan endast utgå ifrån din beskrivning när jag besvarar din fråga. Min rekommendation är att prata med din bank och gå igenom det andra alternativet. Därefter är det Skatteverket som tar beslutet.Återkom gärna om du har ytterligare frågor,Annars önskar dig lycka till!Med vänlig hälsning,

Måste man skicka en pappersfaktura om man redan skickat e-faktura?

2020-09-30 i EKONOMI
FRÅGA |Måste man skicka en papperfaktura också om man skickar digitalt?
Cornelia Nilsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar det som att du vill veta om ett företag måste skicka en pappersfaktura till konsumenten om de redan har skickat fakturan digitalt (som e-faktura). Mitt svar på din fråga är att nej, man behöver inte skicka en pappersfaktura om man skickat en så kallad e-faktura (digitalt). Snarare ska man inte skicka pappersfaktura om man skickat e-faktura (för samma betalning). Detta skulle innebära att företaget fakturerar dubbelt, då ett företag antingen ska skicka pappersfaktura eller e-faktura. Alla företag erbjuder inte e-faktura, men om de gör det är det konsumenten själv som bestämmer om hen vill ha pappersfaktura eller e-faktura. Från och med den 1 april 2019 finns det till och med en lag som säger att alla inköp som görs till den offentliga sektorn ska faktureras med e-faktura (Lagen om elektroniska fakturor till följd av offentlig upphandling) Sammanfattningsvis, så ska ett företag inte skicka en pappersfaktura om de har skickat en digital faktura (e-faktura), för då skulle det bli dubbel fakturering för samma betalning. Antingen skickar företaget en faktura via vanlig post, eller e-post. Det finns även regler som säger att de som fakturerar till den offentliga sektorn måste skicka e-fakturor. Hoppas jag har tolkat din fråga rätt och att du fick det svar du sökte!Annars är du välkommen att höra av dig igen och om du vill ha ytterligare vägledning kan du boka tid hos en av våra jurister på lawline.se/boka. Vänliga hälsningar,

Kan man betala hus handpenning direkt från en utländsk bank ?

2020-09-29 i EKONOMI
FRÅGA |Hej kan man betala hus handpenning direkt från en utländsk bank ?( i fall man skall låna pengarna från en bekant som bor utomlands)
Natasha Fathifard |Hej och välkommen till Lawline med din fråga!Jag uppfattar din fråga som att du undrar över om man kan överföra handpenning från en utländsk bank till en svensk bank. Det låter även som att det är du som ska ta emot överföringen från utlandet till ditt svenska bankkonto, vilket är det jag kommer att utgå ifrån.Gällande vanliga överföringar finns ingen skatteskyldighet i Sverige.SkatteverketOm summan i ditt fall överstiger 150 000 kr, har du en uppgiftsskyldighet enligt 23 kap. 1 § skatteförfarandelagen (SFL). Du behöver lämna uppgifter till Skatteverket om:* betalningens belopp i använd valuta* betalningsdatum* valutakod* vilket land som betalningen kommer från.För uppgifter om betalningar från utlandet använder uppgiftslämnaren kontrolluppgiften "KU 80 – Betalning från utlandet" (SKV 2329).BankenSveriges banker har strikta regler gällande insättningar/överföringar där de kräver underlag på var pengarna kommer ifrån. Jag skulle därför rekommendera att du besöker din bank och informerar om att du inväntar en större summa på kontot och även visa upp underlag på var pengarna ursprungligen kommer ifrån. Exempel på underlag kan vara ett testamente, köpekontrakt, lönespecifikationer etc. Om inget eller svaga underlag finns har banken rätt att stoppa överföringen från utlandet. SammanfattningOm du har en uppgiftsskyldighet behöver du lämna uppgifter till Skatteverket avseende summan. Jag hänvisar dig vidare till Skatteverket för vidare information kring vilken blankett du ska fylla i.När du informerar din bank om överföringen på summan från utlandet till ditt konto, behöver du visa upp underlag på var pengarna ursprungligen kommer ifrån. Min rekommendation är att du visar upp ett underlag till din bank. Därefter bör det inte vara några problem att få in pengarna på ditt konto.Återkom gärna vid fundering, annars önskar jag dig lycka till!Med vänlig hälsning,

Har jag som diabetiker rätt till ersättning?

2020-09-01 i EKONOMI
FRÅGA |Har jag som diabetiker rätt till ersättning?
Orysia Sich |Hej!Tack att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår det som att du undrar om en diabetiker kan få ekonomisk ersättning. Du uppger dock inte vilken typ av ersättning du menar, du skriver inte heller vilken typ av diabetes du har.Jag ska försöka att redogöra för flera olika typer av ersättningar och hoppas att du hittar den information nyttig!TandvårdsbidragDu som har en diabetes kan ha rätt till ett särskilt tandvårdsbidrag. Det är din tandläkare eller din tandhygienist som bedömer om du har rätt till bidraget. Ta kontakt med din tandläkare, tandhygienist eller läkare för att få reda på om du har rätt till särskilt tandvårdsbidrag.Det särskilda tandvårdsbidraget är ett komplement till det allmänna tandvårdsbidraget inom tandvården. Om du får särskilt tandvårdsbidrag har du också rätt till allmänt tandvårdsbidrag.Det särskilda tandvårdsbidraget är 600 kronor per halvår och pengarna dras av på summan när du ska betala för ditt tandvårdsbesök. Senast 30 juni respektive 31 december varje år måste det särskilda tandvårdsbidraget användas.FörsäkringsersättningDu kan också få en ersättning från din försäkringskassa. Försäkringsersättning varierar och beror på vilken försäkringsbolag du har samt sjukdomens svårighetsgrad. Kontakta dit försäkringsbolag för att få mer information.StiftelsebidragDet finns också olika stiftelser som delar ut bidrag till människor med diabetes som är i behov av ekonomiskt stöd. En av sådana stiftelsen är tex. Diabetesförbund.FörsörjningsstödIfall diabetes försämrar din möjlighet att försörja sig själv har du rätt till bistånd. Försörjningsstöd kan omfatta kostnader för bl.a livsmedel, kläder och skor, hälsa och hygien, boende, arbetsresor. (4 kap. 3 § socialtjänstlagen) Det är socialnämnden i din kommun som bestämmer om du kan få försörjningsstöd och i vilken omfattning.Hoppas att du har fått svar på din fråga! Har du vidare funderingar, är du varmt välkommen att vända dig till oss på Lawline.Med vänliga hälsningar,

Får pengar som ska återlämnas brukas?

2020-08-30 i EKONOMI
FRÅGA |Hejsan, Jag hyr ett rum i andra hand med en hyra på 3500, samt en depositionshyra. Depositionen lades på ett bord i hallen, i ett kuvert. Senare samma kväll hittade jag samma kuvert brutet, och pengarna borta. Har hyresvärden rätt att använda depositionen för privat bruk innan uppsägelsen av kontraktet?
Viktoria Tomsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline,Detta är en intressant fråga då det rör sig om deposition, som sedan långt tillbaka i tiden inneburit i princip "en lös saks överlämnande i en persons förvar för att av honom i samma skick återställas." Alltså äger inte den person åt vilken saken anförtros (depositarien) själva saken, utan särskilt medgivande, rätt att bruka densamma.I detta fall rör det sig dock inte om en lös sak, utan snarare om pengar. Vad gäller pengar, är själva värdet som följer av föremålet av vikt, och inte pengarna som föremål i sig. Av denna anledning undantas pengar ifrån principen om att de ska återlämnas i samma skick. Istället är det av betydelse, vid sådana slags inlagsavtal (med pengadeposition), att samma summa pengar återlämnas.Med det sagt har din hyresvärd haft rätt att använda depositionen för privat bruk innan uppsägelsen av kontraktet. Det som istället är av vikt är att denna summa slutligen kommer dig till handa./Vänligen,