Får mina föräldrar ta del av mina bankuppgifter när jag är vuxen?

2021-01-14 i EKONOMI
FRÅGA
Hej ! jag har en fråga om mina föräldrar har nån som helst rättighet att snoka i mina bankuppgifter ? jag är nu 42 år gammal ska tillläggas
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

För att besvara din fråga kommer jag använda mig av lagen om bank- och finansieringsrörelse.

Dina föräldrar har ingen större rätt än någon annan att ta del av dina bankuppgifter. Att de är dina föräldrar spelar ingen roll, med tanke på din ålder som innebär att du är myndig. Därav gäller den tystnadsplikt banken har i förhållande till dina bankuppgifter även i förhållande till dina föräldrar. Tystnadsplikten innebär att dina förhållanden till banken (bl.a. bankuppgifter) får inte obehörigen röjas (1 kap. 10 § lag om bank- och finansieringsrörelse). Bestämmelsen hindrar på så sätt en rätt för dina föräldrar att "snoka" i dina bankuppgifter, eller m.a.o. tillåter inte dem att göra det.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Karin Pihl
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (424)
2021-04-16 Varför ställer banken frågor om en transaktion jag vill göra?
2021-04-14 Kan Lawline hjälpa mig att lösa mina skulder?
2021-04-11 Kan min kreditgivare kräva information om mig och mina transaktioner?
2021-04-05 Kan svensk medborgare, som är bosatt i utlandet, öppna bankkonto i Sverige?

Alla besvarade frågor (91361)