Parkeringsvakts möjlighet att ta kort på felparkerad bil

2011-02-09 i ÖVRIGT
FRÅGA |Hej, Undrar om det är lagligt att ta kort på felparkerade bilar? Det har säkert prövats i rättslig instans, och jag har sökt på nätet men inte hittat något svar. En p-vakt tog kort på min bil, hade registrerat boten, men inte skrivit ut den. Hur lång tid efter att p-tiden gått ska de vänta innan de lappar? Går det att överklaga i så fall? Hälsningar
Andreas Vinqvist |Hej, Det finns inget lagregel som hindrar en parkeringsvakt att ta kort på en felparkerad bil för att sedan använda kortet som bevismedel. Kontrollavgift får tas ut direkt efter att parkeringstiden gått ut. Däremot är det många parkeringsbolag som har som intern praxis att vänta ett antal minuter innan man tar ut en avgift, detta är dock inget som regleras i lag. Anser du att parkeringsavgiften är felaktigt uttagen går det att överklaga denna i Tingsrätt. Vänligen,

Kontrollavgift parkering

2011-02-08 i ÖVRIGT
FRÅGA |Hej. Har väntat på garageplats i snart ett halvår & har fullt upp m att komma ihåg avgiften. Det av den anledningen att det kan gå ett par veckor innan vi kör bilen. Här lyckades vi få 2 st p-böter i en slags car-port för ca 15 bilar & utan problem för andra att hitta en plats m följande klockslag: 2011-01-28 23:40 samt 2011-01-29 10:50, á 475kr. Är det möjligt att dom får skriva ut ännu en p-bot m knappt 12 timmars skillnad? Ett dygn skulle vara mer begripligt. Mvh (Normalt noggrann m att parkera rätt & betala mina räkningar.)
Mathias Gunnervald |Hej, Enligt 5 § Lagen om kontrollavgift vid olovlig parkering får ny parkeringsavgift tas ut för varje påbörjat dygn som den olovliga parkeringen pågår. För att förhindra alltför täta avgiftsuttag måste det dock gå minst sex timmar mellan parkeringsavgifterna. Parkeringsbolaget hade således rätt att ta ut två avgifter. I övrigt krävs att parkeringsförbudet eller parkeringsvillkoren tydligt har tillkännagetts genom skyltning på platsen för att kontrollavgift ska få tas ut. Vänligen,

Rättslig ägare till bil

2011-01-31 i ÖVRIGT
FRÅGA |Min före detta pojkvän köpte 2 bilar till mig, båda står jag som ägare för, nu har vi separerat och jag har sålt den ena bilen. Han kräver mig på pengar för bilen jag har sålt, fast jag är ägaren! Igår kväll slet han upp min bildörr när jag skulle åka till jobbet, och slet ut bilnyckeln ur min andra bil, för han tyckte att han hade rätt att ta min bil för att jag hade sålt den första bilen! Detta räknas som stöld, har polisanmält honom för detta, men är fortfarande så orolig för följderna! Polisen säger att allt är ok, för jag äger båda bilarna fast han har betalat dem och skrivit över dem på mig frivilligt. Han hotar med en rättsprocess nu och jag är jätterädd. Han har tagit mina bilnycklar, vad kan hända nu? Är orolig fast polisen säger att jag ej gjort något fel, skriver man över bilen på någon annan så är den personen ägaren, oavsett vem som betalat bilen.Vill veta om jag kan få skulden för nånting, han stal mina bilnycklar mitt framför ögonen på mig, för att han anser att bilarna är hans för att han betalat dem, men jag står som ägare! Jätterädd för jobbiga rättegångar,jag har bara gjort vad jag får göra, sålt den ena bilen och pengarna är mina eftersom jag äger den. Vad kan man göra nu? Polisen agerar inte direkt snabbt i ärendet, hämtar de bilnycklarna hos honom, eller vad kommer att ske? Jag mår dåligt och måste få svar!
Andreas Vinqvist |Hej, Om jag förstått dig rätt så köpte din före detta sambo bilarna och sedan anmälde till trafikregistret att du var ägare till bilarna, att du därmed står som ägare i registreringsbeviset. En anteckning i bilregistret om vem som äger bilen är dock inte ett bevis för vem som äger den rättsligt. Detta då det inte sker någon rättslig prövning om vem som verkligen äger bilen då ägaren förs in i bilregistret. Att du står som ägare på bilen enligt bilregistret får dock anses som en indikation på att det verkligen är du som äger bilen. Vem som verkligen äger bilen rättsligt är dock något som slutligen avgörs i allmän domstol. Beroende på omständigheterna finns således en möjlighet att din före detta sambo skulle ses som ägare av bilarna, detta går dock inte att uttala sig om utan mer information om omständigheterna. Din före detta sambo har i vilket fall som helst ingen rätt att själv ta nycklarna från dig utan att samtidigt begå ett brott. Vänligen,

Tolkning av lagtext

2011-01-30 i ÖVRIGT
FRÅGA |Stämmer det att ordet "eller" i lagtext egentligen betyder "och"? Ifall det stämmer, är det alltid så utan undantag och hur kommer det sig att "eller" egentligen betyder "och"?
Andreas Vinqvist |Hej, Det stämmer inte. När man skriver lagtext är man väldigt noga med att orden får den betydelse de verkligen har. Därav är det väldigt stor skillnad på ordet "eller" och ordet "och". När det står "och" i lagtext krävs att båda rekvisiten är uppfyllda och då det står "eller" räcker det med att det ena rekvisitet är uppfyllt. Vänligen,

Regeringsformen

2011-02-08 i ÖVRIGT
FRÅGA |Hej! Jag undrar vart man kan hitta den nya regeringsformen på internet. Alltså den som trädde i kraft 1 januari 2011.
Josefina Blom |Hej, Har du tillgång till Karnov eller Zeteo kan du hitta de ändringar som trätt i kraft där. Annars finns Regeringsformen även på följande internetsida; http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19740152.HTM Vänligen, Josefina

Hund som gåva, vem bestämmer?

2011-01-31 i ÖVRIGT
FRÅGA |Hej. Jag och min fd sambo har delad vårdnad om "vår" hund. Jag fick hunden i gåva från honom så jag står som ensam ägare, dock har han betalat henne. Har han då rätt att ta valpar på henne trots att jag säger nej?
Josefina Blom |Hej, En hund är rättsligt sett att se som en sak och när du fick hunden som gåva tog du över äganderätten, på samma sätt som du tar över äganderätten när du köper något. Att det är din före detta sambo som gett dig hunden i gåva, kanske till och med betalat för veterinärkostnader och liknande, spelar ingen roll. Det är den som äger hunden som bestämmer över den. Han kan med andra ord inte besluta om att ta valpar på hunden om du inte vill det. _Vänligen,_

AFA - AGB försäkring

2011-01-30 i ÖVRIGT
FRÅGA |Hej!min man har fast anställd under 37 månader!Nu riskerar han bli arbetslös på grund av arbetsbrist!Om arbetsgivaren säger upp honom har han är rätt att få AGF ersätnning som beräknas 26900 kr-Han jobbar med ventelation.Tack.
Natalie Lindqvist |AFA Försäkring AFA Försäkring är en organisation som ägs gemensamt av arbetsmarknadens parter: Svenskt Näringsliv, LO och PTK. AFA försäkrar anställda inom den privata sektorn, kommuner och landsting. AGB Avgångsbidrag är en ersättning i form av ett engångsbelopp som utbetalas till den uppsagda arbetaren då anställningen upphör på grund av arbetsbrist. Rätt till ABG föreligger om medarbetarens anställning upphört genom uppsägning pga arbetsbrist och den driftmässiga förändringen i företaget medför varaktig personalreduktion. Vidare krävs att medarbetaren vid anställningens uppförande fyllt 40 år och under de senaste 5 åren varit anställd mist 50 månader vi ett eller flera företag som under respektive anställningstid var slutet till AGB-försäkringen. Femårsperioden skall beräknas utifrån tidpunkten för antingen anställningens upphörande eller när anställningen skulle ha upphört enligt reglerna i lagen om anställningsskydd. Med månad avses 30 dagar. Kontakta alfaförsäkring för mer information: www.afaforsakring.se Med vänlig hälsning

Hur ofta får parkeringsbolag ta ut kontrollavgift?

2011-01-20 i ÖVRIGT
FRÅGA |Hej. En god vän till mig har blivit bötfälld 2 ggr för samma felparkering inom loppet av 10 timmar nattetid. //Klockan 19.00 och klockan 05.00/ Vid parkeringstillfället rådde snöväder och min vän tog då fel på parkeringsrutan och råkade ställa sig 2 platser bredvid sin egna hyrda ruta. Böterna har betalats och protest har gjorts i brev till Parkeringsbolaget dock utan resultat. Kan det vara riktigt enligt gällande lagstiftning att bli bötfälld för samma förseelse inom så kort tid som 10 timmar och dessutom nattetid samt med tanke på att min vän har en betald plats alldeles bredvid..?? Vore det inte tillräckligt med 1 bötesbelopp för samma förseelse med tanke på väderomständigheter och att felparkeringen inte förorsakat något problem för någon då det på den aktuella parkeringsplatsen finns många outhyrda platser. Hör med intresse från Er. Mvh
Andreas Vinqvist |Hej, Enligt 5 § Lagen om kontrollavgift vid olovlig parkering får ny parkeringsavgift tas ut för varje påbörjat dygn som den olovliga parkeringen pågår. För att förhindra alltför täta avgiftsuttag måste det dock gå minst sex timmar mellan parkeringsavgifterna. Parkeringsbolaget hade således rätt att ta ut två avgifter. Att din vän tog fel på plats på grund av snöoväder är inget som tas hänsyn till. I praxis har t.ex. en översnöad parkeringsskylt inte förhindrat parkeringsbolaget för att ta ut parkeringsavgift för den felaktiga parkeringen, med hänvisning till att föraren måste försäkra sig om att denna får parkera på platsen. Vänligen,