FrågaEKONOMIÖvrigt03/05/2021

Har banken rätt att spärra konto vid misstanke om penningtvätt?

Jag har gjort överföringar till ett riskkapitalbolag i ett annat EU-land. Nu har Handelsbanken ifrågasatt mina överföringar och stoppat mig från ytterligare överföringar. Banken har också krävt dokumentation av var pengarna kommer ifrån och vart de går och i vilket syfte. Jag har skickat in underlaget men inte fått svar från Handelsbanken. Jag har inte gjort något kriminellt men jag upplever att banken försöker hindra mig från att investera mina pengar som jag vill. Har banken rätt att göra så? Det är ju mina egna, skattade pengar. Hur kan jag gå vidare med detta? Jag upplever inte att banken försöker ge mig svar ens utan hänvisar till nån luddig process som den följer.

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Frågan är huruvida din bank har rätt att begränsa din möjlighet att nyttja dina medel på det vis du önskar. Detta är en fråga som regleras främst av Penningtvättslagen.

Vad innebär penningtvättslagen?

Penningtvättslagen är en lag från år 2017 som är baserad på EU:s fjärde penningtvättsdirektiv. Lagens syfte är att anpassa den svenska lagstiftningen till EU:s regelverk. Lagen ställer höga krav på banken att inhämta uppgifter från sina kunder. KYC - Know your customer - ska vara en del av arbetet att motverka penningtvätt samt finansiering av terrorism.

Penningtvätt definieras som tillgångar, såväl pengar som annan egendom, som härrör från brott alternativt brottslig verksamhet (1 kap. 6 § penningtvättslagen). Finansiering av terrorism definieras som insamling, tillhandahållande eller mottagande av såväl pengar som annan egendom där syftet är att egendomen ska användas till terrorism eller med vetskap om att den är avsedd att användas till terrorism (1 kap. 7 § penningtvättslagen).

Varför vill banken inhämta information om denna transaktion?

Bankerna har enligt penningtvättslagen krav på att inhämta uppgifter om hur de produkter och tjänster som banken tillhandahåller kan utnyttjas för penningtvätt alternativt finansiering av terrorsim samt hur omfattande risken är för det förutnämnda (2 kap. 1 § 1 st penningtvättslagen). Även geografiska riskfaktorer ska tas i beaktande (2 kap. 1 § 2 st penningtvättslagen). Därav är utlandsbetalningar, inkomster från utlandet samt utlandsvistelser av särskilt intresse för banken. Banken har en skyldighet att ha god kunskap om hur deras kunder använder bankens tjänster och produkter för att förhindra brottslig verksamhet. Den information som inhämtas av kunden behandlas konfidentiellt och omfattas givetvis av banksekretess.

Vad innebär detta för dig?

Av det ovan anförda kan det konstateras att bankerna idag har högt ställda krav i arbetet mot penningtvätt och terrorism. Du behöver på begäran redovisa varifrån pengarna kommer från och vad de ska användas till. Banken har därmed inte bara rätt till att kräva bevis för pengarnas ursprung, utan även en juridisk skyldighet att kräva det. Om du upplever att bankens hantering av ärendet inte är adekvat är min rekommendation att du skickar in ett formellt klagomål. Mer information om hur man lämnar in ett formellt klagomål kan du hitta på bankens sida.

Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att ta kontakt med oss på Lawline igen.

Med vänlig hälsning,

Sabrina CuranRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Ekonomi och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”