Kan man få bostadslån trots att man förekommer i belastningsregistret?

2021-02-02 i EKONOMI
FRÅGA
Hej!Kan man få ta en bostadslån med en prick i belastningsregistret (försök våld mot tjänsteman)?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga är inte av ren juridisk natur men jag kan försöka bidra med lite information ändå. Det korta svaret är att dina chanser att få lån inte påverkas.

I belastningsregistret registreras bland annat uppgifter om den som genom dom, beslut eller strafföreläggande har ålagts påföljd för ett brott (3 § lagen om belastningsregister). I lagen regleras det vem som har rätt att begära ut uppgifter från registret. Som huvudregel är det bara du som har rätt att begära ut uppgifter om dig själv (9 § lagen om belastningsregister). Det finns vissa undantag, bland annat kan särskilda myndigheter och i vissa fall arbetsgivare ha rätt att begära ut uppgifter om en person (6 § och 10 § lagen om belastningsregister).

Även om banken inte själv har rätt att begära utdrag från belastningsregistret för att kontrollera tidigare brottslighet skulle de emellertid kunna be dig om en kopia på ditt utdrag. Banker är fria att själva besluta vilka de vill bevilja lån till och under vilka villkor. Teoretiskt sett skulle ett sådant villkor kunna vara att de inte beviljar lån om det finns tidigare brottslighet.

Hur som helst finns det ingen lag som säger att man inte får ta lån för att man förekommer i belastningsregistret. Hur en enskild bank ställer sig till att bevilja dig ett lån kan jag inte svara på men som regel borde det inte vara något problem. Det hör nog inte till vanligheterna att banker begär utdrag från belastningsregister, utan när banker beviljar lån kontrollerar de framförallt om den sökande har god betalningsförmåga och om den har några betalningsanmärkningar.


Jag hoppas att du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att höra av dig igen.

Vänliga hälsningar,

Frida Fahlgren
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (459)
2021-10-24 Ofullständig fråga
2021-10-03 Är det rimligt att inte få förlängd boendehjälp av försäkringsbolaget?
2021-09-30 Internetbedrägeri
2021-09-30 PayPal-bedrägeri

Alla besvarade frågor (96583)